Roční plán 2019/2020

ORGANIZACE MĚSÍCE PROSINCE

PONDĚLÍ 2. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 2. prosince proběhne vánoční fotografování dětí v mateřské škole.
Mateřská škola 20 (Kuřátka, Koťátka) od 8.00 hodin.
Mateřská škola 21 (Modří a Zelení kapříci) od 9.30 hodin.
Organizace a odpovědnost: Marie Pawerová.

PONDĚLÍ 2. PROSINEC
V pondělí 2. prosince proběhne od 13.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 2. PROSINEC
Nepřítomnost: Vladimír Vlk do 9.00 hodin.

ÚTERÝ 3. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 3. prosince proběhne v mateřské škole „mikulášská besídka s nadílkou i nadpozemskou návštěvou“.
Mateřská škola 21 (Modří a Zelení kapříci) od 13.00 hodin.
Mateřská škola 20 (Kuřátka, Koťátka) od 14.00 hodin.
Organizace a odpovědnost: Hana Obručníková, Marie Pawerová.

ÚTERÝ 3. PROSINEC
Nepřítomnost: Jiří Kobza od 10.00 hodin.
Nepřítomnost: Olga Kovaříková a Marek Šimoňák od 9.30 do cca 11.30 hodin (jednání v Komerční bance v Prostějově).

STŘEDA 4. PROSINEC, STAROSTŮV HANÁCKÉ VDOLEK PRO 1. STUPEŇ
Místo: Sportovní hala Vrbátky.
Nominace žáků: Vyučující tělesné výchovy v 1. – 5. ročníku dle obdržených propozic.
Odjezd od školy: 7.30 hodin.
Zahájení: 8.30 hodin.
Ukončení: 12.30 hodin.
Příjezd ke škole: cca ve 13.00 hodin.
Pedagogický dohled: Šárka Šťastná + 1 (zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk).

STŘEDA 4. PROSINEC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 4. prosince se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

STŘEDA 4. PROSINEC
Nepřítomnost: Vladimír Vlk od 12.35 hodin (Starostuv hanácké vdolek 2019 – hodnotící schůzka za rok 2019 a organizace roku 2020 v ZŠ Zdeny Kaprálové ve Vrbátkách).

ČTVRTEK 5. PROSINEC
Nepřítomnost: Vladimír Vlk od 14.00 hodin.

PÁTEK 6. PROSINEC, 3., 4., 5. TŘÍDA
V pátek 6. prosince 2019 navštíví žáci 3., 4. a 5. ročníku kino Metro v Prostějově. Jedná se o country vánočně laděný pořad pod názvem „Vánoce s Poutníky“.
Začátek představení je v 8.30 hodin, délka cca 55 minut, vstupné 60,- Kč vyberou třídní učitelé. Doprava objednaným autobusem. Návrat do školy kolem 10.00 hodin.
Doprovod: Blahoslava Dobrovolná, Jaroslava Rašková, Iveta Matulová, Šárka Šťastná, Lenka Tomková.
Organizace a odpovědnost: Jaroslava Rašková.

PÁTEK 6. PROSINEC, 6., 7., 8. , 9. TŘÍDA
V rámci projektu „Advokáti do škol“ proběhne setkání žáků 2. stupně s právničkou Magdou Fekiačovou.
Časový rozpis:
1. vyučovací hodina: 8. + 9. třída, pedagogický dohled vyučující dané hodiny.
2. vyučovací hodina: 7. třída, pedagogický dohled vyučující dané hodiny.
3. vyučovací hodina: 6. třída, pedagogický dohled vyučující dané hodiny. Učebnu určí pan zástupce ředitele. 
Odpovědnost a organizace: Jiří Kobza, Vladimír Vlk.

PÁTEK 6. PROSINEC, 1., 2. TŘÍDA
V pátek 6. prosince v čase od 10.20 do 11.00 hodin proběhne v 1. a 2. třídě na faře mikulášská nadílka se školními čerty a anděly z 9. ročníku.
Organizace a odpovědnost: Bohumila Navrátilová, Jiří Kobza.
Pedagogický dohled: Jiří Kobza.

PÁTEK 6. PROSINEC
Nepřítomnost: Jaroslava Rašková do 10.45 hodin. Veronika Malachovská (celý den). Eva Leznová (celý den).

PONDĚLÍ 9. PROSINEC
Nepřítomnost: Jiří Kobza od 12.45 hodin (workshop v rámci projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů na Střední zemědělské a zahradnické škole v Olomouci).
Nepřítomnost: Marek Šimoňák od 14.00 hodin (setkání ředitelů fakultních škol s děkankou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci).

ÚTERÝ 10. PROSINEC, DEN JAZYKŮ PRO ŽÁKY 4. – 9. ROČNÍKU
V úterý 10. prosince proběhne pro žáky ze 4. – 9. ročníku „Den jazyků“. Den jazyků se uskuteční pod záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Viz: organizace dne jazyků.
Organizace a odpovědnost: Klára Paloušková, Marek Šimoňák.

ÚTERÝ 10. PROSINEC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V úterý 10. prosince se uskuteční školení na téma: Pedagogická diagnostika pro základní vzdělávání v čase od 14.00 do 17.00 hodin.
Účast: všichni přihlášení učitelé a asistenti.
Organizace a odpovědnost: Iveta Matulová.

ÚTERÝ 10. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děti z MŠ 21 (Modří a Zelení kapříci) pojedou do Městského divadla v Prostějově na divadelní představení „Obušku z pytle ven“.
Přiveďte děti do mateřské školy nejpozději v 8.00 hodin.
Organizace a odpovědnost: Veronika Malachovská, Hana Obručníková.

STŘEDA 11. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 11. prosince proběhnou „vánoční dílničky“ pro děti a rodiče v mateřské škole 21 (Zelení a Modří kapříci).
Rodiče mohou přicházet průběžně od 14.30 hodin.
Organizace a odpovědnost: Veronika Malachovská, Hana Obručníková.

STŘEDA 11. PROSINEC
Nepřítomnost: Vendula Kosinová od 9.40 hodin.

ČTVRTEK 12. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 12. prosince proběhnou „vánoční dílničky“ pro děti a rodiče v mateřské škole 20 (Kuřátka, Koťátka).
Rodiče mohou přicházet průběžně od 14.30 hodin.
Organizace a odpovědnost: Alžběta Mlčochová, Marie Pawerová.

PÁTEK 13. PROSINEC
V pátek 13. prosince se od 17.00 hodin uskuteční pod patronací sdružení rodičů a přátel školy na školním hřišti vánoční jarmark.
Organizace: SRPŠ, Vladimír Vlk.

PÁTEK 13. PROSINEC, ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
V pátek 13. prosince se od 17.45 hodin uskuteční v Restauraci Grand vánoční posezení pro všechny zaměstnance Základní školy a Mateřské školy Olšany u Prostějova.
Organizace a odpovědnost: Blahoslava Dobrovolná, Iveta Matulová.

PÁTEK 13. PROSINEC
Nepřítomnost: Marie Piňosová od 11.40 do 15.30 hodin.

PONDĚLÍ 16. PROSINEC
V pondělí 16. prosince proběhne od 13.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 16. PROSINEC
Nepřítomnost: Marek Šimoňák do 12.30 hodin.

PONDĚLÍ 16. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 16. prosince do mateřské školy přijede Divadlo plyšového medvídka paní Šustrové s divadelním představením „Hanácké Betlémek“.
Začátek představení Mateřská škola 20 (Kuřátka, Koťátka) v 8.00 hodin.
Začátek představení Mateřská škola 21 (Zelení a Modří kapříci) v 9.15 hodin.
Organizace a odpovědnost: Marie Pawerová.

STŘEDA 18. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Během dopoledne se mohou děti ze všech tříd mateřské školy těšit na vánoční nadílku. Budeme zpívat koledy a čekat na Ježíška.
Organizace a odpovědnost: Alžběta Mlčochová, Marie Pawerová.

STŘEDA 18. PROSINEC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 18. prosince se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

ČTVRTEK 19. PROSINEC, I. STUPEŇ
Ve čtvrtek 19. prosince se bude v tělocvičně školy konat od 09.00 hodin pro děti z 1. – 4. třídy akce/přednáška „Přichází zákon“.
Pedagogický dohled: Vyučující vykonávající přímou vyučovací povinnost.
Organizace a odpovědnost: Zástupce ředitele Vladimír Vlk.

ČTVRTEK 19. PROSINEC, 5. TŘÍDA + II. STUPEŇ
Ve čtvrtek 19. prosince se bude v tělocvičně školy konat od 10.30 hodin pro děti z 5. – 9. ročníku akce/přednáška „Přichází zákon“.
Pedagogický dohled: Vyučující vykonávající přímou vyučovací povinnost.
Organizace a odpovědnost: Zástupce ředitele Vladimír Vlk.

ČTVRTEK 19. PROSINEC, SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO ŽÁKY II. STUPNĚ
Ve čtvrtek 19. prosince se pro zájemce z 6. – 9. ročníku uskuteční od 14.00 hodin v tělocvičně školy turnaje ve florbalu a badmintonu.
Na základě počtu přihlášených bude sestaven harmonogram soutěží.
Organizace a odpovědnost: Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PÁTEK 20. PROSINEC, ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ
1. třída – 1. a 2. vyučovací hodina dle rozvrhu hodin. Poté vánoční program s třídním vyučujícím do 11.40 hodin.
2. třída- 1. a 2. vyučovací hodina dle rozvrhu hodin. Poté vánoční program s třídním vyučujícím do 11.40 hodin.
3. třída – 1. a 2. vyučovací hodina dle rozvrhu hodin. Poté vánoční program s třídním vyučujícím do 11.40 hodin.
4. třída – 1. a 2. vyučovací hodina dle rozvrhu hodin. Poté vánoční program s třídním vyučujícím do 11.40 hodin.
5. třída- 1. a 2. vyučovací hodina dle rozvrhu hodin. Poté vánoční program s třídním vyučujícím do 12.00 hodin.
6. třída – 1., 2. a 3. vyučovací hodina dle rozvrhu hodin. Poté vánoční program s třídním vyučujícím do 12.15 hodin.
7. třída – 1., 2. a 3. vyučovací hodina dle rozvrhu hodin. Poté vánoční program s třídním vyučujícím do 12.15 hodin.
8. třída – 1., 2. a 3. vyučovací hodina dle rozvrhu hodin. Poté vánoční program s třídním vyučujícím do 12.35 hodin.
9. třída – 1., 2. a 3. vyučovací hodina dle rozvrhu hodin. Poté vánoční program s třídním vyučujícím do 12.35 hodin.

PÁTEK 20. PROSINEC
Nepřítomnost: Marek Šimoňák celý den.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY = PONDĚLÍ 23. PROSINEC – PÁTEK 3. LEDEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Po dohodě se zřizovatelem nebude v době vánočních prázdnin školní družina v provozu.


Ostatní:

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou
V rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou bude měsíc prosinec věnován Italské republice (Itálii).
Tuto zemi si zvolili na základě třídního hlasování žáci 7. ročníku.
Sedmáci do středy 4. prosince vyzdobí školní jídelnu kolážemi a postery, na kterých budou prezentovat historii, kulturu, umění, sport aj. o Italské republice.
Paní kuchařky sedmákům nabídly k výběru pět italských jídel, které mohou uvařit v naší školní vývařovně, aby také žáci ochutnali ve škole „kuchyni Italské republiky“.
Ve čtvrtek 12. prosince bude ve školní jídelně k obědu polévka minestrone (cibule, sýr cihla, smažený hrášek, koření) a hlavní chod tagliatelle se smetanovou omáčkou.

Informace pro žáky 5. a 9. třídy:
Řešení Matematické olympiády je třeba odevzdat do vánočních prázdnin vyučujícím matematiky na předepsaných listech.

Během měsíce prosince budou žáci 7. ročníku předčítat v pondělí 2., 9. a 16. prosince od 12.20 hodin pohádky dětem v mateřské škole a ve školní družině před odpoledním odpočinkem.
Čtenáře a knihy vybere Bohumila Navrátilová.
Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová, Marie Pawerová.

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní kuchyní
V rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní kuchyní započne v měsíci prosinci v 6. ročníku příprava na tento projekt, který se uskuteční ve školní jídelně v měsíci lednu 2020.
Organizace a odpovědnost: Žáci 6. ročníku s třídním vyučujícím (Jiří Kobza) v součinnosti se zaměstnanci školní kuchyně (Alena Gambová).

Logopedická cvičení v Mateřské škole 21 (Zelení a Modří kapříci) budou včas upřesněna na informačních nástěnkách v šatnách dětí.

Zpívání koled u Betléma v obci dětí z MŠ – den, čas a místo bude včas upřesněno.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN (pondělí 23. prosinec – neděle 5. leden 2020)
Provoz v Mateřské škole 20 (zelená školka) a v Mateřské škole 21 (nová školka) bude ukončen v pátek 20. prosince 2019. Provoz v Mateřské škole 20 (zelená) bude zahájen ve čtvrtek 2. ledna 2020 od 6.00 hodin. Provoz v Mateřské škole 21 (nová školka) bude zahájen ve čtvrtek 2. ledna 2020 od 7.00 hodin.