ORGANIZACE MĚSÍCE ŘÍJNA 2020

ČTVRTEK 29. ŘÍJEN – PÁTEK 30. ŘÍJEN
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.