Avatar

Jiří Kobza

Email: reditel@zsolsany.cz, j.kobza@zsolsany.cz
Telefon:  604 621 988, 582 380 347 (pondělí – čtvrtek 7.30 – 14.00 hodin; pátek 7.30 – 12.30 hodin)

 

Pracovní pozice:
.. od 1. 7. 2020 zástupce statutárního orgánu – ředitele Základní školy a Mateřské školy Olšany u Prostějova na dobu určitou
.. učitel
.. výchovný poradce

Konzultační hodiny:
.. úterý 7.20 – 7.40 hodin
.. čtvrtek 7.20 – 7.40 hodin
.. kdykoliv po telefonické dohodě

Ve školním roce 2019/2020 vyučuje:
.. chemie – 8., 9. r.
.. informační technologie – 5. r.
.. pracovní činnosti – 7., 9. r.
.. přírodopis – 6., 7., 8., 9. r.
.. tělesná výchova – 1., 4. r.
.. výchova k občanství – 9. r.

Třídnictví:
.. 6. ročník