Letní prázdninový provoz mateřské školy (pátek 29. květen 2020)

Vážení rodiče,

prázdninový provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu  je zajištěn pro děti ze všech tříd v Mateřské škole 20 (zelená školka) bez přerušení.
K docházce přihlaste své děti telefonicky nebo SMS zprávou na telefonní číslo 797 972 921.
Připravte si rozvrh měsíce července i srpna, kdy přesně bude dítě mateřskou školu navštěvovat. V tyto dny bude dítě přihlášeno i ke stravování.
Děti přihlaste nejpozději do 14. června. Po 14. červnu již nebudou další přihlášky akceptovány. Přednostně budou přijaty děti zaměstnaných rodičů.

Zapsali: Marie Pawerová (vedoucí učitelka v mateřské škole). Marek Šimoňák (ředitel základní školy a mateřské školy)