Třídní schůzky/konzultace s rodiči ve školním roce 2018/2019

STŘEDA 19. ZÁŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI
Ve středu 19. září proběhnou od 16:00 do 17:00 hodin třídní schůzky s rodiči žáků 1. – 9. ročníku.
Účast: Vyučující I. a II. stupně základní školy.

STŘEDA 21. LISTOPAD, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KONZULTACE S RODIČI
Ve středu 21. listopadu proběhnou od 16:00 do 17:00 hodin konzultace s rodiči žáků 1. – 9. ročníku.
Účast: Vyučující I. a II. stupně základní školy.

STŘEDA 17. DUBEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KONZULTACE S RODIČI
Ve středu 17. dubna proběhnou od 16:00 do 17:00 hodin konzultace s rodiči žáků 1. – 9. ročníku.
Účast: Vyučující I. a II. stupně základní školy.