Roční plán 2018/2019

ORGANIZACE MĚSÍCE DUBNA

PONDĚLÍ 1. DUBEN
V pondělí 1. dubna proběhne od 13.00 hodin v kanceláři u zástupce ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 1. DUBEN
V pondělí 1. dubna proběhne náslechová hodina Blahoslavy Dobrovolné v českém jazyce v 1. nebo 2. třídě u Renaty Látalové či Hany Vojkůvkové v čase od 8.55 do 9. 40 hodin za účelem osvojení si výukové metody splývavého čtení Sfumato.
Organizace a odpovědnost: Blahoslava Dobrovolná, Renata Látalová, Hana Vojkůvková.

ÚTERÝ 2. DUBEN, TEST SCIO – MATEMATIKA
5. třída, 2. vyučovací hodina (8.55 – 9. 40 hodin), počítačová učebna, pedagogický dohled Blahoslava Dobrovolná.
7. třída, 3. vyučovací hodina (10.00 – 10.45 hodin), počítačová učebna, pedagogický dohled Jitka Kochánková.

STŘEDA 3. DUBEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 3. dubna navštíví děti z 3. a 4. třídy z MŠ 21 v Městském divadle v Prostějově „Pohádku o Liazce.
Odjezd: 8.30 hodin od MŠ 21.
Organizace a odpovědnost: Hana Obručníková, Kateřina Koudelková.

STŘEDA 3. DUBEN, ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Téma: Indiánské kmeny.
Čas: 14.00 – 18.00 hodin.
Účast: Všichni vyučující.
Organizace a odpovědnost: Renata Látalová, Hana Vojkůvková, Marek Šimoňák.

ČTVRTEK 4. DUBEN, PYTHAGORIÁDA
Ve čtvrtek 4. dubna se uskuteční pro zájemce z řad žáků z 5. – 8. ročníku Pythagoriáda. Za výběr žáků odpovídají vyučující matematiky.
Organizace a odpovědnost: Jitka Ungermannová a Vladimír Vlk v součinnosti s vyučujícími matematiky.

ČTVRTEK 4. DUBEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 4. dubna proběhnou ve 4. třídě od 8:00 hodin v MŠ 21 logopedická cvičení s logopedkou Mgr. Jílkovou.
Organizace a odpovědnost: Kateřina Koudelková.

ČTVRTEK 4. DUBEN, ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Téma: Indiánské kmeny.
Čas: 14.00 – 17.00 hodin.
Účast: Všichni vyučující.
Organizace a odpovědnost: Renata Látalová, Hana Vojkůvková, Marek Šimoňák.

PÁTEK 5. DUBEN, TEST SCIO – ČESKÝ JAZYK
5. třída, 4. vyučovací hodina (10.55 – 11.40 hodin), počítačová učebna, pedagogický dohled Jiří Kobza.
7. třída, 2. vyučovací hodina (8.55 – 9.40 hodin), počítačová učebna, pedagogický dohled Jiří Kobza.

PÁTEK 5. DUBEN
Nepřítomnost: Hana Obručníková.

PONDĚLÍ 8. DUBEN, TEST SCIO – OBECNĚ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY
7. třída, 4. vyučovací hodina (10.55 – 11.40 hodin), počítačová učebna, pedagogický dohled Jitka Ungermannová.

PONDĚLÍ 8. DUBEN
Nepřítomnost: Marek Šimoňák (celý den).

ÚTERÝ 9. DUBEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 9. dubna proběhne v mateřské škole pro děti divadlo/pohádka s názvem „Písničkový kalendář“.
Organizace: 8.30 hodin MŠ 21, 9.30 hodin MŠ 20.
Zodpovědnost: Hana Obručníková, Marie Pawerová.

ÚTERÝ 9. DUBEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V úterý 9. dubna 2019 se uskuteční v místní sokolovně v Olšanech u Prostějova divadelní představení s názvem Z Devatera pohádek podle Karla Čapka pro 3. – 5. ročník od 10.15 – 11.15 hodin a pro 2. stupeň divadelní představení s názvem Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášenky ke zkáze světa od 11.30 – 12.30 hodin.
Vstupné: 50,- Kč vyberou třídní učitelé do pondělí 8. dubna.

Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová, Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 9. DUBEN, OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
Účast: Veronika Svobodová, 6. ročník.
Místo: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov.
Zahájení: 7.45 hodin (prezence), 8.15 – 10.30 hodin pokyny a samostatné zpracování.
Pedagogický dohled: Zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 9. DUBEN
Nepřítomnost: Alena Gambová (účast na celodenní konference hromadného stravování v Olomouci).

STŘEDA 10. DUBEN, 1., 2. TŘÍDA
Ve středu 10. dubna zhlédnou žáci 1. a 2. ročníku představení „Zapomenutá pohádka“.
Místo: Divadlo hudby Olomouc.
Vstupné: 80,- Kč na žáka/vyberou třídní vyučující.
Odjezd od školy: 9.00 hodin.
Návrat do školy: cca ve 12.00 hodin.
Zodpovědnost a organizace: Renata Látalová, Hana Vojkůvková.

STŘEDA 10. DUBEN
Nepřítomnost: Jiří Kobza (8.00 – 13.00 hodin, člen hodnotící komise – okresní kolo biologické olympiády /kategorie D/).

ČTVRTEK 11. DUBEN, PŘEDNÁŠKA PRO 3. – 5. TŘÍDU
Ve čtvrtek 11. dubna se 4. vyučovací hodinu v čase od 10.55 do 11.40 hodin uskuteční pro žáky 3. a 4. třídy přednáška příslušníka Policie České republiky.
Organizace a odpovědnost: Iveta Matulová, Jaroslava Rašková, Marek Šimoňák.
Ve čtvrtek 11. dubna se 5. vyučovací hodinu v čase od 11.50 do 12.35 hodin uskuteční pro žáky 5. třídy přednáška příslušníka Policie České republiky.
Organizace a odpovědnost: Blahoslava Dobrovolná, Marek Šimoňák.

ČTVRTEK 11. DUBEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 11. dubna proběhnou pro rodiče dětí ze 4. třídy MŠ 21 třídní schůzky.
Program: Organizace slavnostního ukončení školního roku.
Organizace a odpovědnost: Kateřina Koudelková, Veronika Faturová.

PÁTEK 12. DUBEN, TEST SCIO – OBECNĚ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY
5. třída, 4. vyučovací hodina (10.55 – 11.40 hodin), počítačová učebna, pedagogický dohled Jiří Kobza.

PÁTEK 12. DUBEN
Nepřítomnost: Marie Piňosová (celý den), Hana Obručníková (celý den).

PONDĚLÍ 15. DUBEN, TEST SCIO – SCATE ANGLIČTINA
7. třída, 4. vyučovací hodina (10.55 – 11.40 hodin), počítačová učebna, pedagogický dohled Jitka Ungermannová.

PONDĚLÍ 15. DUBEN
Nepřítomnost: Renata Látalová od 14.15 hodin.

PONDĚLÍ 15. DUBEN, 1. STUPEŇ
V pondělí 15. dubna se žáci 3. – 5. ročníku zúčastní „Velikonočního tvoření“.
Místo: Zámek Čechy pod Kosířem.
Vstupné: 50,- Kč.
Doprava autobusem: Bude uhrazena žáky až po vyúčtování dopravcem po proběhnutí akce.
Odjezd od školy: 9.30 hodin.
Návrat do školy: 12.30 hodin.
Pedagogický dohled: Blahoslava Dobrovolná, Šárka Šťastná, Iveta Matulová, Věra Kudynová, Jaroslava Rašková.
Zodpovědnost a organizace: Iveta Matulová.

PONDĚLÍ 15. DUBEN, PŘEDNÁŠKA PRO 6. – 9. TŘÍDU
V pondělí 15. dubna se 4. vyučovací hodinu v čase od 10.55 do 11.40 hodin uskuteční pro žáky 6. a 7. třídy přednáška příslušníka Policie České republiky.
Organizace a odpovědnost: Jitka Kochánková, Jitka Ungermannová, Marek Šimoňák.
V pondělí 15. dubna se 5. vyučovací hodinu v čase od 11.50 do 12.35 hodin uskuteční pro žáky 8. a 9. třídy přednáška příslušníka Policie České republiky.
Organizace a odpovědnost: Bohumila Navrátilová, Klára Paloušková, Marek Šimoňák.

PONDĚLÍ 15. DUBEN
V pondělí 15. dubna proběhne od 13.00 hodin v kanceláři u zástupce ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 16. DUBEN, 4. TŘÍDA
V úterý 16. dubna se žáci 4. ročníku zúčastní v Prostějově výuky zaměřené na dopravní výchovu a soutěží v cyklistických dovednostech. 
Místo: Sportcentrum Prostějov.
Doprava autobusem: Bude uhrazena žáky až po vyúčtování dopravcem po proběhnutí akce.
Odjezd od školy: 7.30 hodin.
Návrat do školy: 12.45 hodin.
Pedagogický dohled: Iveta Matulová, Věra Kudynová.
Zodpovědnost a organizace: Iveta Matulová.

ÚTERÝ 16. DUBEN
V úterý 16. dubna se uskuteční okresní kolo biologické olympiády – kategorie C.
Místo: Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově.
Čas: 8.00 – 13.00 hodin.
Účast: Monika Doleželová a Marcela Kovaříková (obě 8. ročník).
Pedagogický dohled: Natálie Brosingerová.

ÚTERÝ 16. DUBEN, TEST SCIO – SCATE ANGLIČTINA
5. třída, 3. vyučovací hodina (10.00 – 10.45 hodin), počítačová učebna, pedagogický dohled Blahoslava Dobrovolná.

ÚTERÝ 16. DUBEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 16. dubna se v mateřské škole 21 (třída Kapříci a Žabky) uskuteční od 14.30 do 16.30 hodin velikonoční tvoření rodičů s dětmi. Rodiče mohou chodit průběžně v daném čase.
Organizace a zodpovědnost: Hana Obručníková, Kateřina Koudelková.

ÚTERÝ 16. DUBEN
Nepřítomnost: Vladimír Vlk (účast na celostátní konferenci učitelů ZŠ a SŠ „Počítač ve škole“, která se uskuteční na gymnáziu v Novém Městě na Moravě).

STŘEDA 17. DUBEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve středu 17. dubna proběhne od 9.00 hodin v areálu Sokola Olšany ukázka dravců sokolníka Jaroslava Oszeldy pro žáky z 1. – 9. ročníku.
Vstupné: 50,- Kč/žák. Výběr peněz zajistí v součinnosti pokladníci a třídní učitelé do pondělí 15. dubna.
Organizace a odpovědnost: Vladimír Vlk.

STŘEDA 17. DUBEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 4. PEDAGOGICKÁ RADA
Ve středu 17. dubna se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd 4. pedagogická rada ve školním roce 2018/2019.
Účast: Všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.
Po pedagogické radě proběhnou předmětové komise.
Zodpovídá: Bohumila Navrátilová (komise společenských věd), Jitka Ungermannová (komise přírodních věd), Jitka Kochánková (komise cizích jazyků).
Zápisy z jednotlivých sekcí budou odevzdány řediteli školy do úterý 23. dubna.

STŘEDA 17. DUBEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KONZULTACE S RODIČI
Ve středu 17. dubna proběhnou od 16:00 do 17:00 hodin konzultace s rodiči žáků 1. – 9. ročníku.
Účast: Vyučující I. a II. stupně základní školy.

STŘEDA 17. DUBEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 17. dubna proběhnou ve 3. třídě od 8:00 hodin v MŠ 21 logopedická cvičení s logopedkou Mgr. Jílkovou.
Organizace a odpovědnost: Hana Obručníková.

STŘEDA 17. DUBEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 17. dubna se v mateřské škole 20 (třída Kuřátka a Koťátka) uskuteční od 14.30 do 16.30 hodin velikonoční tvoření rodičů s dětmi. Rodiče mohou chodit průběžně v daném čase.
Organizace a zodpovědnost: Alžběta Mlčochová, Marie Pawerová.

ČTVRTEK 18. DUBEN – PÁTEK 19. DUBEN = VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Po dohodě se zřizovatelem nebude v době velikonočních prázdnin školní družina v provozu.

ČTVRTEK 18. DUBEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 18. dubna proběhnou ve 2. třídě od 8:00 hodin v MŠ 20 logopedická cvičení s logopedkou Mgr. Jílkovou.
Organizace a odpovědnost: Marie Pawerová.

ÚTERÝ 23. DUBEN
Nepřítomnost: Marek Šimoňák.

STŘEDA 24. DUBEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve středu 24. dubna navštíví naši školu známý šéfkuchař Zbyněk Diatka, který v ranních hodinách uvaří společně s našimi p. kuchařkami oběd pro všechny žáky a zaměstnance školy, kteří se stravují ve školní jídelně. Před výdejem obědů proběhne ve školní tělocvičně pro žáky školy setkání/beseda s ochutnávkou (pomazánka nebo dezert) s pane šéfkuchařem Zbyňkem Diatkou.
Časové rozvržení besedy ve školní tělocvičně:
1. stupeň – 10.00 – 10.45 hodin.
2. stupeň – 10.55 – 11.40 hodin.
Organizace a odpovědnost: Alena Gambová, Marek Šimoňák.

PONDĚLÍ 29. DUBEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 29. dubna proběhne v mateřské škole 21 ve 3. třídě (Kapříci) a 4. třídě (Žabky) od 8.15 hodin „hudební vystoupení“.
Organizace a odpovědnost: Hana Obručníková, Kateřina Koudelková.


Během měsíce dubna budou žáci 8. ročníku předčítat v pondělí 1., 8., 15. dubna od 12.20 hodin dětem v mateřské škole a ve školní družině před odpoledním odpočinkem. 
Čtenáře a knihy vybere Bohumila Navrátilová.
Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová, Marie Pawerová.