Základní škola

  Školní řád
  Návštěvní řád školy
  Školní vzdělávací program
  Dodatek k ŠVP (inkluze)
  Výroční zpráva
  Vnitřní řád školní družiny
  Stanovení úplaty ve školní družině
  Rozpočet ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova na rok 2018
  Příspěvek obce do rozpočtu školy na rok 2018
  Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova na roky 2019 – 2020
  GDPR/oznámení pověřence
  GDPR/agenda
  GDPR/souhlas se zpracováním osobních údajů
  Přijímací řízení na střední školu
  Anketa pro absolventy

Ke stažení

  Formulář – uvolnění žáka na 3 a více dní
  Formulář – uvolnění žáka z vyučování (méně než 3 dny)

Mateřská škola

  Školní řád
  Školní vzdělávací program
  Zásady provozního řádu
  Denní řád
  Stanovení úplaty v MŠ
  Pokyny k placení úplaty v MŠ

Ke stažení

  Formulář – žádost o snížení úplaty
  Formulář – žádost o osvobození od úplaty
  Desatero předškoláka