Úvod » Kontakty

Kontakty

Základní škola

Sekretariát

Mateřská škola

Vedoucí učitelka

Školní družina

Vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 3, 798 14

Základní škola

Mgr. Jiří Kobza Ředitel, výchovný poradce reditel@zsolsany.cz +420 604 621 988 +420 582 380 347

Mgr. Vendula Kosinová Zástupce ředitele, metodik ICT v.kosinova@zsolsany.cz +420 582 380 347

Mgr. Barbora Čajková Učitelka, koordinátor šablon b.cajkova@zsolsany.cz +420 582 380 159

Mgr. Blahoslava Dobrovolná Učitelka b.dobrovolna@zsolsany.cz +420 582 380 159

Mgr. Lenka Hrubá Učitelka l.hruba@zsolsany.cz +420 582 380 159

Mgr. Jana Kohoutová Učitelka j.kohoutova@zsolsany.cz +420 582 380 159

Mgr. Renata Látalová Učitelka, metodik 1. stupně r.latalova@zsolsany.cz +420 736 626 018 (pracovní dny 7:30 – 14:00)

Mgr. Iveta Matulová Učitelka i.matulova@zsolsany.cz +420 734 178 300

Mgr. Bohumila Navrátilová Učitelka, školní metodička prevence b.navratilova@zsolsany.cz +420 582 380 159 (po – čt 7:30 – 14:00, pá 7:30 – 13:00)

Mgr. Klára Paloušková Učitelka k.palouskova@zsolsany.cz +420 582 380 159 (pracovní dny 7:30 – 13:00)

PaedDr. Jaroslava Rašková Učitelka j.raskova@zsolsany.cz +420 582 380 159 (po – čt 7:30 – 14:00, pá 7:30 – 13:00)

Mgr. Jitka Ungermannová Učitelka j.ungermannova@zsolsany.cz +420 582 380 347

Mgr. Hana Vojkůvková Učitelka h.vojkuvkova@zsolsany.cz +420 736 626 018 (pracovní dny 7:30 – 14:00)

Mgr. Jiří Falc Učitel j.falc@zsolsany.cz +420 582 380 159 (po – čt 7:30 – 14:00, pá 7:30 – 13:00)

Mgr. Martin Kozel Učitel m.kozel@zsolsany.cz +420 582 380 159 (po – čt 7:30 – 15:00, pá 7:30 – 13:00)

Mgr. Vladimír Vlk Učitel v.vlk@zsolsany.cz +420 582 380 159

Kamila Baumgartnerová Asistentka pedagoga k.bau@zsolsany.cz +420 736 626 018 (pracovní dny 7:30 – 14:00)

Lenka Smičková Asistentka pedagoga l.smickova@zsolsany.cz +420 582 380 159 (pracovní dny 7:30 – 13:30)

Mgr. Šárka Šťastná Asistentka pedagoga s.stastna@zsolsany.cz +420 582 380 159 (pracovní dny 7:45 – 11:30)

Monika Vožďová Asistentka pedagoga m.vozdova@zsolsany.cz +420 582 380 159 (po – st 7:30 – 13:30, čt 7:30 – 14:45, pá 7:30 – 12:35)

Lenka Tomková Asistentka pedagoga l.tomkova@zsolsany.cz +420 582 380 159 (po – čt 7:30 – 15:00)

Věra Kudynová Vedoucí vychovatelka, asistentka pedagoga v.kudynova@zsolsany.cz +420 733 602 878 +420 582 380 015 (pracovní dny 6:15 – 7:30, 15:30 – 16.30)

Olga Kovaříková Ekonomický úsek o.kovarikova@zsolsany.cz +420 582 380 159 (pracovní dny 7:15 – 15:30)

Antonín Ondrýsek Školník ZŠ a MŠ

Alena Luňáková Uklízečka

Olga Luňáková Uklízečka

Mateřská škola

Marie Pawerová Vedoucí učitelka v MŠ skolka@zsolsany.cz +420 797 972 921 (lichý týden 6:30 – 12:15, sudý týden 10:00 – 15:30)

Helena Andrejco Učitelka v MŠ h.andrejco@zsolsany.cz +420 797 972 919 (lichý týden 9:15 – 16:30, sudý týden 7:00 – 12:15)

Eva Leznová Učitelka v MŠ e.leznova@zsolsany.cz +420 797 972 921 (lichý týden 9:30 – 16:30, sudý týden 6:50 – 12:15)

Hana Obručníková Učitelka v MŠ h.obrucnikova@zsolsany.cz +420 797 972 919 (lichý týden 6:00 – 12:10, sudý týden 9:30 – 15:45)

Alžběta Mlčochová Učitelka v MŠ a.mlcochova@zsolsany.cz +420 797 972 921 (lichý týden 6:50 – 12:15, sudý týden 9:30 – 16:30)

Vladislava Švecová Učitelka v MŠ v.svecova@zsolsany.cz +420 582 380 014 (lichý týden 9:30 – 15:45, sudý týden 6:00 – 12:10)

Karolína Zedníčková Učitelka v MŠ +420 797 972 921 (lichý týden 9:00 – 15:30, sudý týden 6:50 – 12:15)

Ivana Dvořáková Asistentka pedagoga, učitelka v MŠ i.dvorakova@zsolsany.cz +420 797 972 921 (pracovní dny 8:00 – 12:00)

Vlasta Raisová Školnice

Andrea Doleželová Uklízečka

Margita Zedníčková Učitelka v MŠ m.zednickova@zsolsany.cz +420 797 972 921 (pracovní dny 8:00 – 12:00)

Školní družina

Věra Kudynová Vedoucí vychovatelka, asistentka pedagoga v.kudynova@zsolsany.cz +420 733 602 878 +420 582 380 015 (pracovní dny 6:15 – 7:30, 15:30 – 16.30)

Jitka Krajíčková Vychovatelka j.krajickova@zsolsany.cz +420 582 380 159 (pracovní dny 7:30 – 13:30)

Marie Piňosová Vychovatelka m.pinosova@zsolsany.cz +420 733 602 878 +420 582 380 015 (pracovní dny 6:15 – 7:30, 15:30 – 16.30)

Školní jídelna

Alena Gambová Vedoucí ŠJ kuchyne@zsolsany.cz +420 797 972 922 (pracovní dny 7:00 – 14:00)