Mikulášská nadílka v mateřské škole (úterý 3. prosinec 2019)

V úterý 3. prosince 2019 se konala na naší školce ve všech třídách Mikulášská nadílka. Děti již ráno přišly v maskách čerta, Mikuláše i anděla. V dopoledních hodinách proběhl s dětmi rej masek a celá řada soutěží. S učitelkami děti zpívaly u klavíru mikulášské a čertovské písničky.
Odpoledne nás všechny čekalo velké překvapení: návštěva Mikuláše a anděla s nadílkou, na kterou se děti těšily s velkým napětím a očekáváním.

Přišel k nám čert s Mikulášem

Přišel k nám čert s Mikulášem,
přišel nikým neohlášen,
zazvonil a podíval.

Nebyl nikdy v naší školce,
kde se líbí každé holce
i každému klukovi
Jirkovi i Aďovi.

Všechny děti byly spokojené, nadílka se vydařila.

Zapsala: Eva Leznová, učitelka 1. třídy (Kuřátka) mateřské školy

Mikulášská nadílka v mateřské škole (úterý 3. prosinec 2019)
Fotky

Mikulášská nadílka v mateřské škole (úterý 3. prosinec 2019)
Film