VII.


Rozvrh distanční výuky od 2. 11. 2020

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Mezi hodinami je vždy 15 minut přestávka.

Ostatní předměty – přes GoogleClassroom – popřípadě individuální konzultace s vyučujícím po domluvě.


DISTANČNÍ VÝUKA – ROZVRH 19. 10. – 23. 10. 2020

7.třída

Úterý (20. 10.) – online výuka

8:00 – 8:45  – Matematika

9:00 – 9:45 – Český jazyk

10:00 – 10:45 – Anglický jazyk

Čtvrtek (22. 10.) – online výuka

8:00 – 8:45  – Anglický jazyk

9:00 – 9:45 – Matematika

10:00 – 10:45 – Český jazyk

Pátek (23. 10.) – online výuka

8:00 – 8:45  – Německý jazyk

 

Ostatní dny – práce na pracovních listech, plnění úkolů přes aplikaci Google Classroom, Meet, Gmail, apod.

Žáci si založí své portfolio.

 

Český jazyk 


Matematika


Anglický jazyk 1. skupina (Mgr. Kozel)


Anglický jazyk 2. skupina (Mgr. Paloušková)


Německý jazyk 1. skupina (Mgr. Čajková)


Německý jazyk 2. skupina (Mgr. Kosinová)


Zeměpis


Přírodopis


Dějepis


Informatika


Fyzika


Výchovy