Roční plán 2019/2020

ORGANIZACE MĚSÍCE ÚNORA

PONDĚLÍ 3. ÚNOR, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 3. února navštíví děti z Mateřské školy 21 (3. a 4. třída) divadelní představení „Bajaja“ v Městském divadle Prostějov.
Odjezd autobusem od Mateřské školy 21 v 8.15 hodin.
Organizace a odpovědnost: Veronika Malachovská, Hana Obručníková.

ÚTERÝ 4. ÚNOR
V úterý 4. února proběhne v 1. třídě návštěva paní Krajčové z Pedagogicko-psychologické poradny Prostějov.

ÚTERÝ 4. ÚNOR
Nepřítomnost: Lenka Tomková do 10.00 hodin.

ČTVRTEK 6. ÚNOR
Nepřítomnost: Marek Šimoňák od 12.45 hodin (jednání realizačního týmu projektu Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov – pracovní skupina pro rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu dětí a žáků v ZUŠ Prostějov).

PÁTEK 7. ÚNOR
Nepřítomnost: Marie Piňosová od 11.40 do 17.30 hodin.

SOBOTA 8. ÚNOR, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V sobotu 8. února proběhne od 14.00 hodin v místní sokolovně pro seniory tradiční vystoupení dětí z Mateřské školy 21 (Modří a Zelení kapříci).
O organizaci budou rodiče včas informováni.
Organizace a odpovědnost: Veronika Malachovská, Hana Obručníková.

PONDĚLÍ 10. ÚNOR – PÁTEK 14. ÚNOR = JARNÍ PRÁZDNINY
Od pondělí 10. února do pátku 14. února proběhnou pro žáky základní školy jarní prázdniny.
V době jarních prázdnin od pondělí 10. února do pátku 14. února 2020 bude provoz školní družiny od 6. 00 do 15. 30 hodin.

PONDĚLÍ 10. ÚNOR
Nepřítomnost: Vlasta Raisová.

ÚTERÝ 11. ÚNOR
Nepřítomnost: Alena Gambová a Květoslava Martinková od 8.00 do 13.00 hodin (Hygienické školení kolektivů školních jídelen a výdejen).
Nepřítomnost: Vlasta Raisová.

PONDĚLÍ 17. ÚNOR
V pondělí 17. února proběhne od 13.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 17. ÚNOR
Nepřítomnost: Vladimír Vlk do 8.45 hodin.

ÚTERÝ 18. ÚNOR
V úterý 18. února proběhne fotografování dětí v obou mateřských školách ke Dni matek.
Mateřská škola 20 (zelená): 8.00 hodin.
Mateřská škola 21 (nová školka): 9.00 hodin.
Organizace a odpovědnost: Marie Pawerová.

ÚTERÝ 18. ÚNOR
Nepřítomnost: Vendula Kosinová do 10.45 hodin.
Nepřítomnost: Vladimír Vlk do 8.50 hodin.

STŘEDA 19. ÚNOR, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 19. února navštíví děti z Mateřské školy 21 (3. a 4. třída) divadelní představení „Terezka a kouzelné autíčko“ v Městském divadle Prostějov.
Odjezd autobusem od Mateřské školy 21 v 8.15 hodin.
Organizace a odpovědnost: Veronika Malachovská, Hana Obručníková.

STŘEDA 19. ÚNOR, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 19. února se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

STŘEDA 19. ÚNOR, PORADA VYUČUJÍCÍCH 1. STUPNĚ S VYUČUJÍCÍMI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve středu 19. února se od 16.40 hodin uskuteční v kmenové třídě 8. ročníku setkání vyučujících z 1. stupně ZŠ a vyučujících v MŠ.
Důvodem setkání je zápis dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021 a výměna a sdílení zkušeností a práce s RVP a ŠVP.
Účast: vyučující z 1. stupně základní školy, pedagogický sbor mateřské školy, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

ČTVRTEK 20. ÚNOR
Ve čtvrtek 20. února proběhne v naší škole pro učitele dějepisu z okresu Prostějov seminář „Výuka regionální historie“.
Místo konání: jazyková učebna.
Čas konání: 12.00 hodin (délka trvání cca 3 hodiny).
Lektoři: PhDr. Jiří Sovadina, Mgr. Petr Šimíček (Gymnázium Olgy Havlové Ostrava-Poruba).
Účast za naši školu: Bohumila Navrátilová, Marek Šimoňák.

ČTVRTEK 20. ÚNOR
Tento den je termínem pro odevzdání kreseb do výtvarné soutěže – Voda v krajině.
Vyučující budou kresby odevzdávat Renatě Látalové.

PÁTEK 21. ÚNOR
Nepřítomnost: Olga Kovaříková (seminář v Olomouci – Přímá odpovědnost starosty, účetní a dalších osob za řízení a kontrolu výdajů obcí, měst a příspěvkových organizací – protokoly z kontrol, osobní zkušenosti).

ÚTERÝ 25. ÚNOR, II. STUPEŇ
V úterý 25. února navštíví žáci 2. stupně zeměpisnou přednášku Čína – říše za Velkou zdí.
Místo konání: Kino Metro v Prostějově.
Čas: 10.00 – 11.00 hodin.
Vstupné + doprava: 120,- Kč na žáka/vyberou třídní vyučující v součinnosti s pokladníky tříd do pátku 21. února.
Odjezd od školy: 9.40 hodin.
Návrat do školy: cca v 11.20 hodin.
Pedagogický dohled: zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk.
Zodpovědnost a organizace: Jitka Ungermannová, Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 25. ÚNOR, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 25. února si během dopoledne děti z Mateřské školy 20 zatančí a zazpívají na masopustní veselici. Děti mohou přijít v maskách.
Začátek: 8.00 hodin.
Organizace a odpovědnost: Alžběta Mlčochová, Marie Pawerová.

ÚTERÝ 25. ÚNOR
Nepřítomnost: Vladimír Vlk do 8.50 hodin.
Nepřítomnost: Monika Vožďová od 12.35 hodin.

STŘEDA 26. ÚNOR, 4. ROČNÍK
Ve středu 26. února žáci 4. ročníku absolvují dopravní výuku ve sportovní hale Sportcentra – DDM v Prostějově.
Výuka bude v době od 8.30 do 10.00 hodin. Je zaměřena na rozšíření praktických dovedností (první pomoc, jízda zručnosti na kole, základní servis kola a řešení situace na křižovatce). Žáci si vezmou cyklistickou přilbu, sportovní obuv na přezutí, sportovní oděv, svačinu a pití.
Odjezd objednaným autobusem v 8.00 hodin od školy.
Předpokládaný návrat do školy v 10.30 hodin. Poté bude pokračovat výuka podle rozvrhu hodin. 
Organizace a odpovědnost: Jaroslava Rašková.
Pedagogický dohled: Jaroslava Rašková + 1 (zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk).

STŘEDA 26. ÚNOR
Ve středu 26. února proběhne okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu budou reprezentovat Daniel Verner ze 6. ročníku a Veronika Svobodová ze 7. ročníku.
Místo konání: ZŠ Majakovského Prostějov.
Odjezd linkovým autobusem ze zastávky: Olšany u Prostějova, u parku – 07.12 hodin.
Předpokládaný konec akce: mezi 12 a 13 hodinou a poté návrat linkovým autobusem zpět do Olšan.
Pedagogický dohled: zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk.

STŘEDA 26. ÚNOR, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve středu 26. února se uskuteční školení na téma: „Podpora při vzdělávání dětí, žáků se SPCH“ v čase od 14.00 do 20.30 hodin.
Účast: všichni přihlášení učitelé a asistenti pedagoga.
Organizace a odpovědnost: Iveta Matulová.

STŘEDA 26. ÚNOR, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 26. února si během dopoledne děti z Mateřské školy 21 zatančí a zazpívají na masopustní veselici. Děti mohou přijít v maskách.
Začátek: 8.00 hodin.
Organizace a odpovědnost: Veronika Malachovská, Hana Obručníková.

STŘEDA 26. ÚNOR, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 26. února se od 16.30 hodin uskuteční v Mateřské škole 21 třídní schůzky ve 3. a 4. třídě (Zelení a Modří kapříci).
Organizace a odpovědnost: Veronika Malachovská, Hana Obručníková.

STŘEDA 26. ÚNOR
Nepřítomnost: Marek Šimoňák cca do 11.00 hodin (Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – územní pracoviště Prostějov).

ČTVRTEK 27. ÚNOR
Nepřítomnost: Barbora Čajková (účast na celodenním semináři – Co nabízí web učiteli němčiny, Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc).
Nepřítomnost: Vladimír Vlk do 8.50 hodin.


Ostatní:

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou
V rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou bude měsíc únor věnován Francouzské republice. 
Tuto zemi si zvolili na základě třídního hlasování žáci 5. ročníku.
Páťáci do pátku 7. února vyzdobí školní jídelnu kolážemi a postery, na kterých budou prezentovat historii, kulturu, umění, sport aj. Francouzské republiky.
Paní kuchařky páťákům nabídly k výběru čtyři francouzská jídla, která mohou uvařit v naší školní vývařovně, aby také žáci ochutnali ve škole „kuchyni Francie“.
V pondělí 17. února bude ve školní jídelně k obědu polévka Consommé (hovězí vývar) a hlavní chod Losos po bretaňsku s bramborovou kaší. Toto menu si vybrali z nabídky páťáci na základě třídního hlasování.

Během měsíce února budou žáci 9. ročníku předčítat v pondělí 3., 17. a 24. února od 12.20 hodin pohádky dětem v mateřské škole a ve školní družině před odpoledním odpočinkem.
Čtenáře a knihy vybere Bohumila Navrátilová.
Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová, Marie Pawerová.

V měsíci únoru bude v rámci projektu Šablony II. ukončen výukový tandem z českého jazyka (Renata Látalová, Hana Vojkůvková) a započne výukový tandem z hudební výchovy (Renata Látalová, Hana Vojkůvková).

V měsíci únoru navštíví žáci 8. ročníku po jarních prázdninách ZOO Olomouc.
Termín bude upřesněn.
Organizace a zodpovědnost: Jiří Kobza.

Během měsíce února předškoláci z Mateřské školy 21 opět navštíví 1. třídu základní školy na faře, kde si společně s dětmi z 1. třídy a paní učitelkou Renatou Látalovou vyzkouší „vyučování nanečisto“.
Organizace a odpovědnost: Vladislava Švecová, Renata Látalová.

Termíny logopedických cvičení budou upřesněny v průběhu měsíce na informačních nástěnkách v Mateřské škole 20 i v Mateřské škole 21.

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní kuchyní
V rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní kuchyní započne v měsíci únoru ve 4. ročníku příprava na tento projekt, který se uskuteční ve školní jídelně v měsíci březnu 2020.
Organizace a odpovědnost: Žáci 4. ročníku s třídním vyučujícím (Jaroslava Rašková) v součinnosti se zaměstnanci školní kuchyně (Alena Gambová).