V.


Rozvrh distanční výuky od 2. 11. 2020 

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Mezi hodinami je vždy 15 minut přestávka.

Ostatní předměty – přes GoogleClassroom – popřípadě individuální konzultace s vyučujícím po domluvě.


DISTANČNÍ VÝUKA – ROZVRH 19. 10. – 23. 10. 2020

5. třída:

On-line výuka:

Pondělí (19. 10.): 8:00 – 8:45 – Český jazyk

Úterý (20. 10.): 8:00 – 8:45 – Matematika

Středa (21. 10.): 8:00 – 8:45 – Český jazyk

Čtvrtek (22. 10.): 9:00 – 9:45 – Anglický jazyk

Pátek (23. 10.): 8:00 – 8:45 – Matematika + doučování

Ostatní dny – práce na pracovních listech. Žáci si založí své portfolio.

 

Anglický jazyk 1. skupina (Mgr. Paloušková)


Anglický jazyk 2. skupina (Mgr. Čajková)


Učivo od 14. 10. 2020

ČJ – souhláskové skupiny, pravopisné učivo

Čtení – čtenářský deník

M – písemné násobení, dělení, dělení se zbytkem

Vl – kraje ČR

Př- Rudy a drahé kovy


Učivo od 19. 10. 2020

ČJ – souhláskové skupiny, zdvojené souhlásky, vyjmenovaná slova

Čtení – čtenářský deník

M – procvičování + – . : (písemně i zpaměti), porovnávání čísel

G – obvody obrazců

Vl – kraje ČR

 Př – Energetické suroviny


Učivo od 2. 11. 2020

ČJ – přídavná jména odvozená příponou –ský, vyjmenovaná slova

Čtení  – čtení textu

M – slovní úlohy (procvičení + – . 🙂 s více počet. výkony

G – obdélník  – konstrukce, obvod

Vl – kraje ČR

Př – Člověk a energie


Učivo od 9. 11. 2020

ČJ – předpony –s, -z, -vz

Čtení – čtení textu

M – souřadnice bodů

G – čtverec – konstrukce, obvod, polopřímky

Vl – kraje ČR – Morava

Př – Člověk a vesmír


Učivo od 16. 11. 2020

ČJ – předložky s, z 

Čtení – čtení textu

M – římské číslice

G – čtverec, obdélník – obvod a obsah (vzorečky)

Vl – Svět – kontinenty a oceány

       Evropa – poloha 

Př – Planeta  Země


Učivo od 23. 11. 2020

ČJ – slova se skupinami  bě, pě, vě, mě, mně

Čtení – čtení textu

M- zlomky (zápis, čtení, znázornění)

G – souřadnice bodů

Vl – Evropa – povrch a vodstvo

Př – Měsíc