Projekt „S chutí si společně zacvičit“

Název příjemce:
Obec Olšany u Prostějova.

Identifikátor veřejné zakázky:
P18V00000002.

Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je revitalizace tělocvičny Základní školy a Mateřské školy Olšany u Prostějova.