Úvod » Základní škola » Plán školního roku » Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022 akce

1. září 2021 

Slavnostní zahájení školního roku

 

3. září 2021

Slavnostní zahájení školního roku na školním hřišti - celoroční téma "Řekni mi proč...?

 

6. září 2021

T-Mobile Olympijský běh

 

9. a 10. září 2021

adaptační pobyt pro žáky 1. a 6. třídy

 

23. září 2021

Cestovatelská beseda pro žáky 4. - 9. ročníku

 

24. září 2021

"Ukliďme okolí Olšan, Hablova a řeky Blaty 2" od 10:00 hodin

 

27. září 2021

ředitelské volno pro žáky ŽS 

_______________________________________________________________________________________________________________

13. říjen 2021

mezinárodní suit-up den

 

13. říjen 2021

Přírodovědný klokan (8. a 9.tř.) - od 10:55 - 11:40

 

14. říjen 2021

exkurze žáků 7. třídy - Pevnost poznání Olomouc

 

19. říjen 2021 

Preventivní přednáška zaměřená na chování, šikanu, kyberšikanu a soc. sítě.

   8:00 - 9:30 - 1. a  2. třída 

   10:00 - 11:30 - 3. a  4. třída (ve 4. třídě)

 

20. říjen 2021 

Preventivní přednáška zaměřená na chování, šikanu, kyberšikanu a soc. sítě.

   8:00 - 9:30 - 5. a  6. třída (ve 4. třídě)

   10:00 - 11:30 - 7. třídy (ve 4. třídě)

   11:30 - 13:00 - 8. a  9. třída (ve 4. třídě)

 

27. říjen a 29. říjen 2021

podzimní prázdniny