Roční plán 2019/2020

ORGANIZACE MĚSÍCE ČERVNA

Z důvodu mimořádných opatření vlády České republiky týkajících se výskytu nemoci COVID-19 bude v měsíci červnu probíhat vzdělávání dětí v mateřské škole a žáků základní školy buď ve školním nebo domácím prostředí.

Červnový harmonogram/rozvrh konzultací pro žáky 2. stupně v budově školy

Organizace přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ ve školní budově od pondělí 25. května 2020


ÚTERÝ 2. ČERVEN
Nepřítomnost: Jiří Kobza, Marek Šimoňák.


STŘEDA 3. ČERVEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VŠECHNY PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Ve středu 3. června se od 13.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada pro všechny pedagogické pracovníky (učitelé, vychovatelky ze školní družiny, asistentky pedagoga).
Účast: všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.
Hosté: Marie Pawerová, Alena Gambová.


STŘEDA 10. ČERVEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VŠECHNY PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Ve středu 10. června se od 13.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada pro všechny pedagogické pracovníky (učitelé, vychovatelky ze školní družiny, asistentky pedagoga).
Účast: všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.
Hosté: Marie Pawerová, Alena Gambová.


ČTVRTEK 4. ČERVEN/ŠKOLENÍ PRO VŠECHNY PEDAGOGICKÉ ZAMĚSTNANCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve čtvrtek 4. června proběhne online školení na aplikaci Google Classroom od 13.00 do 14.00 hodin (školitel Jan Bobek). 
Účast: všichni pedagogičtí pracovníci základní školy (viz pozvánka v pracovním mailu či pracovním kalendáři Google).
Organizace: připojení na školení buď z domácího počítače nebo z počítače na pracovišti.
Zodpovědnost: Vladimír Vlk.


STŘEDA 10. ČERVEN
Středa 10. červen je závazným termínem pro nahlášení požadavků na objednávku učebnic a pracovních sešitů zástupci ředitele školy Vladimíru Vlkovi.
Zodpovědnost: všichni vyučující základní školy + zástupce ředitele Vladimír Vlk.


ČTVRTEK 11. ČERVEN
Nepřítomnost: Vendula Kosinová.


PÁTEK 12. ČERVEN
Nepřítomnost: Jaroslava Rašková od 9.00 hodin.
Nepřítomnost: Alena Gambová.


STŘEDA 17. ČERVEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 5. PEDAGOGICKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve středu 17. června se od 13.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd 5. pedagogická rada ve školním roce 2019/2020.
Účast: všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.
Po pedagogické radě proběhnou předmětové komise.
Zodpovídá: Bohumila Navrátilová (komise společenských věd), Jitka Ungermannová (komise přírodních věd), Klára Paloušková (komise cizích jazyků).
Zápisy z jednotlivých sekcí budou odevzdány řediteli školy do pátku 19. června.


PONDĚLÍ 22. ČERVEN – PÁTEK 26. ČERVEN
Nepřítomnost: Alžběta Mlčochová.


ÚTERÝ 23. ČERVEN
Nepřítomnost: Jaroslava Rašková od 9.00 hodin.


STŘEDA 24. ČERVEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VŠECHNY PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Ve středu 24. června se od 15.20 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada pro všechny pedagogické pracovníky (učitelé, vychovatelky ze školní družiny, asistentky pedagoga).
Účast: všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.
Hosté: Marie Pawerová, Alena Gambová.
Program: organizační záležitosti spojené s ukončením školního roku 2019/2020.


PONDĚLÍ 29. ČERVEN
Nepřítomnost: Renata Látalová.


ÚTERÝ 30. ČERVEN/MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 30. června proběhne rozloučení s předškoláky, kteří od 1. září 2020 nastoupí do 1. třídy základní školy. Rozloučení proběhne na hřišti základní školy. Podrobnější informace k této akci budou v organizaci měsíce na webu školy a nástěnce mateřské školy uveřejněny do pondělí 15. června.
Zodpovědnost a organizace: Marie Pawerová.Ostatní:

Základní škola:

Červnový harmonogram/rozvrh konzultací pro žáky 2. stupně v budově školy

Organizace přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ ve školní budově od pondělí 25. května 2020

Domácí vzdělávání na dálku:

– Úložiště výukových materiálů pro domácí vzdělávání

– Online výukové weby

– Přečti si povídku či zhlédni video a získej jedničku

– Jednička za fotku do informatiky či jiného předmětu


Mateřská škola:

Během měsíce června se ve třídě Modrých a Zelených kapříků uskuteční projektový den na téma „Moje tělo a zdraví“. Přesné datum projektového dne bude včas zveřejněno.
Organizace a zodpovědnost: Marie Pawerová.