Základní škola

  Školní řád
  Návštěvní řád školy
  Školní vzdělávací program
  Výroční zpráva
  Vnitřní řád školní družiny
  Stanovení úplaty ve školní družině
   Rozpočet ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova na rok 2020
  Příspěvek obce do rozpočtu školy na rok 2020
  Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova na roky 2021 – 2022
  GDPR/oznámení pověřence
  GDPR/agenda
  GDPR/souhlas se zpracováním osobních údajů
  Manuál k distančnímu vzdělávání školní rok 2020/2021

Ke stažení

  Formulář – uvolnění žáka na 3 a více dní
  Formulář – uvolnění žáka z vyučování (méně než 3 dny)

Mateřská škola

  Školní řád
  Školní vzdělávací program
  Zásady provozního řádu
  Denní řád
  Stanovení úplaty v MŠ
  Pokyny k placení úplaty v MŠ
  GDPR/souhlas se zpracováním osobních údajů
  Žádost o snížení úplaty v MŠ
  Žádost o prominutí úplaty v MŠ