Avatar

Iveta Matulová

Email:  i.matulova@zsolsany.cz
Telefon:  734 178 300 (pondělí – čtvrtek 7.30 – 14.00 hodin; pátek 7.30 – 13.00 hodin)

 

Pracovní pozice:
.. učitelka

Konzultační hodiny:
.. kdykoliv po telefonické dohodě

Ve školním roce 2020/2021 vyučuje:
.. český jazyk – 2. r.
.. hudební výchova- 2., 6. r.
.. matematika – 2. r.
.. pracovní činnosti – 2. r.
.. přírodověda – 2. r.
.. vlastivěda – 2. r.
.. výtvarná výchova – 2. r.

Třídnictví:
.. 2. ročník