Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou (červen 2019)

Naše základní škola realizuje školní projekt „Jídelníček světa“, který byl ve spolupráci se školní jídelnou spuštěn v červnu roku 2019. Tento projekt je realizován společně s žáky každého ročníku základní školy, kdy v souladu s RVP ZV rozvíjíme klíčové kompetence a výchovné strategie každého žáka.
V rámci rozvoje kompetence učení se žáci setkávají se spoustou informačních zdrojů, kdy spolupracují a společně realizují vlastní nápady obohacené o fakta k vybrané oblasti. Žáci jsou velmi tvořiví a dokážou pracovat s textem tak, aby byl srozumitelný a jasný. Kompetenci k řešení problému zastupuje především schopnost žáků nalézt věrohodné zdroje, správnost informací, práce s nimi a možnost kreativně řešit tyto problémy s vlastní obhajobou a následnou realizací. Všestrannou a účinnou komunikaci prováděnou v tomto případě především písemnou formou společně s výtvarnými prostředky zaštiťuje kompetence komunikativní. Díky „Jídelníčku světa“ jsou rozvíjeny i kompetence občanské a pracovní, kdy jsou žáci seznámeni s jinou kulturou, jinou oblastí světa a především aktivitou při samotné realizaci projektu. Díky projektu jsou žáci rovněž seznámeni i s průřezovými tématy, které aktivně a cíleně vyplňují důležitá místa v samotném vzdělávání.
Každý měsíc bude projekt zaměřen na konkrétní oblast ve světě, kde se v rámci realizací různých koláží a posterů ve školní jídelně žáci dozví vše, co by je k dané oblasti mohlo zaujmout. Nejen oblast typických potravin a pokrmů dané země, ale také oblast kultury, umění, sportu, historie, zajímavostí a světoznámých památek či osobností. Během každého měsíce bude ve školní jídelně prezentován minimálně jeden pokrm z dané oblasti. Pokrm si vyberou žáci, kteří oblast vybrali, z pokrmů nabízených školní jídelnou, aby celá škola mohla ochutnat i jinou kuchyni než pouze tu naši českou.

Zapsala: Monika Hanslová Pechová, vyučující českého a německého jazyka

Francie (Francouzská republika) v rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou (5. ročník, leden a únor 2020)
Článek

Velká Británie (Spojené království Velké Británie a Severního Irska) v rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou (6. ročník, prosinec 2019 a leden 2020)
Článek

Italská republika v rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou (7. ročník, listopad a prosinec 2019)
Článek

Turecká republika v rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou (8. ročník, říjen a listopad 2019)
Článek

Spojené státy americké v rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou (9. ročník, září 2019)
Článek

Čínská lidová republika v rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou (9. ročník, červen 2019)
Článek

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou.