Kroužky ve školním roce 2019/2020

V tomto školním roce nabízí naše škola žákům základní školy v odpoledních hodinách po ukončení vyučování 15 kroužků.
Činnost kroužků bude zahájena od začátku měsíce října a potrvá do konce měsíce května. Do všech kroužků se lze přihlásit i v průběhu školního roku. V tomto případě by alikvotní finanční částka za kroužek byla krácena.


  Kroužek cvičení k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro žáky 9. třídy


 Kroužek cvičení k přijímacím zkouškám z matematiky pro žáky 9. třídy 


 Kroužek psaní všemi deseti od 5. třídy včetně 


 Kroužek anglického jazyka pro děti od 1. do 2. třídy včetně 


 Kroužek anglického jazyka pro děti od 3. do 4. třídy včetně 


 Kroužek anglického jazyka pro děti od 5. třídy včetně 


 Mladý technik 


 Kroužek keramiky pro začátečníky 1. a 2. třídu 


 Kroužek keramiky pro pokročilé žáky 3. – 9. ročník 


 Kroužek vaření pro děti od 2. do 4. třídy 


Kroužek Kreativní mysl pro děti od 2. do 5. třídy včetně


 Kroužek Věda nás baví pro děti od 2. do 5. třídy včetně


 Lego kroužek pro děti od 1. do 5. třídy včetně 


 Florbal pro děti od 1. do 3. třídy včetně 


  Florbal pro děti od 4. do 9. třídy včetně