Úvod » Základní škola » Spolek rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ)

SRPŠ Olšany u Prostějova

IČO: 22900331

Cílem spolku je finanční, materiální a společenská podpora Základní školy a Mateřské školy v Olšanech u Prostějova, práce s dětmi a mládeží, spolupráce rodičů a školy.

Rada spolku

Předseda:
Roman Brzuska

Místopředseda:
Dita Šubová Procházková

Pokladník:
Renata Janoušková

Členové:
Roman Brzuska, Jana Dürrbecková, Lenka Brzusková, Renata Janoušková, Olga Kovaříková, Dita Šubová Procházková, Markéta Dvořáková, Helena Janošíková

Čestní členové:
Branislav Lariš, Vladislava Švecová

E-mail: srpds@zsolsany.cz