Třídní schůzky/konzultace s rodiči ve školním roce 2019/2020

STŘEDA 18. ZÁŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI
Ve středu 18. září proběhnou od 16:00 do 17:00 hodin třídní schůzky s rodiči žáků 1. – 9. ročníku.
Účast: Vyučující I. a II. stupně základní školy.

STŘEDA 20. LISTOPAD, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KONZULTACE S RODIČI
Ve středu 20. listopadu proběhnou od 16:00 do 17:00 hodin konzultace s rodiči žáků 1. – 9. ročníku.
Účast: Vyučující I. a II. stupně základní školy.

STŘEDA 15. DUBEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KONZULTACE S RODIČI
Ve středu 15. dubna proběhnou od 16:00 do 17:00 hodin konzultace s rodiči žáků 1. – 9. ročníku.
Účast: Vyučující I. a II. stupně základní školy.