Roční plán 2019/2020

ORGANIZACE MĚSÍCE LISTOPADU

ČTVRTEK 31. ŘÍJEN
Nepřítomnost: Marek Šimoňák (seminář Kompetence leadera úspěšné školy, PdF UP Olomouc).

PÁTEK 1. LISTOPAD
V pátek proběhne v rámci hodin anglického jazyka oslava Helloweenu. Žáci přijdou v tento den do školy v kostýmech.
Organizace a odpovědnost: Klára Paloušková + vyučující anglického jazyka.

PÁTEK 1. LISTOPAD
Nepřítomnost: Marek Šimoňák do 9.30 hodin  (seminář Kompetence leadera úspěšné školy, PdF UP Olomouc).

PÁTEK 1. LISTOPAD
V pátek 1. listopadu organizuje SRPŠ od 17.00 hodin pro děti z mateřské školy a děti z 1. a 2. třídy základní školy „Lampionový průvod a uspávání broučků“– viz letáček.
Organizace a odpovědnost: SRPŠ při ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova.

PONDĚLÍ 4. LISTOPAD, 1. a 2. TŘÍDA
V pondělí 4. listopadu v čase od 8.00 do 13.00 hodin navštíví žáci z 1. a 2. třídy za účelem exkurze Fakultní nemocnici Olomouc (heliport, potrubní pošta, transfúzní stanice, urgent, ukázka první pomoci aj.).
Organizace a odpovědnost: Renata Látalová, Hana Vojkůvková.
Pedagogický dohled: Kamila Baumgartnerová, Renata Látalová, Lenka Tomková, Hana Vojkůvková.

PONDĚLÍ 4. LISTOPAD
V pondělí 4. listopadu proběhne od 13.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 4. LISTOPAD
Nepřítomnost: Hana Vojkůvková (6. vyučovací hodina)

PONDĚLÍ 4. LISTOPAD, 2. PEDAGOGICKÁ RADA MATEŘSKÉ ŠKOLY
V pondělí 4. listopadu se od 16.30 hodin uskuteční ve 2. třídě v MŠ 20 2. pedagogická rada.
Účast: pedagogický sbor MŠ 20 a MŠ 21.
Organizace a odpovědnost: Marie Pawerová.

ÚTERÝ 5. LISTOPAD, I. STUPEŇ
Žáci 1. – 5. ročníku se zúčastní přednášek s názvem ,,Primární prevence kriminálních a patologických jevů“.
Rozpis přednášek:
1. ročník – 8.00 – 9.00 hodin (fara).
2. ročník – 9.00 – 10.00 hodin (fara).
3. + 4. ročník – 10.00 – 11.00 hodin (kmenová učebna 3.ročníku).
5. ročník – 11.00 – 12.30 hodin (kmenová učebna 5. ročníku).
Vstupné: 50,- Kč na žáka/vyberou třídní vyučující v součinnosti s pokladníky tříd do pondělí 4. listopadu.
Pedagogický dohled: zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk.
Zodpovědnost a organizace: Bohumila Navrátilová.

ÚTERÝ 5. LISTOPAD
Nepřítomnost: Jiří Kobza (konference enviromentálního vzdělávání /Sluňákov – Horka nad Moravou/).
Nepřítomnost: Marek Šimoňák (celý den).

ÚTERÝ 5. LISTOPAD, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 5. listopadu přijede do mateřské školy divadlo s pohádkou „Pohádky z pouti“.
Začátek představení:
– Zelená mateřská škola 20: 8.00 hodin.
– Nová mateřská škola 21: 9.30 hodin.
Organizace a odpovědnost: Hana Obručníková, Marie Pawerová.

STŘEDA 6. LISTOPAD, II. STUPEŇ
Žáci 6., 8. a 9. ročníku se zúčastní přednášek s názvem ,,Primární prevence kriminálních a patologických jevů“.
Rozpis přednášek:
6. ročník: 8.00 – 10.00 hodin (přírodovědná učebna).
8. + 9. ročník: 10.00 – 12.00 hodin (jazyková učebna).
Vstupné: 50,- Kč na žáka/vyberou třídní vyučující v součinnosti s pokladníky tříd do pondělí 4. listopadu.
Pedagogický dohled: zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk.
Zodpovědnost a organizace: Bohumila Navrátilová, Vladimír Vlk.

STŘEDA 6. LISTOPAD, 7. ROČNÍK
Ve středu 6. listopadu žáci 7. ročníku v čase od 8. 55 hodin do 11. 40 hodin navštíví v rámci projektu „Otevřená fakulta“ Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
Organizace o odpovědnost: Barbora Čajková.
Pedagogický dohled: Barbora Čajková, Monika Vožďová.

STŘEDA 6. LISTOPAD, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 6. listopadu se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

STŘEDA 6. LISTOPAD, PORADA VYUČUJÍCÍCH 1. A 2. TŘÍDY S VYUČUJÍCÍMI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve středu 6. listopadu se od 16.40 hodin uskuteční v kmenové třídě 8. ročníku setkání vyučujících z 1. a 2. třídy ZŠ a vyučujících v MŠ.
Důvodem setkání je výměna a sdílení zkušeností, práce s RVP a ŠVP.
Účast: Renata Látalová, Hana Vojkůvková, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk + pedagogický sbor mateřské školy.

STŘEDA 6. LISTOPAD
Nepřítomnost: Helena Andrejco do 11.00 hodin.

ČTVRTEK 7. LISTOPAD, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 7. listopadu se v 1. a 2. třídě mateřské školy 20 uskuteční „Maškarní rej“.
Organizace a odpovědnost: Alžběta Mlčochová, Marie Pawerová. 

PÁTEK 8. LISTOPAD
„Krajská konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol“.
Téma: Závislosti.
Čas: 8.30 – 15.00 hodin.
Místo: Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Účast: Bohumila Navrátilová.

PÁTEK 8. LISTOPAD
Nepřítomnost: Marie Piňosová od 11.40 do 15.30 hodin.

PONDĚLÍ 11. LISTOPAD
Nepřítomnost: Alžběta Mlčochová a Marie Pawerová od 13.30 hodin (seminář „Matematická pregramotnost“ v Prostějově).
Nepřítomnost: Hana Blažková (celý den). Renata Látalová od 14.00 hodin.

STŘEDA 13. LISTOPAD
Ve středu 13. listopadu proběhne od 14.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka k projektu Šablony II. (sumarizace projektového dne mimo školu).
Účast: Jiří Kobza, Marek Šimoňák, Jitka Ungermannová, Vladimír Vlk. 

STŘEDA 13. LISTOPAD, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 13. listopadu budou od 8.00 hodin probíhat logopedická cvičení pro přihlášené děti u Modrých kapříků (3. třída, MŠ 21) pod vedení logopedky Mgr. Jílkové.
Organizace a odpovědnost: Hana Obručníková.

ČTVRTEK 14. LISTOPAD, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 14. listopadu budou od 8.00 hodin probíhat logopedická cvičení pro přihlášené děti u Zelených kapříků (4. třída, MŠ 21) pod vedení logopedky Mgr. Jílkové.
Organizace a odpovědnost: Veronika Malachovská.

ČTVRTEK 14. LISTOPAD
Ve čtvrtek 14. listopadu se zúčastní vybraní hoši ze 6. – 7. třídy okrskového kola ve florbalu.
Místo: Sportcentrum Prostějov.
Sraz: 7.05 hodin na autobusové zastávce Olšany u Prostějova, U PARKU.
Příjezd: cca 11.20 hodin na autobusovou zastávku Olšany u Prostějova, U PARKU. 
Po návratu bude následovat vyučování dle rozvrhu.
Pedagogický dohled: Jitka Krajíčková.
Organizace a odpovědnost: Šárka Šťastná.

ČTVRTEK 14. LISTOPAD
Nepřítomnost: Marek Šimoňák od 9.30 hodin.

PÁTEK 15. LISTOPAD
V pátek 15. listopadu se zúčastní vybrané dívky a vybraní hoši ze 4. – 5. třídy soutěže „O Pohár starostů – vybíjená“.
Místo: Klenovice na Hané.
Sraz: 7.10 hodin před ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova.
Příjezd: cca 12:30 hodin před ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova.
Po návratu bude následovat rozchod, případně družina.
Pedagogický dohled: Lenka Tomková.
Organizace a odpovědnost: Šárka Šťastná.

PÁTEK 15. LISTOPAD
Nepřítomnost: Jitka Krajíčková (celý den). Hana Vojkůvková (celý den). Renáta Látalová od 13.00 hodin.

PONDĚLÍ 18. LISTOPAD
V pondělí 18. listopadu proběhne od 13.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 19. LISTOPAD
V úterý 19. listopadu se zúčastní vybraní hoši z 8. – 9. třídy okrskového kola ve florbalu.
Místo: Sportcentrum Prostějov.
Sraz: 7.05 hodin na autobusové zastávce Olšany u Prostějova, U PARKU.
Příjezd: cca 11:20 hodin na autobusovou zastávku Olšany u Prostějova, U PARKU.
Po návratu bude následovat vyučování dle rozvrhu.
Pedagogický dohled: bude upřesněn.
Organizace a odpovědnost: Šárka Šťastná.

ÚTERÝ 19. LISTOPAD
Nepřítomnost: Olga Kovaříková (celý den – školení Olomouc – FKSP ve školách a školských zařízeních – novela 2020).

STŘEDA 20. LISTOPAD, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 2. PEDAGOGICKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve středu 20. listopadu se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd 2. pedagogická rada ve školním roce 2019/2020.
Účast: Všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.
Po pedagogické radě proběhnou předmětové komise.
Zodpovídá: Bohumila Navrátilová (komise společenských věd), Jitka Ungermannová (komise přírodních věd), Klára Paloušková (komise cizích jazyků).
Zápisy z jednotlivých sekcí budou odevzdány řediteli školy do pátku 22. listopadu.

STŘEDA 20. LISTOPAD, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KONZULTACE S RODIČI
Ve středu 20. listopadu proběhnou od 16:00 do 17:00 hodin konzultace s rodiči žáků 1. – 9. ročníku.
Účast: Vyučující I. a II. stupně základní školy.

ČTVRTEK 21. LISTOPAD, 4. A 5. ROČNÍK
Ve čtvrtek 21. listopadu se žáci 4. a 5. ročníku zúčastní soutěže ,,Dobrodružství s počítačem“ na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově.
Organizace a odpovědnost: Jaroslava Rašková, Iveta Matulová, Jiří Kobza.

ČTVRTEK 21. LISTOPAD
Ve čtvrtek 21. listopadu proběhne v rámci projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů fyzikální a chemický seminář pro kolegy z okolních škol s těmito tématy:
– Měření elektrických veličin,
– Vysvětlení chemické podstaty různých přírodních dějů.
Školitelé: Vladimír Vlk, Jiří Kobza.
Začátek: 13.30 hodin.
Místnost: učebna přírodních věd.

PONDĚLÍ, 25. LISTOPAD
V pondělí 25. listopadu se uskuteční v hodinách českého jazyka v 8. a 9. ročníku  školní kolo Olympiády v českém jazyce – jazyková část.
Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová.

PONDĚLÍ 25. LISTOPAD
Nepřítomnost: Olga Kovaříková (celý den – školení Olomouc – eNeschopenka a další změny od 1. 1. 2020).
Nepřítomnost: Marek Šimoňák od 13.30 hodin (jednání realizačního týmu projektu Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov – pracovní skupina pro rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu dětí a žáků v ZŠ Vrbátky).

ÚTERÝ, 26. LISTOPAD
V úterý 26. listopadu se uskuteční v hodinách českého jazyka v 8. a 9. ročníku školní kolo Olympiády v českém jazyce – slohová část.
Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová.

ÚTERÝ 26. LISTOPAD
Nepřítomnost: Klára Paloušková a Marek Šimoňák od 8.00 do 11.40 hodin (setkání s vysokoškolskými studenty z Bosny, Chorvatska, Mexika a Polska na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tito zahraniční studenti navštíví naši školu v měsíci prosinci v rámci Dne jazyků).

STŘEDA 27. LISTOPAD, 8. A 9. ROČNÍK
Ve středu 27. listopadu navštíví žáci 8. a 9. ročníku přehlídku středních škol Olomouckého kraje SCHOLARIS v Olomouci.
Odjezd linkovým autobusem: 8:58 (Olšany u Prostějova).
Návrat linkovým autobusem: 13:12 (Olšany u Prostějova).
Organizace a odpovědnost: třídní vyučující + Jiří Kobza.
Pedagogický dohled: zajistí zástupce ředitel Vladimír Vlk.

STŘEDA 27. LISTOPAD
Ve STŘEDU 27. listopadu proběhne v rámci projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů fyzikální a chemický seminář pro kolegy z okolních škol s těmito tématy:
– Zkoumání magnetismu,
– Sledování průběhu chemických reakcí.
Školitelé: Vladimír Vlk, Jiří Kobza.
Začátek: 14.30 hodin.
Místnost: učebna přírodních věd.

ČTVRTEK 28. LISTOPAD
Nepřítomnost: Renata Látalová od 12.00 hodin.

SOBOTA 30. LISTOPAD, SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 30. listopadu proběhne od 17.00 hodin u školy slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Patron: Obec Olšany u Prostějova, ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova.
Program: vystoupení žáků 1. stupně základní školy.
Organizace a odpovědnost: Renata Látalová + vyučující 1. stupně ZŠ, Vladimír Vlk (ozvučení).
Pedagogický dohled: účastnící se vyučující 1. a 2. stupně ZŠ.

PÁTEK 29. LISTOPAD
Chystání obecní adventní prodejní výstavy v sokolovně obce (práce dětí z mateřské školy a žáků z 1. stupně základní školy).
Organizace a zodpovědnost: Marie Pawerová a vyučující 1. stupně.

SOBOTA 30. LISTOPAD, MATEŘSKÁ ŠKOLA + I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V rámci obecní adventní prodejní výstavy se v sobotu 30. listopadu v sokolovně uskuteční adventní výstava výtvarných prací dětí z mateřské školy a žáků z 1. stupně základní školy.

Organizace a zodpovědnost: Marie Pawerová a vyučující 1. stupně.


Ostatní:

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou
V rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou bude měsíc listopad věnován Turecké republice (Turecku).
Tuto zemi si zvolili na základě třídního hlasování žáci 8. ročníku.
Osmáci do úterý 5. listopadu vyzdobí školní jídelnu kolážemi a postery, na kterých budou prezentovat historii, kulturu, umění, sport aj. Turecké republiky.
Paní kuchařky osmákům tentokrát nenabídly žádné jídlo, poněvadž si osmáci jednomyslně zažádali o „kebab“. Z tohoto důvodu ochutnáme ve školní jídelně z turecké kuchyně právě toto jídlo. 
Ve středu 13. listopadu bude ve školní jídelně k obědu polévka z červené čočky s bulgurem a hlavní chod kebab připravený z kuřecího masa nakrájeného na nudličky, čerstvé zeleniny a zabalený do kukuřičné tortilly.

Během měsíce listopadu budou žáci 8. ročníku předčítat v úterý 5., 12., 19. a 26. listopadu od 12.20 hodin pohádky dětem v mateřské škole a ve školní družině před odpoledním odpočinkem.
Čtenáře a knihy vybere Bohumila Navrátilová.
Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová, Marie Pawerová.

Mezi 11. a 21. listopadem proběhne v 8. ročníku v rámci běžné výuky elektronické testování ČŠI.
Organizace a odpovědnost: Vladimír Vlk.

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní kuchyní
V rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní kuchyní započne v měsíci listopadu v 7. ročníku příprava na tento projekt, který se uskuteční ve školní jídelně v měsíci prosinci.
Organizace a odpovědnost: žáci 7. ročníku s třídní vyučující v součinnosti se zaměstnanci školní kuchyně.

PONDĚLÍ 4. LISTOPAD – PÁTEK 29. LISTOPAD
V těchto dnech proběhne souvislá pedagogická praxe studentky 4. ročníku SPgŠ Boskovice Michaely Pospíšilové ve 2. třídě MŠ 20.
Organizace a odpovědnost: vedoucí praxe Marie Pawerová.