Roční plán 2018/2019

ORGANIZACE MĚSÍCE ČERVNA

PONDĚLÍ 3. ČERVEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 3. června proběhne v mateřské škole fotografování tříd:

– 3. a 4. třída MŠ 21 od 8.00 hodin.
Organizace a odpovědnost: Kateřina Koudelková, Hana Obručníková.

– 1. a 2. třída MŠ 20 od 9.00 hodin.
Organizace a odpovědnost: Alžběta Mlčochová, Marie Pawerová.

PONDĚLÍ 3. ČERVEN – ČTVRTEK 6. ČERVEN
Nepřítomnost: Klára Paloušková.

PONDĚLÍ 3. ČERVEN – PÁTEK 7. ČERVEN, ŠKOLA V PŘÍRODĚ (1., 2., 3. TŘÍDA)
Místo: Velké Losiny, Penzion Fit.
Téma programu: Toulky přírodou.
Cena za 1 žáka za pobyt (+ oběd v pátek) = 2500,- Kč.
Sraz u hlavní budovy školy: Pondělí, 8.00 hodin (prosíme rodiče, aby před hlavní budovou nechali prostor pro zastavení dvou autobusů a bezpečné naložení zavazadel).
Odjezd od školy: Pondělí, 8.30 hodin.
Návrat ke škole: V pátek v odpoledních hodinách cca v 16.00 hodin (prosíme rodiče, aby před hlavní budovou nechali prostor pro zastavení dvou autobusů a bezpečné vyložení zavazadel).
Pedagogický dohled: Renata Látalová (vedoucí zájezdu), Hana Vojkůvková, Jaroslava Rašková, Kamila Baumgartnerová, Natálie Brosingerová, Monika Vožďová, Marie Piňosová, Pavlína Grumlíková (zdravotník).

ÚTERÝ 4. ČERVEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 4. června proběhnou v mateřské škole divadelní představení: „ Zvířátka a odpadky“, „O zatoulaném koťátku“, „O bráškovi a umíněné sestřičce“.
3. a 4. třída MŠ 21 od 8.15 hodin.
Organizace a odpovědnost: Hana Obručníková. 

1. a 2. třída MŠ 20 od 10. 00 hodin.
Organizace a odpovědnost: Marie Pawerová.

ÚTERÝ 4. ČERVEN
Nepřítomnost: Jitka Škůrková.

STŘEDA 5. ČERVEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 5. června se k Mezinárodnímu dni dětí (MDD) uskuteční v mateřské škole putování za sluníčkem (dobrodružná polodenní vycházka do blízkého okolí Olšan, hledání sluníčkového pokladu „S piráty za pokladem“).
1. – 4. třída MŠ, od 8.00 do 11.30 hodin.
Organizace a odpovědnost: Kateřina Koudelková, Hana Obručníková, Alžběta Mlčochová, Marie Pawerová.

ČTVRTEK 6. ČERVEN
Nepřítomnost: Monika Pechová.

PÁTEK 7. ČERVEN
Nepřítomnost: Veronika Faturová, Monika Pechová.
Nepřítomnost: Bohumila Navrátilová a Marek Šimoňák (účast na semináři na téma: Komunikace s problémovým rodičem /8.00 – 12.00 hodin, ZŠ a MŠ Vrbátky/). 

PONDĚLÍ 10. ČERVEN
V pondělí 10. června proběhne od 13.00 hodin v kanceláři u zástupce ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 10. ČERVEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 10. června proběhne v mateřské škole od 16.30 hodin provozní porada a pedagogická rada.
Účast: Všichni zaměstnanci mateřské školy, Marek Šimoňák.

PONDĚLÍ 10. ČERVEN
Nepřítomnost: Renata Látalová od 13.40 hodin.

ÚTERÝ 11. ČERVEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 11. června proběhne výlet 1. a 2. třídy z MŠ 20 na zámek Čechy pod Kosířem.
Edukační program: „S vilou za pohádkami“ a expozice Jana a Zdeňka Svěrákových.
Odjezd autobusem: 8.00 hodin od MŠ 20.
Příjezd autobusem: 12.00 hodin k MŠ 20.
Organizace a odpovědnost: Alžběta Mlčochová, Marie Pawerová.

ÚTERÝ 11. ČERVEN
Nepřítomnost: Vladimír Vlk (celý den).

STŘEDA 12. ČERVEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 12. června proběhnou ve 3. třídě od 8:00 hodin v MŠ 21 logopedická cvičení s logopedkou Mgr. Jílkovou.
Organizace a odpovědnost: Hana Obručníková.

STŘEDA 12. ČERVEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 12. června se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

STŘEDA 12. ČERVEN
Nepřítomnost: Natálie Brosingerová, Jitka Ungermannová od 10.00 do 11.40 hodin (3. a 4. vyučovací hodina).

ČTVRTEK 13. ČERVEN
Ve čtvrtek 13. června proběhne v naší škole pro učitele dějepisu z okresu Prostějov seminář „Výuka regionální historie“.
Místo konání: Jazyková učebna.
Čas konání: 12.00 hodin (délka trvání cca 3 hodiny).
Lektoři: PhDr. Jiří Sovadina, Mgr. Petr Šimíček (Gymnázium Olgy Havlové Ostrava-Poruba).

ČTVRTEK 13. ČERVEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 13. června proběhnou ve 2. třídě od 8:00 hodin v MŠ 20 logopedická cvičení s logopedkou Mgr. Jílkovou.
Organizace a odpovědnost: Marie Pawerová.

ČTVRTEK 13. ČERVEN
Nepřítomnost: Renata Látalová od 14.00 hodin.

PÁTEK 14. ČERVEN
Nepřítomnost: Renata Látalová od 14.00 hodin.

PONDĚLÍ 17. ČERVEN – PÁTEK 21. ČERVEN, ŠKOLA V PŘÍRODĚ (4., 5. TŘÍDA)
Místo: Sluňákov (centrum ekologických aktivit města Olomouce, Horka nad Moravou.
Téma programu: Bobří putování.
Cena za 1 žáka za pobyt (+ oběd v pátek) = 2375,- Kč.
Sraz u školy: 7.40 hodin.
Odjezd od školy: 8.00 hodin
Návrat ke škole: V pátek v odpoledních hodinách kolem 13.30 hodin.

Pedagogický dohled: Iveta Matulová, Blahoslava Dobrovolná, Věra Kudynová, Šárka Šťastná.

STŘEDA 19. ČERVEN
Ve středu 19. června se od 16.30 hodin na faře uskuteční setkání s rodiči budoucích prvňáčků, jejichž školní docházka započne v pondělí 2. září 2019.
Organizace a odpovědnost: Renata Látalová, Marek Šimoňák.

STŘEDA 19. ČERVEN
Nepřítomnost: Olga Kovaříková od 13.30 hodin (seminář v Kostelci na Hané – Reforma financování regionálního školství od 1. 1. 2020 a aktuální novely právních předpisů).
Nepřítomnost: Marek Šimoňák od 13.30 (seminář v Kostelci na Hané – Reforma financování regionálního školství od 1. 1. 2020 a aktuální novely právních předpisů).

ČTVRTEK 20. ČERVEN
Ve čtvrtek 20. června proběhne od 13.00 hodin v kanceláři u zástupce ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PÁTEK 21. ČERVEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pátek 21. června se uskuteční slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s předškoláky.
Akce se pořádá pro všechny děti a rodiče mateřské školy od 16.00 hodin v areálu místní sokolovny. Setkání se také účastní žáci 9. ročníku.
Odpovědnost: Kateřina Koudelková, Veronika Faturová, Marie Pawerová.

PONDĚLÍ 24. ČERVEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 5. PEDAGOGICKÁ RADA
V pondělí 24. června se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd 5. pedagogická rada ve školním roce 2018/2019.
Účast: Všichni vyučující základní školy + asistenti pedagoga základní školy.
Po pedagogické radě proběhnou předmětové komise.
Zodpovídá: Bohumila Navrátilová (komise společenských věd), Jitka Ungermannová (komise přírodních věd), Jitka Kochánková (komise cizích jazyků).
Zápisy z jednotlivých sekcí budou odevzdány řediteli školy do čtvrtku 27. června.

ÚTERÝ 25. ČERVEN – ČTVRTEK 27. ČERVEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Od úterý 25. června do čtvrtku 27. června proběhnou v 1. – 9. ročníku školní výlety (termíny a místo nahlásí třídní vyučující zástupci ředitele) + třídnické práce (vrácení učebnic, čištění a stěhování lavic, úklid výzdoby aj.).
Organizace a odpovědnost: Třídní vyučující, Vladimír Vlk.

STŘEDA 26. ČERVEN
Nepřítomnost: Iveta Matulová (celý den).

ČTVRTEK 27. ČERVEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 27. června proběhnou ve 4. třídě od 8:00 hodin v MŠ 21 logopedická cvičení s logopedkou Mgr. Jílkovou.
Organizace a odpovědnost: Kateřina Koudelková.

PÁTEK 28. ČERVEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V pátek 28. června proběhne ve třídách s třídními vyučujícími od 8.00 do 8.45 hodin předání vysvědčení a zhodnocení školního roku 2018/2019. Poté bude následovat přesun do sokolovny, ve které proběhne od 9.00 hodin rozloučení s žáky 9. ročníku za účasti celého pedagogického sboru.
Oběd v těchto dnech pro žáky není zajištěn.
Organizace a zodpovědnost: Třídní vyučující, Vladimír Vlk.
Pedagogický dohled: všichni vyučující (areál sokolovny).


Ostatní

Školní projekt „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou
V rámci školního projektu „Jídelníček světa“ ve spolupráci se školní jídelnou bude měsíc červen věnován Čínské lidové republice.
Tuto zemi si zvolili na základě třídního hlasování žáci 9. ročníku.
Deváťáci do středy 5. června vyzdobí školní jídelnu kolážemi a postery, na kterých budou prezentovat čínskou historii, kulturu, umění, sport aj.
Paní kuchařky deváťákům nabídly k výběru devět čínských jídel, které mohou uvařit v naší školní vývařovně, aby také žáci ochutnali ve škole „čínskou kuchyni“.
Ve středu 12. června bude ve školní jídelně k obědu čínská polévka s brokolicí a rýžovými nudlemi a hlavní chod kuřecí maso po čínsku s rýží se salátem s čínského zelí.

Během měsíce června budou žáci 6. ročníku předčítat ve čtvrtek 6., 13., 20. června od 12.20 hodin dětem v mateřské škole a ve školní družině před odpoledním odpočinkem.
Čtenáře a knihy vybere Bohumila Navrátilová.
Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová, Marie Pawerová.


ORGANIZACE MĚSÍCE ČERVENCE A SRPNA

SOBOTA 29. ČERVEN – NEDĚLE 1. ZÁŘÍ = HLAVNÍ/LETNÍ PRÁZDNINY
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin (červenec a srpen 2019) – naleznete zde.


ORGANIZACE MĚSÍCE SRPNA

PONDĚLÍ 26. SRPEN – PÁTEK 30. SRPEN = PŘÍPRAVNÝ TÝDEN PRO VYUČUJÍCÍ
V pondělí 26. srpna 2019 bude od 8.00 hodin zahájen přípravný týden pro vyučující.
Přítomnost na pracovišti: 8.00 – 14.00 hodin (pondělí 26. – pátek 30. srpen).

STŘEDA 28. SRPEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 1. PEDAGOGICKÁ RADA
Ve středu 28. srpna se od 12.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd 1. pedagogická rada ve školním roce 2019/2020.
Účast: Všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.
Po pedagogické radě proběhnou předmětové komise.
Zodpovídá: Bohumila Navrátilová (komise společenských věd), Jitka Ungermannová (komise přírodních věd), Jitka Kochánková (komise cizích jazyků).
Zápisy z jednotlivých sekcí budou odevzdány řediteli školy do pátku 30. srpna.