VI. třída


Rozvrh distanční výuky od 2. 11. 2020

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Mezi hodinami je vždy 15 minut přestávka.

Ostatní předměty – přes GoogleClassroom – popřípadě individuální konzultace s vyučujícím po domluvě.


DISTANČNÍ VÝUKA ROZVRH OD 19.10. DO 23.10. 2020

 

6.třída

Pondělí (19. 10.) – online výuka

8:00 – 8:45 – Matematika

9:00 – 9:45 – Český jazyk

10:00 – 10:45 – Anglický jazyk

 

Středa (21. 10.) – online výuka

8:00 – 8:45 – Český jazyk

9:00 – 9:45 – Anglický jazyk

10:00 – 10:45 – Matematika

Ostatní dny – práce na pracovních listech, plnění úkolů přes aplikaci Google Classroom, Meet, Gmail, apod.

Žáci si založí své portfolio.

Český jazyk 


Matematika


Anglický jazyk 1. skupina (Mgr. Kozel)


Anglický jazyk 2. skupina (Mgr. Paloušková)


Zeměpis


Přírodopis


Dějepis


Informatika


Fyzika 


Výchovy