Základní škola 2018/2019

Základní škola je plně organizovaná škola s mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. Školu navštěvuje okolo 190 žáků především z Olšan u Prostějova, zhruba 15 % tvoří dojíždějící žáci z okolních obcí, tj. Hablov, Bystročice, Žerůvky, Vrbátky, Dubany a  Držovice. Základní škola má 1. až 9. postupný ročník s průměrným počtem 15 žáků na třídu a disponuje devíti kmenovými učebnami. Sedm kmenových učeben se nachází v hlavní budově školy 3. Jedná se o kmenové učebny od 3. do 9. třídy včetně. Kmenové učebny pro 1. a 2. třídu se nacházejí v budově fary, která je v bezprostřední blízkosti hlavní budovy ve vzdálenosti cca 150 m. Všechny kmenové učebny mají ve vybavení stolní počítač s připojením k internetu a dataprojektor s interaktivní tabulí. Odbornými učebnami jsou: přírodovědná učebna, jazyková učebna, polytechnická učebna, cvičná kuchyňka, školní dílny a školní tělocvična. Tělocvičnu využívají kromě žáků základní školy i děti z mateřské školy a školní družiny, ve večerních hodinách je pronajímána zájmovým útvarům. Žákovskou knihovnu máme jako součást knihovny obecní. Nachází se přes hlavní silnici naproti školy v zrekonstruované jedné z farních budov. Knihovna je vyučujícími využívána k realizaci čtenářských dílen a projektové výuky. Ve škole je možné využívat také školní knihovničku, kde jsou tituly k doplnění školní četby. Školní hřiště je v době vyučování za příznivých klimatických podmínek využíváno žáky k výuce tělesné výchovy, sportovních her a dopravní výchovy. Dětem v mateřské škole slouží k organizovaným i spontánním činnostem a školní družině k relaxaci. V odpoledních hodinách je hřiště školy přístupné veřejnosti. V rámci hodin tělesné výchovy a sportovních her je také pravidelně využíván areál místní sokolovny, jehož vybavení ve vnitřních prostorách je uzpůsobeno pro výuku gymnastiky a venkovní areál slouží k výuce lehké atletiky a míčových her. Školní družina dále využívá ke svým aktivitám park v obci a rovněž hřiště u sokolovny. V případě nepříznivého počasí nebo při plánovaných tvořivých činnostech se žáci v dílnách nebo v tělocvičně. V přízemí staré budovy školy se nachází školní dílny. Jejichž vybavení je na velmi dobré úrovni. Venkovní učebna se stoly, lavicemi, tabulí a markýzami proti slunci je osázena květinami, dřevinami a travinami. K relaxaci je pro žáky zbudován zážitkový chodník s xylofonem.

Zapsala: Bohumila Navrátilová, vyučující českého jazyka a dějepisu