Projekt „Modernizace ZŠ Olšany u Prostějova“ (dovybavení odborných učeben)