Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy pro školní rok 2020/2021 (publikováno, pondělí 18. květen 2021)

  Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy pro školní rok 2020/2021


Zápis do naší mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Termín zápisu:
– úterý 5. květen – středa 13. květen 2020 (k zápisu mohou být přihlášeny děti, které do 31. srpna 2021 dovrší 3 let věku)

V těchto dnech zákonní zástupci přihlášku:
– zašlou poštou
– datovou schránkou
– emailem s elektronickým podpisem
vhodí do schránky zavěšené na hlavních vstupních dveřích do školy a po vhození zašlou sms zprávu na číslo 774 160 230 (vedoucí učitelka v mateřské škole)

Co musí obsahovat obálka s žádostí ke přijetí:

– kopii rodného listu dítěte (není potřeba úředního ověření)

– vyplněnou žádost o přijetí

– vyplněný zápisní list

– čestné prohlášení o řádném očkování dítěte + ofocený očkovací průkaz
(neplatí pro předškoláky. Tedy děti, které zahájí 1. září 2020 povinné předškolní vzdělávání a děti starší)

(dle§ 46 a 50 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let v denním režimu nebo předškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má odklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“)

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, nýbrž kritéria ředitele školy.

Ustanovení školského zákona:

– k povinnému vzdělávání se ve spádové MŠ přednostně přijímají děti, které do 31. srpna 2020 dovrší 5 let věku a děti starší

– děti s právem přednostního přijetí ve spádové MŠ: děti, které do 31. srpna 2021 dovrší 3 let věku a přitom přednost mají děti starší

Má-li dítě trvalé bydliště v Olšanech u Prostějova nebo v Hablově, je pro dítě spádová Mateřská škola v Olšanech u Prostějova.

Žádost o přijetí do MŠ podává zákonný zástupce dítěte.

Zákonný zástupce může své dítě přihlásit i do jiné, nespádové MŠ, ale dítě nebude přednostně přijato.

Administrace přihlášek/žádostí proběhne ve čtvrtek 14. května 2020.
V pátek 15. května 2020 bude zákonným zástupcům prostřednictvím České pošty s. p. doporučeně zasláno výsledné rozhodnutí.
V pondělí 18. května budou výsledky zápisu vyvěšeny na webových stránkách školy (jméno a příjmení dítěte bude uvedené pod registračním kódem, který rodiče obdrží v doporučeném dopise).

Zapsal: Marek Šimoňák, ředitel základní a mateřské školy


Co děti potřebují do MŠ

Každé dítě má v šatně svou skříňku se značkou, ve které potřebuje mít:

– přezůvky do třídy s pevnou patou
– pohodlné oblečení do třídy, které nebude dětem bránit pustit se do aktivit s nejrůznějším materiálem
– náhradní oblečení všeho druhu, včetně spodního prádla
– oblečení na zahradu – dle aktuálního počasí, včetně přikrývky hlavy, vhodné obuvi na sportování
– pyžamo pro děti, které zůstávají po obědě ve školce ( 1x za týden vracíme na oprání domů)
– umělohmotný hrníček s ouškem na pitný režim ve třídě (během celého dne je k dispozici voda, šťáva nebo ovocný čaj)

Prosíme rodiče, aby zvážili výběr oblečení. Přimlouváme se za pohodlné oblečení s jednoduchým zapínáním, stejně tak za oblečení, které může podlehnout nejrůznějším barvám při výtvarných a jiných aktivitách. Pobyt na zahradě i vycházky do blízkého okolí mateřské školy je časem velkých dobrodružství, hry v trávě, na pískovišti, jízda na odrážedlech jsou skutečným lákadlem – pojďme je dětem dopřát bez následných výčitek v důsledku špinavých kalhot a znečištěných bot.

Děkujeme za spolupráci.