Roční plán 2018/2019

ORGANIZACE MĚSÍCE BŘEZNA

PÁTEK 1. BŘEZEN
V rámci DVPP proběhne v hodině informatiky v čase od 10.55 do 11.40 hodin náslech v 5. třídě u Jiřího Kobzy.
Účast: Jitka Ungermannová.

PÁTEK 1. BŘEZEN
Nepřítomnost: Hana Obručníková (celý den), Marie Piňosová (celý den), Renata Látalová od 13.30 hodin.

PONDĚLÍ 4. BŘEZEN
V rámci DVPP proběhne v hodině informatiky v čase od 10.55 do 11.40 hodin náslech v 7. třídě u Jitky Ungermannové.
Účast: Bohumila Navrátilová.
V rámci DVPP proběhne v hodině tělesné výchovy v čase od 11.50 do 12.35 hodin náslech ve 4. třídě u Ivety Matulové.

Účast: Šárka Šťastná.
V rámci DVPP proběhne v dopoledních hodinách náslechová hodina v 5. třídě u Blahoslavy Dobrovolné vyučujícího z mateřské školy.
Účast: Hana Obručníková.

PONDĚLÍ 4. BŘEZEN
V pondělí 4. března proběhne od 13.00 hodin v kanceláři u zástupce ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 4. BŘEZEN
V pondělí 4. března proběhne náslechová hodina Blahoslavy Dobrovolné v českém jazyce v 1. nebo 2. třídě u Renaty Látalové či Hany Vojkůvkové v čase od 8.55 do 9. 40 hodin za účelem osvojení si výukové metody splývavého čtení Sfumato.
Organizace a odpovědnost: Blahoslava Dobrovolná, Renata Látalová, Hana Vojkůvková.

ÚTERÝ 5. BŘEZEN, II. STUPEŇ
V rámci vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 navštíví žáci 5. – 9. ročníku v úterý 5. března v čase od 10.15 do 11.15 hodin v Prostějově přednášku „Írán – zahalená krása“.
Místo: Kino Metro Prostějov.
Vstupné + doprava: 100,- Kč na žáka/vyberou třídní vyučující v součinnosti s pokladníky tříd do pátku 1. března.
Odjezd od školy: Bude upřesněn.
Návrat do školy: Bude upřesněn.
Pedagogický dohled: Zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk.
Zodpovědnost a organizace: Jitka Ungermannová, Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 5. BŘEZEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 5. března proběhne v mateřské škole pro děti divadlo/pohádka s názvem „Pojďme si hrát se slovíčky“.
Organizace: 8.30 hodin MŠ 21, 10.00 hodin MŠ 20.
Zodpovědnost: Hana Obručníková, Marie Pawerová.

ÚTERÝ 5. BŘEZEN
Nepřítomnost: Olga Kovaříková (seminář v Olomouci na téma Účetnictví příspěvkových organizací 2019).

STŘEDA 6. BŘEZEN
V rámci DVPP proběhne v hodině fyziky v čase od 10.00 do 10.45 hodin náslech v 6. třídě u Vladimíra Vlka.
Účast: Iveta Matulová.

STŘEDA 6. BŘEZEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 6. března se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

STŘEDA 6. BŘEZEN
Nepřítomnost: Marie Piňosová (školení k inkluzi od 12.00 hodin v Olomouci).

ČTVRTEK 7. BŘEZEN
V rámci DVPP proběhne v hodině německého jazyka od 10.00 do 10.45 hodin náslech v 9. třídě u Jitky Kochánkové.
Účast: Monika Pechová.

ČTVRTEK 7. BŘEZEN
Nepřítomnost: Natálie Brosingerová.

PÁTEK 8. BŘEZEN
V rámci DVPP proběhne v hodině přírodopisu v čase od 11.50 do 12.35 hodin náslech v 8. třídě u Jiřího Kobzy.
Účast: Jitka Kochánková.

PÁTEK 8. BŘEZEN
Nepřítomnost: Renata Látalová od 12.00 hodin.

PONDĚLÍ 11. BŘEZEN
V rámci DVPP proběhne v hodině českého jazyka v čase od 8.55 do 9.40 hodin náslech ve 2. třídě u Renaty Látalové.
Účast: Blahoslava Dobrovolná.

PONDĚLÍ 11. BŘEZEN
Nepřítomnost: Jitka Škůrková. Renata Látalová od 13.00 hodin.

ÚTERÝ 12. BŘEZEN
V rámci DVPP proběhne v dopoledních hodinách náslechová hodina v 1. třídě u Hany Vojkůvkové vyučujícího z mateřské školy.
Účast: Kateřina Koudelková.
V rámci DVPP proběhne v hodině zeměpisu v čase od 10.00 do 10.45 hodin náslech v 9. třídě u Moniky Pechové.
Účast: Klára Paloušková.

ÚTERÝ 12. BŘEZEN, II. STUPEŇ
Žáci 6. a 7. ročníku navštíví v úterý 12. března v Prostějově divadelní představení s názvem „Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej“.
Místo: Městské divadlo Prostějov.
Vstupné + doprava: 100,- Kč na žáka/vyberou třídní vyučující v součinnosti s pokladníky tříd do pátku 8. března.
Odjezd od školy: 8.30 hod.
Návrat do školy: 10.30 hod.
Pedagogický dohled: Zajistí zástupce ředitele Vladimír Vlk.
Zodpovědnost a organizace: Bohumila Navrátilová.

ÚTERÝ. 12 BŘEZEN, 5. TŘÍDA
V úterý 12. března se žáci 5. ročníku zúčastní v Prostějově výuky zaměřené na dopravní výchovu a soutěží v cyklistických dovednostech.
Místo: Sportcentrum Prostějov.
Doprava autobusem: Bude uhrazena žáky až po vyúčtování dopravcem po proběhnutí akce.
Odjezd od školy: 8.30 hodin.
Návrat do školy: 13.00 hodin.
Pedagogický dohled: Blahoslava Dobrovolná, Šárka Šťastná.
Zodpovědnost a organizace: Blahoslava Dobrovolná.

ÚTERÝ 12. BŘEZEN
Nepřítomnost: Jitka Škůrková, Vladimír Vlk.

STŘEDA 13. BŘEZEN
Nepřítomnost: Jitka Škůrková, Vladimír Vlk.

ČTVRTEK 14. BŘEZEN
V rámci DVPP proběhne v dopoledních hodinách náslechová hodina v 1. třídě u Hany Vojkůvkové vyučujícího z mateřské školy.
Účast: Helena Andrejco.

PÁTEK 15. BŘEZEN
Nepřítomnost: Hana Obručníková, Marie Piňosová, Marek Šimoňák.

PONDĚLÍ 18. BŘEZEN
V rámci DVPP proběhne v hodině anglického jazyka v čase od 11.50 do 12.35 hodin náslech ve 3. třídě u Jitky Kochánkové.
Účast: Hana Vojkůvková.

PONDĚLÍ 18. BŘEZEN
V pondělí 18. března proběhne od 13.00 hodin v kanceláři u zástupce ředitele schůzka se zástupcem z mateřské školy, 1. a 2.stupně, školní družiny a školní jídelny.
Účast: Alena Gambová, Věra Kudynová, Renata Látalová, Marie Pawerová, Marek Šimoňák, Vladimír Vlk.

PONDĚLÍ 18. BŘEZEN
V pondělí 18. března se v budově fary uskuteční od 16.00 hodin setkání s rodiči žáků budoucího 1. ročníku.
Děkujeme za účast rodičům na tomto důležitém setkání. 

Organizace a odpovědnost: Renata Látalová, Marek Šimoňák.

PONDĚLÍ 18. BŘEZEN
V pondělí 18. března proběhne náslechová hodina Blahoslavy Dobrovolné v českém jazyce v 1. nebo 2. třídě u Renaty Látalové či Hany Vojkůvkové v čase od 8.55 do 9. 40 hodin za účelem osvojení si výukové metody splývavého čtení Sfumato.
Organizace a odpovědnost: Blahoslava Dobrovolná, Renata Látalová, Hana Vojkůvková.

ÚTERÝ 19. BŘEZEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 19. března proběhne fotografování na tablo.
Místo: MŠ 21 (nová).
Třída: 4. (Kapříci).
Čas: 10.00 hodin.
Organizace a odpovědnost: Kateřina Koudelková.

STŘEDA 20. BŘEZEN
V rámci DVPP proběhne v hodině fyziky v 9. ročníku v čase od 8.00 do 8.45 hodin náslech v 8. třídě u Vladimíra Vlka.
Účast: Jiří Kobza.

STŘEDA 20. BŘEZEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PROVOZNÍ PORADA PRO VYUČUJÍCÍ
Ve středu 20. března se od 14.00 hodin uskuteční v učebně přírodních věd provozní porada.
Účast: Všichni vyučující základní školy.

ČTVRTEK 21. BŘEZEN
V rámci DVPP proběhne v dopoledních hodinách náslechová hodina v 1. třídě u Hany Vojkůvkové vyučujícího z mateřské školy.
Účast: Veronika Faturová.

ČTVRTEK 21. BŘEZEN, MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 21. března proběhnou ve 2. třídě od 8:00 hodin v MŠ 20 logopedická cvičení s logopedkou Mgr. Jílkovou.
Organizace a odpovědnost: Marie Pawerová.

ČTVRTEK 21. BŘEZEN, ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve čtvrtek 21. března se bude v tělocvičně školy konat od 13.30 cca do 16.00 hodin pro děti navštěvující školní družinu akce „Žonglování s dětmi“.
Organizace a odpovědnost: Věra Kudynová, Natálie Brosingerová, Marie Piňosová.

PÁTEK 22. BŘEZEN, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V pátek 22. března ze zapojí vybraní žáci z 2. a 9. ročníku do soutěže Matematický klokan.
Organizace a zodpovědnost: Jitka Ungermannová.

PONDĚLÍ 25. BŘEZEN
V pondělí 25. března proběhne náslechová hodina Blahoslavy Dobrovolné v českém jazyce v 1. nebo 2. třídě u Renaty Látalové či Hany Vojkůvkové v čase od 8.55 do 9. 40 hodin za účelem osvojení si výukové metody splývavého čtení Sfumato.
Organizace a odpovědnost: Blahoslava Dobrovolná, Renata Látalová, Hana Vojkůvková.

ÚTERÝ 26. BŘEZEN
V rámci DVPP proběhne v hodině chemie v 9. ročníku v čase od 8.55 do 9.40 hodin náslech v 9. třídě u Jiřího Kobzy.
Účast: Vladimír Vlk.

ÚTERÝ 26. BŘEZEN
V úterý 26. března se uskuteční od 8.00 hodin návštěva dětí ze 4. třídy MŠ 21 v 1. třídě ZŠ před zápisem do 1. třídy.
Organizace a odpovědnost: Katřina Koudelková, Hana Vojkůvková.

ÚTERÝ 26. BŘEZEN
Nepřítomnost: Helena Andrejco od 13.00 hodin (vzdělávací akce v Olomouci – „O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem“).

STŘEDA 27. BŘEZEN
Nepřítomnost: Klára Paloušková od 13.30 hodin (seminář pořádaný Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UP „Burza nápadů pro výuku zeměpisu“).

ČTVRTEK 28. BŘEZEN
Nepřítomnost: Klára Paloušková od 11.40 hodin (konference pro vyučující angličtiny na základních školách).

PÁTEK 29. BŘEZEN, VŠICHNI ZAMĚSTNANCI ZŠ A MŠ
V pátek 29. března se od 14.00 hodin uskuteční pro všechny zaměstnance školy posezení ke Dni učitelů v pohostinství U Sokolovny v Olšanech.

PÁTEK 29. BŘEZEN
Nepřítomnost: Marie Piňosová (celý den).


Ostatní

Během měsíce března budou žáci 9. ročníku předčítat v úterý 5., 12., 19., 26. března od 12.20 hodin dětem v mateřské škole a ve školní družině před odpoledním odpočinkem.
Čtenáře a knihy vybere Bohumila Navrátilová.
Organizace a zodpovědnost: Bohumila Navrátilová, Marie Pawerová.

Během měsíce března (datum bude upřesněno) děti z 3. a 4. třídy MŠ 21 navštíví v Prostějově divadelní představení s názvem „Pohádky ovčí babičky“.
Místo: Městské divadlo Prostějov.
Odjezd autobusem od MŠ 21 v 8.30 hodin.
Zodpovědnost a organizace: Hana Obručníková.