Úvod » Archiv aktualit » Výuka od 12. dubna 2021

Výuka od 12. dubna 2021

Vážení rodiče a žáci,
 
od 12. dubna 2021 bude probíhat rotační výuka 1. stupně.
Dovolte mi Vás informovat o organizaci výuky.
 
Jako první se do školy od pondělí 12. dubna vrátí žáci 1. tříd, 2. třídy a 5. třídy (lichý týden).
Další týden, od 19. dubna, se prezenční výuky zúčastní 3. třída a 4. třída (sudý týden).
Třída, která není v daný týden přítomna na prezenčním vzdělávání bude vzdělávána distančně, viz aktualizované rozvrhy.
 
Prezenční výuka bude probíhat za dodržení hygienických a epidemiologických opatření – testování, dezinfekce rukou, intenzivní větrání učeben a dalších prostor školy. Ve škole musí mít žáci chirurgickou roušku a zaměstnanci školy respirátor.

V případě, že odmítnete dítě testovat, nemůže být vpuštěno do budovy školy. Škola není povinna v takové případě zajistit online výuku, absence je v tomto omluvena.
Testování:
S návratem do škol souvisí také pravidelné testování žáků. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.
Lichý týden:
Družina: od 6. hodin ráno, u tělocvičny, vchod ze strany hřiště
1. třída: sraz u budovy fary v 7:40, poté testování v komunitním centru (1. A) a knihovně (1. B)
2. třída: 7:45 u tělocvičny, vchod ze strany hřiště
5. třída: 8:00 u tělocvičny, vchod ze strany hřiště
Sudý týden:
Družina: od 6. hodin ráno, u tělocvičny, vchod ze strany hřiště
3. třída: 8:00 u tělocvičny, vchod ze strany hřiště
4. třída: 7:45 u tělocvičny, vchod ze strany hřiště

Samotestování v naší škole probíhá testy SINGCLEAN https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=4s .
U žáků 1. – 3. třídy je možná přítomnost a asistence rodičů u samotestování.
Žáci, kteří prodělali v posledních 90 dnech onemocnění COVID-19 se testování účastnit nemusí. V takovém případě dodejte potvrzení od lékaře o prodělané nemoci vedení školy, nejlépe s předstihem. Popřípadě odevzdejte na testovacím místě.

Školní družina bude v provozu, ale prosíme zákonné zástupce, aby zvážili přítomnost dítěte ve školní družině.
 
Na stravování ve školní jídelně budou žáci přihlášeni. Pokud o obědy nebudete mít zájem, prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny na email: kuchyne@zsolsany.cz, 797 972 922 (pracovní dny 7.00 – 14.00 hodin).
Nárok na ošetřovné: nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je prezenční výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Další informace k ošetřovnému najdete na: https://www.mpsv.cz/osetrovne
 

Děkujeme

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách přízemí školky 2x týdně. /V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno./

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne, umyje si ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovacích prostor.

Testovací prostory budou v šatnách v přízemí. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do třídy.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Nastavení souborů cookies
Díky souborům cookies můžeme zobrazovat naše webové stránky tak, aby váš zážitek z procházení byl co nejpříjemnější.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše