Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021


Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 (čtvrtek 30. duben 2021)

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 


Zápis do 1. třídy na základní škole (úterý 31. březen 2020)

Z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Termín zápisu:
– pondělí 20. duben – pátek 24. duben 2020

V tomto týdnu zákonní zástupci přihlášku:
– zašlou poštou
– datovou schránkou
– emailem s elektronickým podpisem
vhodí do schránky zavěšené na hlavních vstupních dveřích do školy a po vhození zašlou sms zprávu na číslo 737 053 002 (ředitel školy)

Co musí obsahovat obálka s žádostí ke přijetí:

– vyplněný zápisní list

– vyplněnou žádost o přijetí

– kopii rodného listu (není potřeba úředního ověření)

Co musí obsahovat obálka s žádostí o odklad:

– vyplněnou žádost o odklad

– doporučení odborného lékaře (klinického psychologa – dětské lékařky – léčebny – kliniky – foniatrie – psychiatrie – neurologie – jiné)

– doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

Administrace přihlášek/žádostí proběhne od pondělí 27. dubna do středy 29. dubna 2020.
Ve čtvrtek 30. dubna 2020 bude zákonným zástupcům prostřednictvím České pošty s. p. doporučeně zasláno výsledné rozhodnutí.
V pondělí 4. května budou výsledky zápisu vyvěšeny na webových stránkách školy (jméno a příjmení dítěte bude uvedené pod registračním kódem, který rodiče obdrží v doporučeném dopise).

Zapsal: Marek Šimoňák, ředitel základní a mateřské školy


Zápis do 1. třídy na základní škole (pátek 20. březen 2020)

Vážení rodiče,

v souvislosti s nařízením MŠMT č. j.: MSMT-12639/2020-1 z 18. března 2020, souvisejícím se současnou mimořádnou situací, jsme nuceni upravit koncepci zápisu do 1. třídy naší základní školy.
Původně plánovaný zápis v termínech středa 1. duben a čtvrtek 2. duben 2020 se neuskuteční. Rovněž se neuskuteční naplánované setkání zákonných zástupců dětí (středa 25. březen), které ve školním roce 2020/2021 nastoupí do 1. třídy základní školy.
O veškerých změnách Vás budeme podrobně co nejdříve informovat.

Marek Šimoňák, ředitel základní školy a mateřské školy

MŠMT – OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Článek


Pozvánka na zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021 z února 2020


Informace pro rodiče ze září 2019