Avatar

Renata Látalová

Email:  r.latalova@zsolsany.cz
Telefon:  736 626 018 (pracovní dny 7.30 – 14.00 hodin)

 

Pracovní pozice:
.. učitelka

Konzultační hodiny:
.. kdykoliv po telefonické dohodě

Ve školním roce 2020/2021 vyučuje:
.. český jazyk – 1. r.
.. hudební výchova- 1. r.
.. matematika – 1. r.
.. pracovní činnosti – 1. r.
.. prvouka – 1. r.
.. výtvarná výchova – 1. r.

Třídnictví:
.. 1. ročník