Mateřská škola ve školním roce 2019/2020

1. třída MŠ 20 (zelená) „Kuřátka“ (provoz 6.00 – 16.30 hodin)
Třídní učitelka: Alžběta Mlčochová – kontakt
Učitelka: Eva Leznová – kontakt

2. třída MŠ 20 (zelená) „Koťata“ (provoz 6.00 – 16.30 hodin)
Třídní učitelka: Lucie Kokotková – kontakt
Učitelka: Marie Pawerová, vedoucí učitelka MŠ – kontakt

3. třída MŠ 21 (nová) „Modří Kapříci“ (provoz 7.00 – 16.30 hodin)
Třídní učitelka: Hana Obručníková – kontakt
Učitelka: Helena Andrejco – kontakt

4. třída MŠ 21 (nová) „Zelení Kapříci“ (provoz 7.00 – 16.30 hodin)
Třídní učitelka: Veronika Malachovská – kontakt
Učitelka: Vladislava Švecová – kontakt

Naše mateřská škola se nachází v klidném venkovském prostředí mezí Olomoucí a
Prostějovem. V současné době má dvě odloučené budovy s celkovou kapacitou 103 dětí.
Starší budova mateřské školy typu Velox byla postavena v klidném prostředí farské zahrady.
Navštěvují ji děti od 2,5 do 4 let, které jsou rozděleny podle věku do dvou tříd.  Nová budova
mateřské školy je přilehlá k základní škole. Byla dokončena a předána do provozu v roce
2014. Navštěvují ji děti od 4 do 6 let. Obě mateřské školy jsou dobře vybaveny, mají
prostorné zahrady, k pohybovým aktivitám využívají také hřiště a tělocvičnu základní školy.
Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.30 hodin.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod názvem
„Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima“. Vzdělávací nabídka vychází především
ze života dětí, ze situací, prožitků, jimiž děti procházejí, z přirozeného cyklu ročních období,
svátků a tradic s nimi spojených. V odpoledních hodinách nabízíme rodičům specificky
zaměřené projekty (kroužky), k rozšíření zájmových aktivit jejich dětí. O zdravé stravování
pečují paní kuchařky ve školní kuchyni.
Naším cílem je mít ve školce šťastné a spokojené děti, které budou chodit do školky rády.
Vytvářet atmosféru školy, která bude navozována klidem a pohodou. Dovést každé dítě na
konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a
možností získalo základy kompetencí důležitých pro jeho celoživotní vzdělávání a další život.

Zapsala: Marie Pawerová, vedoucí učitelka v mateřské škole

Školní rok 2018/2019 v mateřské škole.


Mateřská škola 2018/2019