Avatar

Jaroslava Rašková

Email:  j.raskova@zsolsany.cz
Telefon:  582 380 159 (pondělí – čtvrtek 7.30 – 14.00 hodin; pátek 7.30 – 13.00 hodin)

 

Pracovní pozice:
.. učitelka

Konzultační hodiny:
.. středa 7.20 – 7.40 hodin
.. pátek 7.20 – 7.40 hodin
.. kdykoliv po telefonické dohodě

Ve školním roce 2019/2020 vyučuje:
.. český jazyk – 4. r.
.. hudební výchova- 4. r., 7. r
.. matematika – 4. r.
.. pracovní činnosti – 4., 6. r.
.. přírodověda – 4. r.
.. vlastivěda – 4. r.
.. výtvarná výchova – 4. r.

Třídnictví:
.. 4. ročník