VIII.


Distanční rozvrh od 2. 11. 2020 

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Mezi hodinami je vždy 15 minut přestávka.

Ostatní předměty – přes GoogleClassroom – popřípadě individuální konzultace s vyučujícím po domluvě.


DISTANČNÍ VÝUKA –  ROZVRH 19. 10. – 23. 10. 2020

8.třída

Pondělí (19. 10.) – online výuka

8:00 – 8:45  – Český j.

9:00 – 9:45 – Anglický j.

10:00 – 10:45 – Matematika

 

Středa (21. 10.) – online výuka

8:00 – 8:45  – Matematika

9:00 – 9:45 – Český jazyk

10:00 – 10:45 – Anglický jazyk

 

Pátek (23. 10.) – online výuka

9:00 – 9:45  – Německý jazyk

 

Ostatní dny – práce na pracovních listech, plnění úkolů přes aplikaci Google Classroom, Meet, Gmail, apod.

Žáci si založí své portfolio.

 

Český jazyk 


Matematika


Anglický jazyk 1. skupina (Mgr. Kozel)


Anglický jazyk 2. skupina (Mgr. Paloušková)


Německý jazyk 1. skupina (Mgr. Čajková)


Německý jazyk 2. skupina (Mgr. Kosinová)


Zeměpis


Přírodopis


Dějepis


Chemie 


Informatika


Fyzika


Výchovy