Avatar

Jaroslava Rašková

Email:  j.raskova@zsolsany.cz
Telefon:  582 380 159 (pondělí – čtvrtek 7.30 – 14.00 hodin; pátek 7.30 – 13.00 hodin)

 

Pracovní pozice:
.. učitelka

Konzultační hodiny:
.. kdykoliv po telefonické dohodě

Ve školním roce 2020/2021 vyučuje:
.. český jazyk – 5. r.
.. hudební výchova- 5., 7. r.
.. matematika – 5. r.
.. pracovní činnosti – 5., 6.r.
.. přírodověda – 5. r.
.. vlastivěda – 5. r.
.. výtvarná výchova – 5. r.

Třídnictví:
.. 5. ročník