Úvod » Archiv aktualit » AKTUALIZOVÁNO - Volby do školské rady

AKTUALIZOVÁNO - Volby do školské rady

Výsledek volby do školské rady neleznete v zápise o průběhu voleb do školské rady 

 

Vážení rodiče – zákonní zástupci žáků,

v roce 2022 končí funkční období stávajících členů Školské rady za zákonné zástupce a ze zákona jsme pověřeni organizací voleb do Školské rady. Touto cestou Vás vyzýváme k podání návrhu, respektive ke kandidatuře za člena Školské rady v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro volby členů školské rady. Vyhlašujeme volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další období.

Harmonogram voleb:

-        do úterý 25. 10. 2022 do 15:00 hodin je možné podat přihlášku ke kandidatuře do Školské rady na podatelnu školy

-        nejpozději v pondělí 31. 10. 2022 budou všichni zákonní zástupci informováni o kandidátech do školské rady z řad zákonných zástupců

-        dne 3. 11. 2022 od 16:30 do 18:00 proběhnou volby člena školské rady za zákonné zástupce žáků (v tomto termínu budou probíhat třídní schůzky)

Do Školské rady je zvolen jeden zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

 PŘIHLÁŠKA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Kandidáti do školské rady z řad zákonných zástupců: (pořadí kandidátů bylo určeno tak, jak byly doručeny jejich přihlášky na podatelnu školy)
 
1. Ing. Alena Pryszczová
2. Silvie Zedníčková
3. Mgr. Monika Hanslová Pechová, MBA
 
Volba zákonného zástupce do školské rady:
- čtvrtek 3. 11. 2022  od 16:00 do 18:00
- počítačová učebna (2. patro v hlavní budově školy)
- volí zákonní zástupci žáků ZŠ 
- každý zákonný zástupce má pouze jeden hlas bez ohledu na počet dětí navštěvujících školské zařízení
- po příchodu do počítačové učebny se zákonný zástupce podepíše v seznamu zákonných zástupců, obdrží hlasovací lístek, kde zakroužkuje kandidáta, kterému dává hlas a svůj hlasovací lístek odevzdává do zapečetěné hlasovací urny 
- po ukončení hlasování budou všechny hlasy sečteny a volební výbor zveřejní výsledek hlasování na webu školy nejpozději do 24 hodin od ukončení voleb
 
 

skolska-rada-ikonka-2fb3d

Nastavení souborů cookies
Díky souborům cookies můžeme zobrazovat naše webové stránky tak, aby váš zážitek z procházení byl co nejpříjemnější.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše