Vážení rodiče, na email obdržíte vygenerovaný PIN díky kterému si vytvoříte účet ve Škole online (školní informační systém) na stránkách www.skolaonline.cz.

Zde naleznete přiložené manuály, návod dojde na email i s vygenerovaným PINem. 

Škola online – manuál (ke stažení)

Návod pro rodiče (ke stažení) (publikováno 12. 1. 2021)


Aktualizované rozvrhy online výuky od 11. ledna – POZOR ZMĚNA!

https://www.zsolsany.cz/rozvrh-online-vyuky-od-11-ledna-2020/


ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM – ŠKOLA ONLINE

Vážení rodiče, milí žáci, 

informujeme, že během příštího týdne obdržíte na email PINy a návody, díky nimž se registrujete do školního informačního systému Škola online. Manuály k jejímu využívání budou umístěny na webu školy během příštího týdne. Od 2. pololetí školního roku 2020/2021 budeme využívat tento informační systém k tomu, abyste mohli zadávat absenci či sledovali hodnocení v jednotlivých předmětech. 

Osobní přítomnost žáků ve škole je do 22. ledna 2021 (včetně) zakázána. Jsou povoleny individuální konzultace (1 žák + 1 vyučující). V případě zájmu kontaktujte svého vyučujícího. 

(publikováno 8. 1. 2021)


 

Informace pro žáky stravující se ve školní jídelně:

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně a od 4. ledna 2021 se budou vzdělávat distančně, budou z obědů automaticky odhlášeni. V případě, že máte zájem odebírat obědy (do krabiček) přihlašte se u vedoucí školní jídelny, paní Gambové na telefonu: 797 972 922

Děkujeme. (publikováno 3. 1. 2021)


Vážení rodiče, milí žáci, 

vzhledem k nařízení vlády z 23. 12. 2020 bude od 4. ledna 2021 probíhat vzdělávání od 3. do 9. třídy distanční formou. 1. a 2. třída je vzdělávána prezenčně. 

Rozvrhy online výuky jednotlivých tříd od 4. ledna 2021 (platné  do 10. ledna 2021) naleznete v záložce „DISTANČNÍ VÝUKA“ po kliknutí na „ROZVRH ONLINE VÝUKY OD 4. LEDNA 2021“ viz obrázek. Připomínáme, že distanční vzdělávání je povinné!

O případných změnách budete včas informováni. (publikováno 28. 12. 2020) 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, 

vzhledem k informacím, které obdržela dnes škola od KHS, informujeme, že se u nás ve škole vyskytl pozitivní případ COVID-19. Prosíme proto rodiče žáků 9. třídy, aby udržovali zdravotní dohled nad žáky, kteří byli osobně přítomni ve škole 16., 17. a 18. 12. 2020. Pokud se vyskytnou zdravotní obtíže, kontaktujte svého pediatra, že bylo dítě v kontaktu s Covid-19 pozitivní osobou. 

Děkujeme za spolupráci.


Video od dětí z MŠ – odkaz na YouTube (publikováno 22. 12. 2020)


Vážení rodiče, mílí žáci, 

na dny 21. a 22. prosince 2020 jsou vyhlášeny opět dny boje proti Covidu. Od 23. 12. 2020 do 3. .1. 2021 jsou vánoční prázdniny. 

Do lavic se žáci navrátí 4. ledna 2021, dle aktuální epidemiologické situace. Pokud budeme ve 3. či 4. stupni PSA je organizace výuky naplánovaná následovně: 4. 1. 2021 začíná 7., 8., 9. třída a 1. stupeň  – vzdělávají se prezenčně; 6. třída – vzdělává se distančně. 

Prosím, sledujte webové a facebookové stránky školy, kde budete o případných změnách informováni. (publikováno 20. 12. 2020)


Oznámení o uzavření jídelny (ke stažení) (publikováno 15. 12. 2020)Přišel k nám Mikuláš – MŠ 2020 (fotogalerie)(publikováno 8. 12. 2020)

Přišel k nám Mikuláš!

Už je zima, už je mráz, 

Mikuláši mají sraz. 

Jeden přijde rovnou k nám,

do mateřské školy v Olšanech…

  A stalo se! Ve čtvrtek 3. 12. 2020 odpoledne navštívil děti ze zelené i nové budovy mateřské školy.

     Děti se na něj moc těšily. Patřičně se na to oblékly. Po školičce se to celý den hemžilo čertíky, andílky i malým Mikulášem. Dopolední čekání na Mikuláše si zkrátily různými soutěžemi, tanečky, zpíváním i hraním si na čertíky a andílky. A také mlsáním dobrůtek od rodičů.

     Po krátkém poobědovém odpočinku nastal ten správný čas, kdy k nám přišel Mikuláš, anděl a čert. Některé děti se sice bály čerta, ale strach je brzy přešel, protože andílek měl sebou jen roztomilé čertí miminko.

     Milé návštěvě děti přednesly mikulášské básně, zazpívaly i zatancovaly. A protože většina dětí byla po celý rok hodná, a ty co trošku zlobily, slíbily, že se polepší, dostaly mikulášský balíček plný dobrot.

     Ve školce panovala příjemná, mikulášskoandílkočertovská atmosféra, tak dětem bylo smutno, když nastal čas, kdy Mikuláš s andílkem museli jít zase dál, za jinými dětmi. S příslibem, že za rok přijdou zase, jsme jim poděkovali za návštěvu                a rozloučili se.

Přejeme Všem krásný, klidný a radostný advent.

  Děkujeme Agentuře Jana, za zprostředkování návštěvy Mikuláše.

   Děkujeme rodičům za dobrůtky pro děti. 

Zapsala: Helena Andrejco, učitelka 3. třídy mateřské školy Olšany u Prostějova


Burza škol(publikováno 7. 12. 2020)

Příští týden se v jednotlivých okresech Vašeho kraje uskuteční výstavy středních škol. Deváťáci se budou moci připojovat přímo do Teamsů nebo Meetsů středních škol a vybírat si mezi nimi tu jejich budoucí.

Připravili jsme pro ně pozvánku na FB: https://fb.me/8RJYUMisMSfAO5 . Prosíme o její sdílení, ať má akce co největší dosah a na střední školy se přijde podívat co nejvíce deváťáků.


Uzavření provozu MŠ od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2020(publikováno 3. 12. 2020)


Atlas školství 2021/2020 (ke stažení)(publikováno 30. 11. 2020)


Vážení rodiče, milí žáci, 

od 30. 11. 2020 je opět povolena osobní přítomnost žáků celého prvního stupně (1. a 2. třída se vzdělává prezenčně již od 18. 11., od 30. 11. tedy 3. -5. ročník), 9. ročníků a rotační výuka 6. – 8. ročníku.
Prezenční výuka je povinná, v případě nepřítomnosti žáka ve škole jsou nutné omluvenky v žákovské knížce. 

Organizace výuky od 30. 11. 2020

  • v lichém týdnu (od 30. 11.) bude prezenčně 6. a 9. ročník + 1. stupeň
  • v sudém týdnu (od 7. 12.) bude prezenčně 7., 8., 9. ročník + 1.stupeň

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku jsou vzdělávány distančně, dle upraveného rozvrhu online hodin. 

Rozvrhy online vyučování tříd:

Učivo zbylých předmětů bude zadáváno přes Classroom. 

Prezenční výuka bude probíhat dle běžných rozvrhů tříd, včetně odpoledního vyučování. V hodinách hudební výchovy platí ZÁKAZ ZPĚVU, v tělesné výchově platí ZÁKAZ SPORTOVNÍCH ČINNOSTÍO průběhu vyučovacích hodin těchto předmětů vás budou informovat učitelé daných předmětů.

Umístění tříd:

lichý týden:9. třída – přírodovědná učebna
                       5. třída – jazyková učebna
                       ostatní třídy ve svých učebnách

sudý týden: 5. třída – jazyková učebna
                       8. třída – v učebně 6.třídy
                       ostatní třídy ve svých učebnách

Platí POVINNOST NOŠENÍ ROUŠKY BĚHEM CELÉHO POBYTU VE ŠKOLE.  Za ochrannou pomůcku úst nelze považovat štíty! Doporučujeme vybavit děti náhradními rouškami, které budou mít uchovány v obalech (např. sáček). 

Vstup dětí do tříd bude umožněn již od 7:30. Žáci se v šatně pouze přezují. Doporučujeme teplejší oblečení a vzít bundy do tříd, kvůli častějšímu větrání místnosti. 

Od 30.11.2020 budou opět všechny stravující se děti přihlášeny na oběd. Pokud nemáte o oběd zájem, odhlaste se prosím individuálně u vedoucí kuchyně paní Gambové.  Děkujeme. 

(publikováno 25. 11. 2020)


Nejusilovnější třída z okresu v učení slovíček (publikováno 19. 11. 2020)

ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova je vítězem okresního kola jazykového šampionátu s WocaBee!
Žáci třídy AJ5_1 získali prvenství v procvičování slovíček v okrese Prostějov a postupují do krajského kola.

V pondělí 9. listopadu se žáci naší školy zapojili do celočeské soutěže v učení cizích jazyků s názvem Podzimní WocaBee šampionát.
Ve druhém ročníku soutěže v procvičování slovíček mezi sebou soupeří žáci od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku.
Šampionát probíhá v aplikaci na učení cizích slovíček WocaBee, která funguje online, takže žákům nebrání v soutěžení ani distanční forma výuky.
Spolu je do soutěže zapojeno přibližně 45 000 žáků.

V našem okrese se najusilovnějšími žáky v prvním kole soutěže stali žáci třídy AJ5_1 (p.uč. Paloušková).
Během prvního týdne šampionátu získali v aplikaci skvělý výsledek – jejich průměrný denní počet bodů (tzv. WocaPoints) na žáka byl v okresním kole až 1317!
Stali se tak okresními WocaBee šampiony a postupují do krajského kola, které probíhá od 17. do 20. listopadu 2020.
Držme našim žákům palce, aby byli úspěšní i nadále a probojovali se až do Česko-slovenského finále Podzimního WocaBee šampionátu v prosinci.

Info o soutěži www.wocabee .app/soutez
Info o aplikaci WocaBee 🐝www.wocabee.app


Vážení rodiče, milí žáci, 

ve středu 18. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka pro 1. a 2. ročník základních škol. V provozu bude také školní družina i školní jídelna. Informace k odhláškám ze ŠJ naleznete níže. 

Upozorňujeme na povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.(publikováno 15. 11. 2020)


Výdej obědů od 18. 11 . 2020 (publikováno 15. 11. 2020)
Výuka bude probíhat v kmenových třídách – jako obvykle. 
ŠD – ranní družina – budova „staré školy“
ŠD – odpolední družina – 1. třída – na „faře“; 2. třída – „stará škola“ 
Upozorňujeme na povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Vážení rodiče, 
obědy pro první a druhou třídu jsou přihlášeny. 
Kdo nebude chtít obědy, musí si je odhlásit.
Odhlášky obědů je potřeba provést nejlépe do pondělí 16.11. do 13. hod., popř.do středy 18.11. do 8.hodin (těchto odhlášek by mělo být co nejméně). 
Rodiče mohou své děti odhlásit na www.strava.cz, e-mailem na kuchyne@zsolsany.cz nebo na telefonu 797 972 922.

Děkujeme. (publikováno 15. 11. 2020)


ZPRÁVA PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY (publikováno 5. 11. 2020)

Od pondělí 9.11. budou opět v provozu obě mateřské školy. Obě mateřské školy budou mít provoz od 6.00 do 16.30 hodin.


Informace z MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ 2020/2021 (publikováno 3. 11. 2020)

  Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

  Informace výchovného poradce k přijímacímu řízení na SŠ 2020/2021


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od pondělí 9.11. budou všechny děti z MŠ 20 i MŠ 21 automaticky přihlášeny k docházce i ke stravování. Pokud chcete své dítě z docházky a stravování odhlásit, učiňte tak nejpozději do čtvrtka 5.11. do 13.00 hodin. Odhlášku můžete provést telefonicky na tel čísle: 797 972 922, dále na www.strava.cz nebo kuchyne@zsolsany.cz  .

V pátek 6.11. bude upřesněno, zda budou v provozu obě mateřské školy.

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY. (publikováno 2. 11. 2020)


Vážení rodiče, milí žáci, bohužel vzhledem k epidemiologické situaci nebudou školy 2. 11. 2020 otevřeny a to až do 20. listopadu (konce nouzového stavu).
Níže přikládáme Informace z MŠMT. 

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizového opatření vlády vzhledem ke COVID – 19(publikováno 1. 11. 2020)


Vzhledem k tíživé personální situaci oznamujeme, že MŠ bude na základě § 3 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a po projednání se zřizovatelem od pondělí 2. 11. – do pátku 6. 11. (včetně) uzavřena.

Provoz bude přerušen z důvodu zachování bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy a omezení šíření nemoci Covid – 19.

Děkujeme za pochopení. (publikováno 29. 10. 2020) 


Vážení žáci, vážení rodiče, 

v záložce DISTANČNÍ VÝUKA ZŠ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 byly právě zveřejněny rozvrhy online výuky jednotlivých tříd od 2. 11. 2020. (publikováno 29. 10. 2020) 


Vážení rodiče,

z důvodu karantény učitelky a nedostatku personálu bude od 29.10.2020 v provozu pouze jedna budova MŠ a to zelená MŠ 20. Děti budou v budově rozděleny do dvou tříd (tj. jedna třída děti z nové školky -3.a 4. tř. a druhá třída děti z 1.a 2. třídy zelené školky) tak, aby se co nejvíce zamezilo míchání dětí.

Omlouváme se za komplikace, bohužel jinak není v našich silách provoz zajistit.

S přáním pevného zdraví, kolektiv MŠ. (publikováno 27. 10. 2020)


Informace týkající se krizového ošetřovného naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
(publikováno 26. 10. 2020)


Speedmath (publikováno 26. 10. 2020)

Naše škola má licenci k používání programu SPEEDMAT, který slouží k procvičování matematiky
i k soutěžím.
Rychlé stažení, jednoduchá instalace a pokyny k používání jsou zde: http://speedmath.eu/index.php?jazyk=cz

Poučení pro žáky před podzimními prázdninami v souvislosti s onemocněním COVID 19 (publikováno 23. 10. 2020)


UPOZORNĚNÍ (publikováno 13. 10. 2020)


Výuka od 14. 10. 2020 


Na dny 26. 10. – 27. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT dny volna. Na tyto dny navazují podzimní prázdniny.
V tomto týdnu nebude probíhat distanční výuka