Roční plán 2019/2020

ORGANIZACE MĚSÍCE DUBNA

Z důvodu mimořádných opatření vlády České republiky týkajících se výskytu nemoci COVID-19 bude i v měsíci dubnu pokračovat výuka žáků základní školy v domácím prostředí distanční formou.

Zapsal: Marek Šimoňák, ředitel školy

– Úložiště výukových materiálů pro domácí vzdělávání

– Online výukové weby

– Přečti si povídku či zhlédni video a získej jedničku

– Jednička za fotku do informatiky či jiného předmětu


STŘEDA 22. DUBEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 4. PEDAGOGICKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve středu 22. dubna se od 9.00 hodin uskuteční v tělocvičně školy 4. pedagogická rada ve školním roce 2019/2020.
Účast: Všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.
Po pedagogické radě proběhnou předmětové komise.
Zodpovídá: Bohumila Navrátilová (komise společenských věd), Jitka Ungermannová (komise přírodních věd), Klára Paloušková (komise cizích jazyků).
Zápisy z jednotlivých sekcí budou odevzdány/zaslány řediteli školy do pátku 24. dubna.


ORGANIZACE MĚSÍCE DUBNA do přijetí mimořádných opatření