Mateřská škola 2018/2019

1. třída MŠ 20 (zelená) „Kuřátka“ (provoz 6.00 – 16.30 hodin)
Třídní učitelka: Alžběta Mlčochová – kontakt
Učitelka: Jiřina Dvořáková – kontakt

2. třída MŠ 20 (zelená) „Koťata“ (provoz 6.00 – 16.30 hodin)
Třídní učitelka: Lucie Kokotková – kontakt
Učitelka: Marie Pawerová, vedoucí učitelka MŠ – kontakt

3. třída MŠ 21 (nová) „Žabky“ (provoz 7.00 – 16.30 hodin)
Třídní učitelka: Hana Obručníková – kontakt
Učitelka: Helena Andrejco – kontakt

4. třída MŠ 21 (nová) „Kapříci“ (provoz 7.00 – 16.30 hodin)
Třídní učitelka: Kateřina Koudelková – kontakt
Učitelka: Veronika Faturová – kontakt

Naše mateřská škola má dvě odloučené pracoviště s celkovou kapacitou 103 dětí. Starší budova mateřské školy typu Velox byla postavena v klidném prostředí farské zahrady. Navštěvují ji děti od 2,5 do 4 let, které jsou rozděleny podle věku do dvou tříd.  Nová budova mateřské školy je přilehlá k základní škole. Byla dokončena a předána do provozu v roce 2014. Navštěvují ji děti od 4 do 6 let. Obě mateřské školy jsou dobře vybaveny, mají prostorné zahrady, k pohybovým aktivitám využívají také hřiště a tělocvičnu základní školy. Provoz mateřské školy je přizpůsoben rodičovské veřejnosti od 6.00 do 16.30 hod.
Pracujeme podle ŠVP PV pod názvem „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima“. Vzdělávací nabídka vychází především ze života dětí, ze situací, prožitků, jimiž děti procházejí, z přirozeného cyklu ročních období, svátků a tradic s nimi spojených.
Naším cílem je mít ve školce šťastné a spokojené děti, které budou chodit do školky rády. Vytvářet atmosféru školy, která bude navozována klidem a pohodou. Základním principem naší školy je zdravý fyzický a psychický rozvoj dítěte, pocit bezpečí a jistoty. Vést děti k samostatnosti, zdravému sebevědomí a respektovat jejich individuální zvláštnosti. Dovést každé dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo základy kompetencí důležitých pro jeho celoživotní vzdělávání a další život.

Zapsala: Marie Pawerová, vedoucí učitelka v mateřské škole