Online výukové weby (pondělí 23. březen 2020)

Předpokládáme, že tato stránka bude postupně rozšiřována a doplňována o další nové možnosti, které nabízíme jako pomoc žákům a rodičům při domácím vzdělávání.

Zapsal: Marek Šimoňák, ředitel školy


 ANGLIČTINA


 CERMAT – PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO DEVÁŤÁKY


 ČEŠTINA


 ČEŠTINA 9. TŘÍDA


 ČEŠTINA A MATEMATIKA


DĚJEPIS


CHEMIE 8. A 9. ROČNÍK


MATEMATIKA


MATEMATIKA PRO 9. ROČNÍK – PŘIJÍMAČKY


 ONLINE PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. A 2. STUPEŇ Z RŮZNÝCH PŘEDMĚTŮ


PROCVIČOVÁNÍ ZNALOSTÍ ONLINE VE VŠECH PŘEDMĚTECH 


 UČÍME SE DOMA – TESTY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU


VŠECHNY PŘEDMĚTY