Projekt Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Název školy příjemce:
Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova.

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549.

Název projektu:
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů.

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na zavádění moderních informačních technologií do výuky přírodovědných předmětů. Zapojení pedagogové jsou zaškoleni v používání systému Pasco, následně pak nové poznatky a metody implementují do výuky přírodovědných předmětů, popř. informatiky a polytechnické výchovy.

Fyzická realizace projektu
Zahájení: 1. 1. 2019.
Datum ukončení: 31. 12. 2019.

Administrativní tým:
Projektový manažer: Vladimír Vlk.
Zapojení pedagogové: Jiří Kobza, Vladimír Vlk.
Koordinátor projektových aktivit: Marek Šimoňák.
Finanční manažerka: Olga Kovaříková.