Úvod » Mateřská škola » Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s pandemií COVID-19 proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Termín zápisu:
– pondělí 3. května – pátek 14. května 2021 (k zápisu mohou být přihlášeny děti, které do 31. srpna 2022 dovrší 3 let věku)

V těchto dnech zákonní zástupci přihlášku:
– zašlou poštou: Základní škola Olšany u Prostějova 3, 79814 Olšany u Prostějova
– datovou schránkou
– emailem s elektronickým podpisem

– vhodí do schránky zavěšené na hlavních vstupních dveřích základní školy

 

Co musí obsahovat obálka  s žádostí k přijetí:

– kopii rodného listu dítěte (není potřeba úředního ověření)

– vyplněnou žádost o přijetí  – žádost vyplníte online na následujícím odkazu ve dnech 2. 5. – 14. 5. 2021  https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsolsany/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41326#

čestné prohlášení o řádném očkování dítěte + ofocený očkovací průkaz
(neplatí pro předškoláky. Tedy děti, které zahájí 1. září 2021 povinné předškolní vzdělávání a děti starší)


(dle§ 46 a 50 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let v denním režimu nebo předškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má odklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“)

 

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, nýbrž kritéria ředitele školy.

Ustanovení školského zákona:

– k povinnému vzdělávání se ve spádové MŠ přednostně přijímají děti, které do 31. srpna 2021 dovrší 5 let věku a děti starší

– děti s právem přednostního přijetí ve spádové MŠ: děti, které do 31. srpna 2022 dovrší 3 let věku a přitom přednost mají děti starší

Má-li dítě trvalé bydliště v Olšanech u Prostějova nebo v Hablově, je pro dítě spádová Mateřská škola v Olšanech u Prostějova.

 

Žádost o přijetí do MŠ podává zákonný zástupce dítěte.

Zákonný zástupce může své dítě přihlásit i do jiné, nespádové MŠ, ale dítě nebude přednostně přijato.

Administrace přihlášek/žádostí proběhne v pondělí 17. května 2021.

Ve středu 19. 5. 2021 a ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 8.00 – 12.00 hod. si zákonní zástupci osobně vyzvednou u ředitele školy Mgr. Jiřího Kobzu Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ, v případě potřeby dle domluvy.
V pátek 21. května budou výsledky zápisu vyvěšeny na webových stránkách školy (jméno a příjmení dítěte bude uvedené pod registračním kódem, který rodiče obdrží u ředitele školy při osobním vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy.

V případě dotazu volejte tel. číslo 774 160 230 vedoucí učitelka MŠ.

Zapsala: Pawerová Marie, vedoucí MŠ

Co děti potřebují do MŠ

Každé dítě má v šatně svou skříňku se značkou, ve které potřebuje mít:

– přezůvky do třídy s pevnou patou
– pohodlné oblečení do třídy, které nebude dětem bránit pustit se do aktivit s nejrůznějším materiálem
– náhradní oblečení všeho druhu, včetně spodního prádla
– oblečení na zahradu – dle aktuálního počasí, včetně přikrývky hlavy, vhodné obuvi na sportování
– pyžamo pro děti, které zůstávají po obědě ve školce ( 1x za týden vracíme na oprání domů)
– umělohmotný hrníček s ouškem na pitný režim ve třídě (během celého dne je k dispozici voda, šťáva nebo ovocný čaj)

Prosíme rodiče, aby zvážili výběr oblečení. Přimlouváme se za pohodlné oblečení s jednoduchým zapínáním, stejně tak za oblečení, které může podlehnout nejrůznějším barvám při výtvarných a jiných aktivitách. Pobyt na zahradě i vycházky do blízkého okolí mateřské školy je časem velkých dobrodružství, hry v trávě, na pískovišti, jízda na odrážedlech jsou skutečným lákadlem – pojďme je dětem dopřát bez následných výčitek v důsledku špinavých kalhot a znečištěných bot.

Děkujeme za spolupráci.

Nastavení souborů cookies
Díky souborům cookies můžeme zobrazovat naše webové stránky tak, aby váš zážitek z procházení byl co nejpříjemnější.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše