Roční plán 2019/2020

ORGANIZACE MĚSÍCE LEDNA

ČTVRTEK 2. LEDEN
Provoz/vyučování po vánočních prázdninách začne v mateřské škole ve čtvrtek 2. ledna.

PONDĚLÍ 6. LEDEN
Provoz/vyučování po vánočních prázdninách začne v základní škole v pondělí 6. ledna.

PONDĚLÍ 6. LEDEN
V pondělí 6. ledna se žáci 5. ročníku zúčastní soutěže Den dopravní výchovy a sportu ve Sportcentru v Prostějově.
Začátek akce je v 8.30 hodin.
Odjezd autobusu z Olšan v 8.00 hodin. Předpokládaný návrat kolem 12.45 hodin.
Organizace a odpovědnost: Iveta Matulová.
Pedagogický dohled: Iveta Matulová + 1 (zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk).

PONDĚLÍ 6. LEDEN
V pondělí 6. ledna proběhne od 13.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 7. LEDEN
Nepřítomnost: Renata Látalová od 14. hodin.

STŘEDA 8. LEDEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 8. ledna proběhne v mateřské škole divadelní představení Agentury Jana s názvem „Klauniáda“.
Mateřská škola 20 (Kuřátka, Koťátka) od 8.00 hodin.
Mateřská škola 21 (Modří a Zelení kapříci) od 9.30 hodin.
Organizace a odpovědnost: Hana Obručníková, Marie Pawerová.

STŘEDA 8. LEDEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 8. ledna se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

STŘEDA 8. LEDEN
Nepřítomnost: Vendula Kosinová od 09.40 – 11.40 hodin. 

ČTVRTEK 9. LEDEN, 3., 4., 5. TŘÍDA
Ve čtvrtek 9. ledna 2020 navštíví žáci 3., 4. a 5. ročníku divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové pod názvem Poklad kapitána Baltazara. Představení se uskuteční v tělocvičně školy v 9 hodin, délka vystoupení cca 50 minut, vstupné 50,- Kč vyberou třídní učitelé.
Pedagogický dohled: Blahoslava Dobrovolná, Jaroslava Rašková, Iveta Matulová, Šárka Šťastná, Lenka Tomková.
Odpovědnost: Jaroslava Rašková.

ČTVRTEK 9. LEDEN, 2. STUPEŇ
Ve čtvrtek 9. ledna 2020 navštíví žáci 2. stupně divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové pod názvem Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému. Představení se uskuteční v tělocvičně školy v 10.30 hodin, délka vystoupení cca 60 minut, vstupné 50,- Kč vyberou třídní učitelé.
Odpovědnost a organizace: Bohumila Navrátilová.

ČTVRTEK 9. LEDEN
Nepřítomnost: Jitka Ungermannová od 12.45 hodin.
Nepřítomnost: Vladimír Vlk.

PÁTEK 10. LEDEN
Nepřítomnost: Marie Piňosová od 13.30 do 17.30 hodin.
Nepřítomnost: Jaroslava Rašková od 10.30 hodin.

PONDĚLÍ 13. LEDEN
V pondělí 13. ledna proběhne od 13.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 13. LEDEN
Nepřítomnost: Renata Látalová do 9.00 hodin.
Nepřítomnost: Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 14. LEDEN
Nepřítomnost: Vladimír Vlk.

STŘEDA 15. LEDEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 3. PEDAGOGICKÁ RADA
Ve středu 15. ledna se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd 3. pedagogická rada ve školním roce 2019/2020.
Účast: Všichni vyučující základní školy.
Po pedagogické radě proběhnou předmětové komise.
Zodpovídá: Bohumila Navrátilová (komise společenských věd), Jitka Ungermannová (komise přírodních věd), Klára Paloušková (komise cizích jazyků).
Zápisy z jednotlivých sekcí budou odevzdány řediteli školy do pátku 17. ledna.

STŘEDA 15. LEDEN
Nepřítomnost: Vendula Kosinová.
Nepřítomnost: Vladimír Vlk.

ČTVRTEK 16. LEDEN
Ve čtvrtek 16. ledna proběhne v jazykové učebně 6. vyučovací hodinu pro zájemce z 6. a 7. tříd soutěž v anglickém jazyce.
Organizace a odpovědnost: Klára Paloušková.

ČTVRTEK 16. LEDEN
Nepřítomnost: Vladimír Vlk.

PÁTEK 17. LEDEN
V pátek 17. ledna proběhne v jazykové učebně 1. vyučovací hodinu pro zájemce z 8. a 9. tříd soutěž v anglickém jazyce.
Organizace a odpovědnost: Klára Paloušková.

PÁTEK 17. LEDEN
Nepřítomnost: Renata Látalová do 10.00 hodin.
Nepřítomnost: Olga Kovaříková (školení z personalistiky v Olomouci).

NEDĚLE 19. LEDEN – PÁTEK 24. LEDEN, 5. – 9. TŘÍDA, OZDRAVNÝ POBYT
Od neděle 19. ledna do pátku 24. ledna se pro zájemce z řad žáků a jejich rodičů z 5. – 9. ročníku uskuteční ozdravný pobyt v Lyžařském středisku Krušetnica na Horní Oravě ve Slovenské republice. 
Ozdravný pobyt bude zaměřen na trávení času v přírodě s prožitkovým, edukačním a sportovním programem.
Organizace a odpovědnost: Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 20. LEDEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V pondělí 20. ledna proběhne okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
Naši školu budou reprezentovat Monika Doleželová a Marcela Kovaříková z 9. ročníku.
Odjezd linkovým autobusem ze zastávky: Olšany u Prostějova, u parku – 07.12 hodin.
Předpokládaný návrat do školy: 11.42 hodin.
Místo konání: ZŠ Melantrichova v Prostějově.
Časový harmonogram:
07.45 – 08.15 hodin – prezentace soutěžících a komise
08.15 – 10.45 hodin – poučení, organizační pokyny, vlastní soutěž.
Pedagogický dohled: zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 21. LEDEN
Nepřítomnost: Vladimír Vlk.

STŘEDA 22. LEDEN
Nepřítomnost: Marie Piňosová od 11:40 do 15:20 hodin.

ČTVRTEK 23. LEDEN
Nepřítomnost: Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 27. LEDEN
V pondělí 27. ledna se uskuteční v přírodovědné učebně 1. a 2. vyučovací hodinu pro zájemce z 6. – 9. ročníku školní kolo biologické olympiády.
Organizace a zodpovědnost: Jiří Kobza.

PONDĚLÍ 27. LEDEN
V pondělí 27. ledna proběhne od 13.00 hodin v kanceláři ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová (omluvena), Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk (omluven).

PONDĚLÍ 27. LEDEN
Nepřítomnost: Renata Látalová celý den.
Nepřítomnost: Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 28. LEDEN, PYTHAGORIÁDA PRO 5. – 8. ROČNÍK
V úterý 28. ledna proběhne v hodinách matematiky v 5. – 8. ročníku Pythagoriáda.
Organizace a odpovědnost: Jitka Ungermannová.

STŘEDA 29. LEDEN
Ve středu 29. ledna proběhne 3. a 5. vyučovací hodinu pro zájemce z 6. – 9. ročníku školní kolo zeměpisné olympiády.
Organizace a odpovědnost: Klára Paloušková.

STŘEDA 29. LEDEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 29. ledna se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

ČTVRTEK 30. LEDEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA = VYDÁVÁNÍ POLOLETNÍHO VÝPISU Z VYSVĚDČENÍ 
Ve čtvrtek 30. ledna proběhne v poslední vyučovací hodině jednotlivých tříd (1. – 9. ročník) vydávání pololetního Výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020.
Organizace a odpovědnost: Třídní vyučující a zástupce ředitele Vladimír Vlk.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY = PÁTEK 31. LEDEN
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Po dohodě se zřizovatelem nebude v době pololetních prázdnin školní družina v provozu.


Ostatní:

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou
V rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou bude měsíc leden věnován Velké Británii (Spojené království Velké Británie a Severního Irska).
Tuto zemi si zvolili na základě třídního hlasování žáci 6. ročníku.
Šesťáci do pátku 10. ledna vyzdobí školní jídelnu kolážemi a postery, na kterých budou prezentovat historii, kulturu, umění, sport aj. Velké Británie.
Paní kuchařky šesťákům nabídly k výběru devět britských jídel, které mohou uvařit v naší školní vývařovně, aby také žáci ochutnali ve škole „kuchyni Velké Británie“.
V pondělí 27. ledna bude ve školní jídelně k obědu Anglická gulášová polévka (anglická slanina, cibule, paprika sladká, kmín, celer, mrkev, brambory) a hlavní chod Smažené rybí prsty, bramborová kaše, palačinka s nutelou (1 ks). Toto menu si vybrali z nabídky šesťáci na základě třídního hlasování.

Matematická olympiáda:
Kategorie Z5, Z9: školní/domácí kolo končí v pátek 3. ledna.

Během měsíce ledna budou žáci 6. ročníku předčítat ve středu 8., 15. a 29. ledna od 12.20 hodin pohádky dětem v mateřské škole a ve školní družině před odpoledním odpočinkem.
Čtenáře a knihy vybere Bohumila Navrátilová.
Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová, Marie Pawerová.

Logopedická cvičení v Mateřské škole 21 (Zelení a Modří kapříci) budou včas upřesněna na informačních nástěnkách v šatnách dětí.

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní kuchyní
V rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní kuchyní započne v měsíci lednu v 5. ročníku příprava na tento projekt, který se uskuteční ve školní jídelně v měsíci únoru 2020.
Organizace a odpovědnost: Žáci 5. ročníku s třídním vyučujícím (Iveta Matulová) v součinnosti se zaměstnanci školní kuchyně (Alena Gambová).

Od pondělí 20. ledna bude vykonávat praxi v délce 40 hodin v rámci kurzu asistenta pedagoga Barbora Handlová.
Organizace a odpovědnost: Iveta Matulová.