Zápis do naší mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Zápis do naší mateřské školy pro školní rok 2019/2020 proběhne v mateřské škole 20 (zelená).
Na zápis se mohou dostavit děti, které do 30. června 2020 dovrší 3 let věku.

Termíny zápisu:

Pondělí 6. květen 2019 od 14.00 – 16.30 hodin.
V pondělí 6. května se dostaví k zápisu zákonní zástupci, jejichž příjmení začíná od A – N.

Úterý 7. květen 2019 od 14.00 – 16.30 hodin.
V úterý 7. května se dostaví k zápisu zákonní zástupci, jejichž příjmení začíná od O – Ž.

S sebou vezměte:

– rodný list dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)
– občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)
– vyplněnou žádost o přijetí
– vyplněný zápisní list
– písemné potvrzení o řádném očkování dítěte (neplatí pro předškoláky. Tedy děti, které zahájí 1. září 2019 povinné předškolní vzdělávání)

(dle§ 46 a 50 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let v denním režimu nebo předškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má odklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“)

Žádost o přijetí, zápisní list a formulář pro lékařské potvrzení, že je Vaše dítě řádně očkováno, si před zápisem stáhněte, případně vyzvedněte přímo v MŠ 20 (zelená školka, od 23. dubna 2019 kdykoliv v době provozu 6.00 – 16.30 hodin)

Využijte, prosím, této možnosti vyplnit si žádost a zápisní list dopředu.

Ke stažení:

  Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  Zápisní list
  Potvrzení o řádném očkování dítěte – k zápisu do MŠ

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, nýbrž kritéria ředitele školy, která budou k dispozici u vlastního zápisu.

Ustanovení školského zákona:

– k povinnému vzdělávání se ve spádové MŠ přednostně přijímají děti, které do 31.  srpna 2019 dovrší 5 let věku

– děti s právem přednostního přijetí ve spádové MŠ: děti, které do 31. srpna 2019 dovrší 3 let věku

Má-li dítě trvalé bydliště v Olšanech u Prostějova nebo v Hablově, je pro dítě spádová Mateřská škola v Olšanech u Prostějova.

Žádost o přijetí do MŠ podává zákonný zástupce dítěte. Není nikde uvedeno, že musí být dítě u zápisu přítomno. Budeme samozřejmě rádi, když přijdete na zápis do naší mateřské školy i s dítětem.

Zákonný zástupce může své dítě přihlásit i do jiné, nespádové MŠ, ale dítě nebude přednostně přijato.

Co děti potřebují do MŠ

Každé dítě má v šatně svou skříňku se značkou, ve které potřebuje mít:

– přezůvky do třídy s pevnou patou
– pohodlné oblečení do třídy, které nebude dětem bránit pustit se do aktivit s nejrůznějším materiálem
– náhradní oblečení všeho druhu, včetně spodního prádla
– oblečení na zahradu – dle aktuálního počasí, včetně přikrývky hlavy, vhodné obuvi na sportování
– pyžamo pro děti, které zůstávají po obědě ve školce ( 1x za týden vracíme na oprání domů)
– umělohmotný hrníček s ouškem na pitný režim ve třídě (během celého dne je k dispozici voda, šťáva nebo ovocný čaj)

Prosíme rodiče, aby zvážili výběr oblečení. Přimlouváme se za pohodlné oblečení s jednoduchým zapínáním, stejně tak za oblečení, které může podlehnout nejrůznějším barvám při výtvarných a jiných aktivitách. Pobyt na zahradě i vycházky do blízkého okolí mateřské školy je časem velkých dobrodružství, hry v trávě, na pískovišti, jízda na odrážedlech jsou skutečným lákadlem – pojďme je dětem dopřát bez následných výčitek v důsledku špinavých kalhot a znečištěných bot.

Děkujeme za spolupráci.