Roční plán 2019/2020

ORGANIZACE MĚSÍCE ZÁŘÍ

PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V pondělí 2. září proběhne od 8.00 hodin na školním hřišti pro 1. – 9. ročník slavnostní zahájení školního roku 2019/2020.
Účast: Žáci 1. – 9. ročník, pedagogický sbor.
Organizace a odpovědnost: Renata Látalová, Hana Vojkůvková, Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 3. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Renata Látalová od 14.30 hodin.

STŘEDA 4. ZÁŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 4. září se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

ČTVRTEK 5. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Martin Kozel.
Nepřítomnost: Vladimír Vlk od 13.00 hodin.

PÁTEK 6. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Jaroslava Raškova do 10.00 hodin.
Nepřítomnost: Vladimír Vlk od 11.00 hodin (konference k výuce přírodovědných předmětů ve Zlíně).

PONDĚLÍ 9. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Olga Kovaříková.

ÚTERÝ 10. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Renata Látalová do 9.30 hodin.
Nepřítomnost: Lenka Tomková od 8.00 do 9.30 hodin.

STŘEDA 11. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Jiří Kobza a Vladimír Vlk (seminář k projektu Kreativita ve výuce přírodovědných předmětů v Brně).

ČTVRTEK 12. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Marek Šimoňák.
Nepřítomnost: Vladimír Vlk od 13.00 hodin.

PÁTEK 13. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Renata Látalová do 10.00 hodin.
Nepřítomnost: Marek Šimoňák.

PONDĚLÍ 16. ZÁŘÍ – PÁTEK 20. ZÁŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA = POLÉVKOVÝ TÝDEN
Od pondělí 16. září až do pátku 20. září 2019 se uskuteční na naší základní škole „Polévkový týden“.
Organizace a zodpovědnost: Zaměstnanci školní kuchyně, třídní vyučující + vedení školy.

PONDĚLÍ 16. ZÁŘÍ
V pondělí 16. září proběhne od 13.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 17. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Lenka Tomková od 8.00 do 9.30 hodin.
Nepřítomnost: Vladimír Vlk do 12.00 hodin.

STŘEDA 18. ZÁŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 19. září se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

STŘEDA 18. ZÁŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI
Ve středu 18. září proběhnou od 16:00 do 17:00 hodin třídní schůzky s rodiči žáků 1. – 9. ročníku.
Účast: Vyučující I. a II. stupně základní školy.

STŘEDA 18. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Olga Kovaříková.

ČTVRTEK 19. ZÁŘÍ 
Ve čtvrtek 19. září se zúčastní vybrané dívky z 5. a 6. třídy okresního finále atletického čtyřboje.
Místo: Sportovní stadion RGY Prostějov, Studentská 4.
Sraz: 7.00 hodin před školou.
Odjezd: 7.12 hodin z autobusové zastávky Olšany u Prostějova, u parku.
Předpokládaný návrat: 13.15 hodin na autobusovou zastávku Olšany u Prostějova, u parku.
Pedagogický dohled: Šárka Šťastná.
Zodpovědnost a organizace: Šárka Šťastná.

ČTVRTEK 19. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Olga Kovaříková.

PÁTEK 20. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Vlasta Raisová.

PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Marek Šimoňák.

ÚTERÝ 24. ZÁŘÍ, II. STUPEŇ
V rámci vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 navštíví žáci 5. – 9. ročníku v úterý 24. září v čase od 8.15 do 9.30 hodin v Prostějově přednášku „Kolumbie – ráj slasti a neřesti“ .
Místo: Kulturní zařízení Společenský dům Prostějov.
Vstupné + doprava: 100,- Kč na žáka/vyberou třídní vyučující v součinnosti s pokladníky tříd do pátku 20. září.
Odjezd od školy: Bude upřesněn.
Návrat do školy: Bude upřesněn.
Pedagogický dohled: Zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk.
Zodpovědnost a organizace: Jitka Ungermannová, Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 24. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Lenka Tomková od 8.00 do 9.30 hodin.
Nepřítomnost: Olga Kovaříková.

STŘEDA 25. ZÁŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve středu 25. září proběhne v ranních hodinách dochystání disciplín na atletické soutěže družstev „O POHÁR STAROSTŮ“.
Sraz organizátorů je v 6.00 hodin v sokolovně. Sraz pomocníků z řad žáků ze 7. – 9. ročníku je v 7.00 hodin tamtéž. Soutěžící mají sraz rovněž u sokolovny v 8.00 hodin. Slavnostní zahájení začne v 9.00 hodin a poté budou probíhat jednotlivé soutěže. Ukončení a vyhlášení výsledků bude na programu cca ve 13.20 hodin.
Atletických soutěží se zúčastní 9 škol: Bedihošť, Bystročice, Hněvotín, Hrubčice, Klenovice, Kralice, Olšany, Smržice, Vrbátky.
Organizace o odpovědnost: Vladimír Vlk.

ČTVRTEK 26. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Pavel Čureček.
Nepřítomnost: Olga Kovaříková.

PÁTEK 27. ZÁŘÍ, 4. ROČNÍK
V pátek 27. září proběhne pro žáky 4. třídy teoretická a praktická výuka v jízdě na kole.
Za tímto účelem navštíví žáci 4. ročníku Dětské dopravní centrum v Prostějově. Výuka bude probíhat v době od 8.00 do 10.15 hodin. Žáci se s pedagogickým dohledem přepraví do Prostějova a zpět linkovým autobusem.
Zodpovědnost a organizace: Zástupce ředitele Vladimír Vlk.

PÁTEK 27. ZÁŘÍ
Nepřítomnost: Jiří Kobza (seminář k projektu Kreativita ve výuce přírodovědných předmětů v Brně).
Nepřítomnost: Marie Piňosová od 11.40 do 17.30 hodin.

PONDĚLÍ 30. ZÁŘÍ
V pondělí 30. září proběhne od 13.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 30. ZÁŘÍ
V pondělí 30. září proběhne od 14.00 hodin na faře metodické sdružení 1. stupně.
Účast: Vyučující z 1. stupně a vedení školy.


Ostatní

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní kuchyní
V rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní kuchyní započne v měsíci září v 9. ročníku příprava na tento projekt, který se uskuteční ve školní jídelně v měsíci říjnu.
Organizace a odpovědnost: Žáci 9. ročníku s třídní vyučující v součinnosti se zaměstnanci školní kuchyně. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V měsíci září proběhne výlet a účast dětí z mateřské školy (3. a 4. třída – předškoláci) na akci S dráčkem na Kosíř pod patronací MAS Regionu Hana, z.s.
Datum bude upřesněno.
Organizace a zodpovědnost: Veronika Malachovská, Hana Obručníková.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V měsíci září proběhne účast dětí z mateřské školy (3. a 4. třída – předškoláci) na akci Můj první gól pořádanou ČMFS.
Datum bude upřesněno.
Organizace a zodpovědnost: Marie Pawerová.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Logopedická cvičení pro přihlášené děti budou opět začínat v září na obou mateřských školách pod vedením logopedky paní Mgr. Jílkové.
Datum i čas bude upřesněn.
Odpovědnost: Marie Pawerová.