Školní družina ve školním roce 2019/2020

Odpolední provoz školní družiny je od školního roku 2019/2020 prodloužen o 60 minut do 17.30 hodin.

1. oddělení ŠD – „zelená“
Vychovatelka: Věra Kudynová
Školní asistentka pro ŠD: Lenka Tomková

2. oddělení ŠD – „modrá“
Vychovatelka: Marie Piňosová
Školní asistentka pro ŠD: Lenka Tomková

Školní družina má samostatné prostory ve staré budově školy. Navštěvují ji děti z I. stupně. Školní družinu lze navštěvovat v ranních hodinách od 6.00 do 7.40 hodin (pro všechny žáky školy) a v odpoledních hodinách od 11.40 do 17.30 hodin (měsíční výše úplaty za pobyt dítěte ve ŠD je stanovena na 100,- Kč za kalendářní měsíc).
Každé oddělení má svou hernu vybavenou hrami. K pohybovým aktivitám používáme školní hřiště, tělocvičnu ZŠ, hřiště u fary a hřiště u sokolovny.
Každý rok připravujeme pro děti celoroční hru, letos pod názvem „Moje tělo“. Ve školní družině se věnujeme výtvarné a pracovní činnosti, sportujeme, hrajeme hry, soutěžíme, čteme pohádky a příběhy a taky děláme domácí úkoly.
Cílem školní družiny je, aby u nás děti byly spokojené a vytvářely si kamarádské vztahy.

Odpolední harmonogram činností ve školní družině od pondělí do pátku:

13.15 – 15.00
– Zájmové a volnočasové aktivity v družině či venku (školní hřiště, obecní park) pod vedením p. vychovatelek ze ŠD

15.15 – 16.00
Chytrý Kotul veverovitý (naše škola je patronem této opičky v ZOO Olomouc na Svatém Kopečku). V Chytrém Kotulovi mohou děti na základě přání rodičů pracovat na domácích úkolech a připravovat se na školní vyučování pod vedením p. vychovatelek. Děti, které se nezapojí do Chytrého Kotula budou provádět zájmové a volnočasové aktivity

16.00 – 17.30
– Kroužky pod vedením p. vychovatelek či lektorů – viz nabídka Kroužky ve školním roce 2019/2020

Zapsala: Věra Kudynová, vedoucí vychovatelka školní družiny

Provoz školní družiny v době vedlejších prázdnin

PODZIMNÍ PRÁZDNINY = ÚTERÝ 29. ŘÍJEN – STŘEDA 30. ŘÍJEN
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
V době podzimních prázdnin od úterý 29. října do středy 30. října 2019 bude provoz školní družiny od 6. 00 do 15. 30 hodin.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY = PONDĚLÍ 23. PROSINEC – PÁTEK 3. LEDEN
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Po dohodě se zřizovatelem nebude v době vánočních prázdnin školní družina v provozu.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY = PÁTEK 31. LEDEN
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Po dohodě se zřizovatelem nebude v době pololetních prázdnin školní družina v provozu.

JARNÍ PRÁZDNINY = PONDĚLÍ 10. ÚNOR – NEDĚLE 16. ÚNOR 
Od pondělí 10. února do neděle 16. února 2020 proběhnou pro žáky základní školy jarní prázdniny.
V době jarních prázdnin od pondělí 10. února do neděle 16. února 2020 bude provoz školní družiny od 6. 00 do 15. 30 hodin.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY = ČTVRTEK 9. DUBEN – PÁTEK 10. DUBEN
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Po dohodě se zřizovatelem nebude v době velikonočních prázdnin školní družina v provozu.


Stravování/oběd ve školní jídelně v době vedlejších prázdnin 

V době vedlejších prázdnin je cena obědu pro děti, které jsou zapsány ve školní družině za plnou cenu. Viz vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Děti/strávníci ze základní školy:
7 – 10 let = 1 oběd/53,- Kč
11-14 let = 1 oběd/56,- Kč


Školní družina 2018/2019