Roční plán 2018/2019

ORGANIZACE MĚSÍCE PROSINCE

SOBOTA 1. PROSINEC
V sobotu 1. prosince proběhne od 17.00 hodin u školy slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Patron: Obec Olšany u Prostějova, ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova.
Program: Vystoupení žáků 1. stupně základní školy.
Organizace a odpovědnost: Vyučující 1. stupně ZŠ, Vladimír Vlk.
Pedagogický dohled: Účastnící se vyučující 1. a 2. stupně ZŠ.

SOBOTA 1. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V sobotu 1. prosince se v obci uskuteční adventní výstava výtvarných prací dětí z mateřské školy a žáků z 1. stupně základní školy.
Organizace a zodpovědnost: Marie Pawerová a vyučující 1. stupně.

PONDĚLÍ 3. PROSINEC
V pondělí 3. prosince proběhne od 13.00 hodin v kanceláři u zástupce ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák (omluven), Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 3. PROSINEC
Nepřítomnost: Marek Šimoňák.

ÚTERÝ 4. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 4. prosince proběhnou ve 4. třídě (Kapříci) od 8:00 hodin v MŠ 21 logopedická cvičení s logopedku Mgr. Jílkovou.
Zodpovědnost: Kateřina Koudelková.

ÚTERÝ 4. PROSINEC
Nepřítomnost: Klára Paloušková od 12.35 hodin (od 5. vyučovací hodiny).

STŘEDA 5. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 5. prosince proběhnou v mateřské škole „Mikulášské hrátky a čertí rejdění“ s mikulášskou nadílkou.
Organizace a zodpovědnost: Hana Obručníková, Marie Pawerová.

STŘEDA 5. PROSINEC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 5. prosince se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

ČTVRTEK 6. PROSINEC, MIKULÁŠ A ČERT PRO 1. A 2. TŘÍDU NA FAŘE
Ve čtvrtek 6. prosince žáci 9. ročníku ve 2. a 3. vyučovací hodině navštíví faru za účelem předání mikulášské nadílky dětem z 1. a 2. třídy.
Třídní vyučující Jiří Kobza seznámí žáky 9. ročníku s jejich činností ve čtvrtek 6. prosince.
Organizace:
1. vyučovací hodina, 8.00 – 8.45 hodin: příprava deváťáků (pedagogický dohled Renata Bednaříková).

2. vyučovací hodina, 8.55 – 9.50 hodin: odchod na faru a program na faře (pedagogický dohled Jitka Ungermannová).
3. vyučovací hodina, 9.50 – 10.45 hodin: program na faře a návrat do hlavní budovy (pedagogický dohled Jitka Kochánková).
Řádné vyučování dle aktuálního rozvrhu hodin začne deváťákům od 4. vyučovací hodiny.

ČTVRTEK 6. PROSINEC
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 proběhne od 9.00 do 13.00 hodin setkání s učiteli českého jazyka, které pořádá Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí.
Místo: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, posluchárna 23.
Účast: Bohumila Navrátilová.

ČTVRTEK 6. PROSINEC
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 proběhne od 15.00 do 17.00 hodin Informační seminář ke společnému vzdělávání Intervize, jako možnost zkvalitnění pedagogické práce učitele v Olomouci.
Místo: NIDV Olomouc, Wellnerova 25.
Účast: Bohumila Navrátilová, Vladimír Vlk.

ČTVRTEK 6. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 6. prosince proběhnou ve 3. třídě (Žabky) od 8:00 hodin v MŠ 21 logopedická cvičení s logopedku Mgr. Jílkovou.
Zodpovědnost: Hana Obručníková.

ČTVRTEK 6. PROSINEC
Nepřítomnost: Jitka Ungermannová po 6. vyučovací hodině od 13.30 hodin (
„Pracovní setkání učitelů využívajících ICT ve výuce“. Seminář se uskuteční v Prostějově).
Nepřítomnost: Marek Šimoňák, Olga Kovaříková od 8.45 do cca 11.00 hodin (jednání v Komerční bance v Prostějově).

PÁTEK 7. PROSINEC
Nepřítomnost: Jitka Ungermannová 1. a 2. vyučovací hodinu a pak po 3. vyučovací hodině od 10.45 hodin („Pracovní setkání učitelů využívajících ICT ve výuce“. Seminář se uskuteční v Prostějově).
Nepřítomnost: Olga Kovaříková (školení v Olomouci – Roční účetní závěrka a inventarizace).

PONDĚLÍ 10. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 10. prosince se v mateřské škole děti seznámí s „Vánočním příběhem“. Jedná se o hudební pohádku se známými koledami.
Organizace a zodpovědnost: Hana Obručníková, Marie Pawerová.

ÚTERÝ 11. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 11. prosince se v mateřské škole 21 (třída Kapříci a Žabky) uskuteční od 14.30 do 16.30 hodin vánoční tvoření rodičů s dětmi. Rodiče mohou chodit průběžně v daném čase.
Organizace a zodpovědnost: Hana Obručníková, Kateřina Koudelková.

ÚTERÝ 11. PROSINEC
Nepřítomnost: Klára Paloušková od 14.00 hodin (seminář pro učitele anglického jazyka Let it Be Christmas (pořádá Oxford University Press ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP).
Nepřítomnost: Jitka Ungermannová (6. vyučovací hodina, 12.45 – 13.30 hodin).
Nepřítomnost: Jiří Kobza (6. vyučovací hodina, 12.45 – 13.30 hodin).

STŘEDA 12. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 12. prosince se v mateřské škole 20 (třída Kuřátka a Koťátka) uskuteční od 14.30 do 16.30 hodin vánoční tvoření rodičů s dětmi. Rodiče mohou chodit průběžně v daném čase.
Organizace a zodpovědnost: Alžběta Mlčochová, Marie Pawerová.

PÁTEK 14. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pátek 14. prosince proběhnou ve 2. třídě (Koťátka) od 8:00 hodin v MŠ 20 logopedická cvičení s logopedku Mgr. Jílkovou.
Zodpovědnost: Marie Pawerová.

PÁTEK 14. PROSINEC
V pátek 14. prosince se od 17.00 hodin uskuteční pod patronací sdružení rodičů a přátel školy na školním hřišti vánoční jarmark.
Organizace: SRPŠ, Vladimír Vlk.

PÁTEK 14. PROSINEC
Nepřítomnost: Marie Piňosová (celý den).

PONDĚLÍ 17. PROSINEC
V pondělí 17. prosince proběhne od 13.00 hodin v kanceláři u zástupce ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová (omluvena), Marie Pawerová, Marek Šimoňák (omluven), Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 17. PROSINEC
Nepřítomnost: Marek Šimoňák.
Nepřítomnost: Renata Látalová od 11.00 hodin.

PONDĚLÍ 17. PROSINEC, ZÁJEZD DO ADVENTNÍ VÍDNĚ PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ
Účast: Přihlášení žáci z 2. stupně.
Organizace: Jitka Kochánková.
Sraz před odjezdem u školy: 6.20 hodin.
Odjezd od školy: 6.30 hodin.
Odjezd z Vídně: 16.30 hodin.
Pedagogický dohled: Jitka Kochánková, Bohumila Navrátilová, Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 18. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 18. prosince v mateřské škole 21 proběhne sváteční vánoční dopoledne pod názvem „Přijde k nám Ježíšek?“ (vánoční nadílka, vánoční koledy, vánoční cukroví).
Organizace a zodpovědnost: Hana Obručníková, Kateřina Koudelková.

STŘEDA 19. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 19. prosince v mateřské škole 20 proběhne sváteční vánoční dopoledne pod názvem „Přijde k nám Ježíšek?“ (vánoční nadílka, vánoční koledy, vánoční cukroví).
Organizace a zodpovědnost: Alžběta Mlčochová, Marie Pawerová.

STŘEDA 19. PROSINEC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 19. prosince se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

PÁTEK 21. PROSINEC, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Za účasti dětí ze všech tříd mateřské školy proběhne v pátek 21. prosince u obchodního střediska Hruška od 17.00 hodin zpívání dětí u Betléma.
Organizace a zodpovědnost: Kateřina Koudelková, Hana Obručníková, Marie Pawerová.

PÁTEK 21. PROSINEC, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŽÁKY 4. A 5. TŘÍDY ZŠ
V pátek 21. prosince navštíví žáci 4. a 5. třídy divadelní představení v Prostějově „Klapzubova jedenáctka“.
Místo: Městské divadlo Prostějov.
Vstupné: 70,- Kč na žáka/vyberou třídní vyučující v součinnosti s pokladníky tříd.
Odjezd od školy: 8.30 hodin.
Návrat do školy: cca 11.15 hodin.
Pedagogický dohled: Blahoslava Dobrovolná, Iveta Matulová, Šárka Šťastná.

PÁTEK 21. PROSINEC, VÁNOČNÍ DEN VE ŠKOLE PRO ŽÁKY ZŠ
1. a 2. vyučovací hodinu proběhne ve všech třídách vyučování dle aktuálního rozvrhu hodin (netýká se 4. a 5. třídy – návštěva divadla).
V čase od 10.00 do 13.30 hodin proběhnou vánoční besídky ve třídách s třídními vyučujícími a sportovní aktivity s učiteli tělesné výchovy.  
Organizace vánočního dne bude blíže upřesněna na provozní poradě ve středu 19. prosince.

SOBOTA 22. PROSINEC – STŘEDA 2. LEDEN = VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
Vyučování 
začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Po dohodě se zřizovatelem nebude v době vánočních prázdnin školní družina v provozu.


Ostatní

Během měsíce prosince budou žáci 8. ročníku předčítat v pondělí 3., 10., a 17. prosince od 12.20 hodin pohádky dětem v mateřské škole a ve školní družině před odpoledním odpočinkem.
Čtenáře a knihy vybere Bohumila Navrátilová.
Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová, Marie Pawerová.

Mateřské školy 20 a 21 jsou uzavřeny v době vánočních a novoročních svátků od čtvrtku 27. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019 včetně.
Provoz v obou školkách bude zahájen od čtvrtku 3. ledna 2019.