Roční plán 2018/2019

ORGANIZACE MĚSÍCE LEDNA

ČTVRTEK 3. LEDEN
Provoz/vyučování po vánočních prázdninách začne v mateřské škole a základní škole ve čtvrtek 3. ledna.

PÁTEK 4. LEDEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V pátek 4.  ledna se uskuteční v Městském divadle v Prostějově divadelní představení s názvem Homevideo pro 8. a 9. ročník od 9.00 – 10.15 hodin. 
Odjezd linkovým autobusem: Olšany u Prostějova, u parku 8. 13 hodin. Žáci mají podle rozvrhu 1. vyučovací hodinu, pak odchod s vyučujícím k zastávce, předpokládaný návrat do školy: 11.43 hodin.
Cena: 90,- Kč na žáka.
Organizace a odpovědnost: Bohumila Navrátilová (výběr peněz).
Pedagogický dozor: Bohumila Navrátilová. Další dozor zajistí zástupce ředitele školy Vladimír Vlk.

PÁTEK 4. LEDEN
Nepřítomnost: Marie Piňosová (celý den), Hana Obručníková (celý den).

PONDĚLÍ 7. LEDEN
V pondělí 7. ledna proběhne od 13.00 hodin v kanceláři u zástupce ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 7. LEDEN
V pondělí 7. ledna proběhne náslechová hodina Blahoslavy Dobrovolné v českém jazyce v 1. nebo 2. třídě u Renaty Látalové či Hany Vojkůvkové v čase od 8.55 do 9. 40 hodin za účelem osvojení si výukové metody splývavého čtení Sfumato.
Organizace a odpovědnost: Blahoslava Dobrovolná, Renata Látalová, Hana Vojkůvková.

ÚTERÝ 8. LEDEN
V úterý 8. ledna se uskuteční 6. vyučovací hodinu pro zájemce/vybrané žáky z 6. a 7. ročníku školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Učebna: Bude včas upřesněna.
Organizace a odpovědnost: Jitka Kochánková, Klára Paloušková.

ÚTERÝ 8. LEDEN
Nepřítomnost: Hana Vojkůvková od 13.30 hodin.

STŘEDA 9. LEDEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 9. ledna proběhne v mateřské škole pro děti divadlo/pohádka s názvem „Zimní radovánky veverky Zrzečky“.
Organizace: 8.15 hodin MŠ 21, 9.15 hodin MŠ 20.
Zodpovědnost: Hana Obručníková, Marie Pawerová.

STŘEDA 9. LEDEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 9. ledna se od 14.00 hodin uskuteční provozní porada v polytechnické učebně (seznámení vyučujících s touto učebnou) a poté bude následovat metodické sdružení 1. stupně.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

PÁTEK 11. LEDEN
Nepřítomnost: Marie Piňosová od 11.40 hodin.

PONDĚLÍ 14. LEDEN
V pondělí 14. ledna proběhne od 13.00 hodin v kanceláři u zástupce ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 14. LEDEN
V pondělí 14. ledna proběhne náslechová hodina Blahoslavy Dobrovolné v českém jazyce v 1. nebo 2. třídě u Renaty Látalové či Hany Vojkůvkové v čase od 8.55 do 9. 40 hodin za účelem osvojení si výukové metody splývavého čtení Sfumato.
Organizace a odpovědnost: Blahoslava Dobrovolná, Renata Látalová, Hana Vojkůvková.

PONDĚLÍ 14. LEDEN
V pondělí 14. ledna proběhne v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi od 14.00 do 15.00 hodin setkání s Mgr. Miluší Hutyrovou, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Účast: Bohumila Navrátilová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.
Místo: Kancelář ředitele.

ÚTERÝ 15. LEDEN
V úterý 15. ledna proběhne v hodinách německého jazyka školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.
Organizace a odpovědnost: Jitka Kochánková.

STŘEDA 16. LEDEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 3. PEDAGOGICKÁ RADA
Ve středu 16. ledna se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd 3. pedagogická rada ve školním roce 2018/2019.
Účast: Všichni vyučující základní školy.
Po pedagogické radě proběhnou předmětové komise.
Zodpovídá: Bohumila Navrátilová (komise společenských věd), Jitka Ungermannová (komise přírodních věd), Jitka Kochánková (komise cizích jazyků).
Zápisy z jednotlivých sekcí budou odevzdány řediteli školy do pátku 18. ledna.

STŘEDA 16. LEDEN
Nepřítomnost: Vladimír Vlk od 8.00 do 13.30 hodin.

PÁTEK 18. LEDEN
V pátek 18. ledna se uskuteční 6. vyučovací hodinu pro zájemce/vybrané žáky z 8. a 9. ročníku školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Učebna: Bude včas upřesněna.
Organizace a odpovědnost: Jitka Kochánková, Klára Paloušková.

PÁTEK 18. LEDEN
Nepřítomnost: Marie Piňosová (celý den), Hana Obručníková (celý den).
Nepřítomnost: Jiří Kobza a Vladimír Vlk (účast na konferenci a workshopu k projektu „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“ v Praze).

SOBOTA 19. LEDEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V sobotu 19. ledna proběhne od 14.00 hodin v místní sokolovně pro seniory vystoupení dětí ze 4. třídy mateřské školy.
Organizace a odpovědnost: Kateřina Koudelková.

NEDĚLE 20. LEDEN – PÁTEK 25. LEDEN, 5. – 9. TŘÍDA, OZDRAVNÝ POBYT
Od neděle 20. ledna do pátku 25. ledna se pro zájemce z řad žáků a jejich rodičů z 5. – 9. ročníku uskuteční ozdravný pobyt v Lyžařském středisku Krušetnica na Horní Oravě ve Slovenské republice. 
Ozdravný pobyt bude zaměřen na trávení času v přírodě s prožitkovým, edukačním a sportovním programem.
Organizace a odpovědnost: Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 21. LEDEN – PÁTEK 25. LEDEN
Nepřítomnost: Monika Vožďová.

PONDĚLÍ 21. LEDEN
V pondělí 21. ledna proběhne náslechová hodina Blahoslavy Dobrovolné v českém jazyce v 1. nebo 2. třídě u Renaty Látalové či Hany Vojkůvkové v čase od 8.55 do 9. 40 hodin za účelem osvojení si výukové metody splývavého čtení Sfumato.
Organizace a odpovědnost: Blahoslava Dobrovolná, Renata Látalová, Hana Vojkůvková.

PONDĚLÍ 21. LEDEN
V pondělí 21. ledna se uskuteční od 14.00 do 17.00 hodin konzultace s rodiči žáků 1. ročníku.
Organizace a odpovědnost: Hana Vojkůvková.

STŘEDA 23. LEDEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 23. ledna proběhnou ve 3. a 4. třídě od 8:00 hodin v MŠ 21 logopedická cvičení s logopedkou Mgr. Jílkovou.
Zodpovědnost: Kateřina Koudelková.

STŘEDA 23. LEDEN
Nepřítomnost: Šárka Šťastná od 8.00 do 11 hodin.

PONDĚLÍ 28. LEDEN
V pondělí 28. ledna proběhne náslechová hodina Blahoslavy Dobrovolné v českém jazyce v 1. nebo 2. třídě u Renaty Látalové či Hany Vojkůvkové v čase od 8.55 do 9. 40 hodin za účelem osvojení si výukové metody splývavého čtení Sfumato.
Organizace a odpovědnost: Blahoslava Dobrovolná, Renata Látalová, Hana Vojkůvková.

PONDĚLÍ 28. LEDEN
V pondělí 28. ledna proběhne na faře ladění klavíru. Čas bude upřesněn.
Organizace a zodpovědnost: Hana Vojkůvková, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 28. LEDEN
V pondělí 28. ledna se uskuteční v přírodovědné učebně 1. a 2. vyučovací hodinu pro zájemce z 6. – 9. ročníku školní kolo biologické olympiády.
Organizace a zodpovědnost: Jiří Kobza. 

ÚTERÝ 29. LEDEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V úterý 29. ledna proběhne okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
Naši školu budou reprezentovat Zuzana Janoušková a Veronika Rašková z 9. ročníku.
Odjezd linkovým autobusem ze zastávky: Olšany u Prostějova, u parku – 07.12 hodin.
Předpokládaný návrat do školy: 11.43 hodin.
Místo konání: ZŠ Melantrichova v Prostějově.
Časový harmonogram:
07:45 – 08.15 hodin – prezentace soutěžících a komise
08:15 – 10.45 hodin – poučení, organizační pokyny, vlastní soutěž.
Pedagogický dohled: Zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 29. LEDEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 29. ledna proběhnou v 1. a 2. třídě od 8:00 hodin v MŠ 20 logopedická cvičení s logopedkou Mgr. Jílkovou.
Zodpovědnost: Marie Pawerová.

ÚTERÝ 29. LEDEN
Nepřítomnost: Marek Šimoňák.
Nepřítomnost: Jitka Krajíčková od 11.00 hodin (seminář v Olomouci na téma Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a Pas).

STŘEDA 30. LEDEN, MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5
Ve středu 30. ledna se uskuteční na ZŠ a MŠ Palackého v Prostějově okresní kolo matematické olympiády kategorie Z5.
Účast: Daniela Nováková, Lukáš Janošík.
Organizace a odpovědnost: Jitka Ungermannová.
Pedagogický dohled: Zajistí Vladimír Vlk.

ČTVRTEK 31. LEDEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA = VYDÁVÁNÍ POLOLETNÍHO VÝPISU Z VYSVĚDČENÍ 
Ve čtvrtek 31. ledna proběhne v poslední vyučovací hodině jednotlivých tříd (1. – 9. ročník) vydávání pololetního Výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019.
Organizace a odpovědnost: Třídní vyučující a zástupce ředitele Vladimír Vlk.


Matematická olympiáda:
Kategorie Z5, Z9: školní/domácí kolo končí v sobotu 5. ledna.

Během měsíce ledna budou žáci 7. ročníku předčítat v úterý 8., 15. a 29. ledna od 12.20 hodin dětem v mateřské škole a ve školní družině před odpoledním odpočinkem.
Čtenáře a knihy vybere Bohumila Navrátilová.
Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová, Marie Pawerová.

V měsíci lednu proběhne školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastní se všichni žáci druhého stupně. Upravené testy z minulých let budou žákům zadány k vypracování v běžné hodině zeměpisu.
Organizace a odpovědnost: Klára Paloušková, Monika Pechová.