Úvod » Archiv aktualit » Poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb

Poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb

(1) Žákům prvních ročníků základního vzdělávání a dětem zařazeným do přípravných tříd základních škol se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 500 Kč na žáka za jeden školní rok. Žákům se zdravotním postižením druhých a vyšších ročníků se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 100 Kč na žáka za jeden školní rok.

(2) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, a žákovi, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, poskytuje učebnice, učební texty a základní školní potřeby podle odstavce 1 hrazené státem spádová škola nebo jiná škola zapsaná ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (dále jen „kmenová škola“).

(3) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, poskytuje učebnice, učební texty a základní školní potřeby podle odstavce 1 hrazené státem tato škola

Nastavení souborů cookies
Díky souborům cookies můžeme zobrazovat naše webové stránky tak, aby váš zážitek z procházení byl co nejpříjemnější.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše