Aktuální informace

Školní družina - šk. rok 2024/2025

Školní družina - šk. rok 2024/2025

zveřejněno 21. května 2024
Nabídka příměstských táborů CCV PdF UPOL

Nabídka příměstských táborů CCV PdF UPOL

zveřejněno 16. května 2024

zveřejněno 16. května 2024
Příměstský tábor "Cesta za duhou"

Příměstský tábor "Cesta za duhou"

zveřejněno 6. května 2024

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova

Základní škola Olšany u Prostějova je plně organizovaná s 1. až 9. postupným ročníkem. Kapacita základní školy je stanovena na 330 žáků. Součástí základní školy je i Školní družina s kapacitou 90 žáků. Jedná se o školní zařízení, které se nachází v obci ležící mezi městy Olomouc a Prostějov, díky tomu je škola dobře dostupná i pro nespádové žáky. Škola nabízí žákům individuální a rodinný přístup ze strany všech zaměstnanců školy s podporou zřizovatele.

Hlavní budova je situována v klidné části obce, která je obklopena obecním parkem. Dobře dostupná je autobusová hromadná doprava. Budova a prostory školy jsou postupně modernizovány. Od září roku 2017 k hlavní budově školy přibyly dvě kmenové plně vybavené učebny na budově B – prostor fary. Součástí hlavní budovy je také mateřská škola disponující prostory, které lze využít jako kmenové učebny pro potřeby základní školy.

Škola má k dispozici prostory obecního parku, areálu T. J. Sokol Olšany u Prostějova, farního dvora, komunitního centra, obecní knihovny a dalších obecních prostor.

 

Hlavní budova disponuje kmenovými učebnami, odbornou počítačovou učebnou, učebnou cizích jazyků, přírodovědnou učebnou, polytechnickou učebnou, školní cvičnou kuchyňkou, tělocvičnou, venkovním hřištěm a venkovní učebnou. Prostorové uspořádání školy je bezbariérové. Prostory pro školní družinu se nachází v hlavní budově školy, školní družina disponuje pracovním i odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro pasivní i aktivní relaxaci.

Prostorové uspořádání tříd respektuje nároky na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je bezbariérové – škola má výtah. Hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy) jsou v souladu s normami.

Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami, které se na základě předmětových komisí stále modernizují. Pro výuku různých předmětů je využíván výukový software. Pro samostudium žáků je k dispozici obecní knihovna. Veškeré studijní materiály a pomůcky jsou průběžně aktualizovány.

Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektorem a vysokorychlostním připojením k internetu, výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. Škola disponuje vlastní vývařovnou, která připravuje stravu pro ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova a cizí strávníky. Školní jídelna je součástí hlavní budovy školy.

 

Hlavní prioritou školy je žáky na 1. stupni vzdělávat metodou Splývavého čtení – Sfumato jejichž efektivnosti se přesvědčujeme již několik roků a snažíme se motivovat k využívání této metody i další školy. Na prvním stupni zařazujeme prvky Tvořivé školy a inspirujeme se dalšími novinkami v oblasti vzdělávání. Výuku anglického jazyka zavádíme audiolinguální formou již od 2. ročníku základního vzdělávání a tím usilujeme o vybudování kladného vztahu žáků k cizímu jazyku již v ranném školním věku. Dále na 2. stupni posilujeme výuku anglického jazyka díky disponibilním hodinám a navyšujeme týdenní hodinovou dotaci předmětu. Využíváme možnosti rozšířené výuky předmětu informatika a tím usilujeme učit žáky informatickému myšlení, které se nově prolíná do všech předmětů základního vzdělávání. Cílem vzdělávání je také vést žáky ke čtenářské, matematické, finanční a digitální gramotnosti.

PROJEKT Šablony Olšany u Prostějova

PROJEKT Šablony Olšany u Prostějova byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001233

 

Šablony Olšany u Prostějova

Nastavení souborů cookies
Díky souborům cookies můžeme zobrazovat naše webové stránky tak, aby váš zážitek z procházení byl co nejpříjemnější.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše