Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ) Olšany u Prostějova

SRPŠ Olšany u Prostějova

IČO: 229 003 31
Cílem spolku je finanční, materiální a společenská podpora Základní školy a Mateřské školy v Olšanech u Prostějova, práce s dětmi a mládeží, spolupráce rodičů a školy.

Rada spolku:

Předseda:
Roman Brzuska

Místopředseda:
Dita Šubová Procházková

Pokladník:
Renata Janoušková

Členové:
Roman Brzuska, Jana Dürrbecková, Lenka Brzusková, Renata Janoušková, Olga Kovaříková, Dita Šubová Procházková, Markéta Dvořáková, Helena Janošíková

Čestní členové:
Marek Šimoňák, Marie Pawerová

Email:  srpds@zsolsany.cz

Dokumenty:

Stanovy spolku

Zpráva o hospodaření spolku za školní rok 2018/2019

Zpráva o hospodaření spolku za školní rok 2017/2018

Zpráva o hospodaření spolku za školní rok 2016/2017

Zpráva o hospodaření spolku za školní rok 2015/2016