Roční plán 2019/2020

ORGANIZACE MĚSÍCE ŘÍJNA

PONDĚLÍ 30. ZÁŘÍ
V pondělí 30. září proběhne od 13.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 30. ZÁŘÍ
V pondělí 30. září proběhne od 14.00 hodin na faře metodické sdružení 1. stupně.
Účast: Vyučující z 1. stupně a vedení školy.

ÚTERÝ 1. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Lenka Tomková od 8.00 do 9.30 hodin.
Nepřítomnost: Olga Kovaříková.

STŘEDA 2. ŘÍJEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 2. října se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

STŘEDA 2. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Monika Vožďová (celý den). Hana Vojkůvková od 11.40 hodin.
Nepřítomnost: Marek Šimoňák od 10.00 do 11.40 hodin (setkání s ředitelkou ZŠ a MŠ Bystročice za účelem spolupráce škol).

ČTVRTEK 3. ŘÍJEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 3. října proběhne výlet a účast dětí z mateřské školy (3. a 4. třída – předškoláci) na akci S dráčkem na Kosíř pod patronací MAS Regionu Hana, z.s.
Organizace a zodpovědnost: Veronika Malachovská, Hana Obručníková.

ČTVRTEK 3. ŘÍJEN, ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve čtvrtek 3. října se bude v tělocvičně školy konat od 14.00 hodin pro děti navštěvující školní družinu akce/přednáška „Používám mozek“.
Organizace a odpovědnost: Věra Kudynová, Marie Piňosová, Lenka Tomková.

ČTVRTEK 3. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Olga Kovaříková.

PÁTEK 4. ŘÍJEN, 1. A 2. TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V pátek 4. října proběhne výlet a účast dětí z 1. a 2. třídy základní školy na akci S dráčkem na Kosíř pod patronací MAS Regionu Hana, z.s.
Organizace a zodpovědnost: Kamila Baumgartnerová, Renata Látalová, Hana Vojkůvková.

PÁTEK 4. ŘÍJEN
V pátek 4. října se zúčastní vybrané dívky a hoši okresního finále v přespolním běhu.
Místo: Prostějov (Lesopark Hloučela).
Sraz: 8.05 hodin na autobusové zastávce Olšany u Prostějova, u parku.
Odjezd: 8.13 hodin z autobusové zastávky Olšany u Prostějova, u parku.
Předpokládaný návrat: 13.15 hodin na autobusovou zastávku Olšany u Prostějova, u parku.
Pedagogický dohled: Jitka Krajíčková, Pavel Čureček.
Zodpovědnost a organizace: Šárka Šťastná.

PÁTEK 4. ŘÍJEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pátek 4. října budou od 8.00 hodin probíhat logopedická cvičení pro přihlášené děti u Zelených kapříků pod vedení logopedky Mgr. Jílkové.
Organizace a odpovědnost: Veronika Malachovská.

PONDĚLÍ 7. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Barbora Čajková (seminář z německého jazyka v Prostějově). Vladimír Vlk od 13.00 hodin.

ÚTERÝ 8. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Lenka Tomková od 8.00 do 9.30 hodin.
Nepřítomnost: Olga Kovaříková, Marek Šimoňák.

STŘEDA 9. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Martin Kozel, Jitka Krajíčková, Klára Paloušková.

ČTVRTEK 10. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Jiří Kobza (celodenní seminář k projektu Kreativita ve výuce přírodovědných předmětů v Brně).

PÁTEK 11. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Hana Vojkůvková.
Nepřítomnost: Vladislava Švecová.

PONDĚLÍ 14. ŘÍJEN, II. STUPEŇ
Žáci 8. – 9. ročníku navštíví v pondělí 14. října v čase od 8.30 do 09.10 hodin divadelní představení s názvem ,“Jak být klukem/holkou?“, které se uskuteční v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově.
Místo: Národní dům Prostějov.
Vstupné: 70,- Kč na žáka/vyberou třídní vyučující v součinnosti s pokladníky tříd do pátku 11. října.
Odjezd: zastávka – Olšany u Prostějova, u parku 7:12, sraz žáků na zastávce v 7.05 hod.
Předpokládaný návrat linkovým autobusem do školy: 09.49 hod.
Pedagogický dohled: Zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk.
Zodpovědnost a organizace: Bohumila Navrátilová.

PONDĚLÍ 14. ŘÍJEN
Setkání výchovných poradců Olomouckého kraje.
Místo: BEA centrum (MVŠO), Olomouc.
Čas: 9.00 – 13.00 hodin.
Účast: Jiří Kobza.

PONDĚLÍ 14. ŘÍJEN
V pondělí 14. října proběhne od 13.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 14. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Lucie Kokotková.

ÚTERÝ 15. ŘÍJEN, 8., 9. TŘÍDA
V úterý 15. října navštíví žáci 8. a 9. ročníku v Prostějově Burzu práce a vzdělání 2019.
Místo: Národní sportovní centrum Za velodromem 7 Prostějov.
Odjezd z Olšan: 8.56 hodin.
Příjezd do Olšan: 13.45 hodin.
Organizace: Jiří Kobza + Bohumila Navrátilová.
Pedagogický dohled: Jiří Kobza + 1 (zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk).

ÚTERÝ 15. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Lenka Tomková od 8.00 do 9.30 hodin.
Nepřítomnost: Renata Látalová od 12.30 hodin.

STŘEDA 16. ŘÍJEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve středu 16. října proběhne pro žáky z 8. a 9. třídy 2. vyučovací hodinu soutěž Přírodovědný klokan.
Účast: 8. třída, učebna informatiky. 9. třída, učebna přírodních věd.
Organizace a zodpovědnost: Jiří Kobza, Jitka Ungermannová.

STŘEDA 16. ŘÍJEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 16. října se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

STŘEDA 16. ŘÍJEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 16. října přijede do mateřské školy divadlo s pohádkou „O zatoulaném koťátku“.
Začátek představení:
– Zelená mateřská škola 20: 8.00 hodin.
– Nová mateřská škola 21: 9.00 hodin.
Organizace a odpovědnost: Hana Obručníková, Marie Pawerová.

STŘEDA 16. ŘÍJEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 16. října budou od 8.00 hodin probíhat logopedická cvičení pro přihlášené děti u Modrých kapříků pod vedení logopedky Mgr. Jílkové.
Organizace a odpovědnost: Hana Obručníková.

STŘEDA 16. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Vladimír Vlk do 9.00 hodin.

ČTVRTEK 17. ŘÍJEN
Ve čtvrtek 17. října se zúčastní vybrané dívky soutěže O pohár starostů – přehazovaná. 
Místo: ZŠ Klenovice na Hané.
Sraz, odjezd a příjezd: bude upřesněn po zajištění autobusu.
Pedagogický dohled: Šárka Šťastná, Jitka Krajíčková.
Zodpovědnost a organizace: Šárka Šťastná.

PÁTEK 18. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Marie Piňosová od 11.40 do 17.30 hodin.

PONDĚLÍ 21. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Jiří Kobza (celodenní seminář k projektu Kreativita ve výuce přírodovědných předmětů v Brně).
Nepřítomnost: Vladimír Vlk (celodenní seminář k projektu Kreativita ve výuce přírodovědných předmětů v Brně).
Nepřítomnost: Marek Šimoňák.

ÚTERÝ 22. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Lenka Tomková od 8.00 do 9.30 hodin.
Nepřítomnost: Vladimír Vlk do 9.00 hodin.

ČTVRTEK 24. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Alena Gambová (Krajská konference hromadného stravování v Olomouci).
Nepřítomnost: Jaroslava Rašková (1. vyučovací hodina).

PODZIMNÍ PRÁZDNINY = ÚTERÝ 29. ŘÍJEN – STŘEDA 30. ŘÍJEN
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
V době podzimních prázdnin od úterý 29. října do středy 30. října 2019 bude provoz školní družiny od 6. 00 do 15. 30 hodin.

ČTVRTEK 31. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Marek Šimoňák (seminář Kompetence leadera úspěšné školy, PdF UP Olomouc).

PÁTEK 1. LISTOPAD
Nepřítomnost: Marek Šimoňák do 9.30 hodin  (seminář Kompetence leadera úspěšné školy, PdF UP Olomouc).


Ostatní:

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou
V rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou bude měsíc říjen věnován Spojeným státům americkým (USA).
Tuto zemi si zvolili na základě třídního hlasování žáci 9. ročníku.
Deváťáci do středy 2. října vyzdobí školní jídelnu kolážemi a postery, na kterých budou prezentovat historii, kulturu, umění, sport aj Spojených států amerických.
Paní kuchařky deváťákům nabídly k výběru šest amerických jídel, které mohou uvařit v naší školní vývařovně, aby také žáci ochutnali ve škole „kuchyni Spojených států amerických“.
V úterý 22. října bude ve školní jídelně k obědu cibulová polévka se sýrem (cibule, sýr cihla, smažený hrášek, koření) a hlavní chod Hamburgerová bulka sypaná sezamem (vepřové mleté maso ochucené /bez dráždivého koření: pepř, chilli/, ledový salát, jogurtový dressing + další vhodná zelenina. Každý strávník dostane 1 ks hamburgeru. Gramáž masa bude určena dle věkové kategorie.

Během měsíce října budou žáci 9. ročníku předčítat v pondělí 7., 14., 21. října od 12.20 hodin pohádky dětem v mateřské škole a ve školní družině před odpoledním odpočinkem.
Čtenáře a knihy vybere Bohumila Navrátilová.
Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová, Marie Pawerová.

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní kuchyní
V rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní kuchyní započne v měsíci říjnu v 8. ročníku příprava na tento projekt, který se uskuteční ve školní jídelně v měsíci listopadu.
Organizace a odpovědnost: Žáci 8. ročníku s třídní vyučující v součinnosti se zaměstnanci školní kuchyně.

Od měsíce října budou na nové mateřské škole 21 probíhat tyto kroužky:
Veselé notičky – každé liché pondělí od 15.00 – 15.30 hodin pod vedením Heleny Andrejco.
Výtvarné hrátky – každé liché úterý od 15.00 – 15.30 hodin pod vedením Vladislavy Švecové.
Cvičíme s radostí – každé sudé pondělí od 15.00 – 15.30 hodin pod vedením Hany Obručníkové.
Jóga a zdravotní cvičení – každé sudé úterý od 15.00 – 15.30 hodin pod vedením Veroniky Malachovské.
Rodiče mohou své děti přihlásit do kroužků u učitelek ve třídě.
Organizace a odpovědnost: Veronika Malachovská, Hana Obručníková, Vladislava Švecová, Helena Andrejco.

Od měsíce října budou chodit děti z nové MŠ 21 cvičit do tělocvičny základní školy.
Rodiče dětem přinesou vhodnou obuv do tělocvičny a cvičební úbor. Vše v podepsaném pytlíku (batůžku).
Třída Modří kapříci budou chodit do tělocvičny každé pondělí od 10.00 – 10.45 hodin.
Třída Zelení kapříci budou chodit do tělocvičny každou středu od 10.00 – 10.45 hodin.
Organizace a odpovědnost: Veronika Malachovská, Hana Obručníková.