Kroužky 2018/2019

Kroužek anglického jazyka pro děti od 5. třídy včetně

Kroužek bude hravou a motivační formou pomáhat dětem získávat praktickou zkušenost s používáním anglického jazyka v reálných/běžných situacích. Děti budou rovněž procvičovat poslech, čtení,  psaní a mluvený projev.
Kroužek bude každý čtvrtek od října do konce května.
Cena: 1500,- Kč (platbu je možné uhradit ve 2. splátkách v 1. a 2. pololetí).
Termín platby: čtvrtek 11. říjen. Platbu proveďte na účet školy (86-3219260257/0100. Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a třídu žáka + angličtina).

Datum zahájení: čtvrtek 11. říjen, 14.00 hodin, učebna cizích jazyků.
Délka vyučování: 60 minut.
Garant kroužku: Iva Koribská, Klára Paloušková – kontakt.
Bližší informace budou podány rodičům na třídních schůzkách ve středu 19. září.
(Pro zájemce z řad dětí se nabízí možnost v měsíci květnu 2019 složit zkoušku za účelem získání jednoho z mezinárodních certifikátů Flyers, Starters a Movers na úrovni A1.  Přihlášené děti absolvují zkoušku na pobočce British Council v Olomouci nebo v Ostravě. Certifikáty Flyers, Starters a Movers mají celoživotní platnost.). 

Kroužek sportovních her pro děti od 5. třídy včetně

Kroužek bude zaměřený na celkový rozvoj pohybové soustavy pomocí míčových kolektivních sportů, atletických cvičení a gymnastické průpravy. Pro děti je připraven bohatý program v tělocvičně, na hřišti, v bazénu. Děti budou v kroužku běhat, skákat, šplhat, házet, chytat, plavat, jezdit na kole či koloběžce. Nejdůležitější ale bude, aby se děti pohybem bavily. Všechna cvičení budou probíhat formou zábavných her a z kolektivních sportů se např. bude hrát florbal, basketbal, fotbal, přehazovaná a další. Kroužek je pro všechny zájemce o sport bez ohledu na pohlaví nebo talent. U dětí se bude rozvíjet rychlost, síla, obratnost, pohyblivost, vytrvalost, a to vždy za pomoci pozitivního přístupu k dětem.
Kroužek bude každý pátek od října do konce května.
Cena: 1500,- Kč (platbu je možné uhradit ve 2. splátkách v 1. a 2. pololetí).
Termín platby: pátek 12. říjen. Platbu proveďte na účet školy (86-3219260257/0100. Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a třídu žáka + kroužek sportovních her).

Datum zahájení: pátek 12. říjen, 14.00 hodin, tělocvična školy.
Délka sportování: 60 minut.
Garant kroužku: Marek Šimoňák – kontakt.
AAAA
Kroužek cvičení k přijímacím zkouškám z matematiky pro žáky 9. třídy
AAAA
Náplní kroužku je procvičení typových úloh podle požadavků ke státním přijímacím zkouškám  z matematiky na střední školy.
Kroužek bude probíhat v pondělí od října do druhého termínu přijímacích zkoušek.
Datum zahájení: pondělí 1. října, 14.00 hodin, učebna přírodních věd.
Délka vyučování: 45 minut.
Garant kroužku: Jitka Ungermannová – kontakt.
Úhrada: 1000.- Kč za říjen až duben školního roku 2018/2019. Žáci budou dostávat tištěné materiály. Na podporu jejich samostudia jsou vytvořeny  Webové stránky: .. Jitčina stránka (9. třída, přijímačky z matematiky).
Termín platby: pondělí 1. říjen. Platbu proveďte na účet školy (86-3219260257/0100. Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a třídu žáka + matematika).
AAAA
Kroužek hry na zobcovou flétnu pro děti 1. a 2. třídy
AAAA
Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů. Tento kroužek je tedy ideální pro všechny, kteří by hru na nějaký nástroj rádi zkusili. Zaměřený bude na seznamování s notovým zápisem, hru jednoduchých písniček a skladeb a skupinovou rytmizaci.
Děti budou potřebovat vlastní zobcovou flétnu včetně čistítka (doporučuji flétnu AULOS nebo YAMAHA, případně jinou flétnu v dobrém stavu).
Kroužek bude probíhat každé úterý od října do konce května od 13.15 do 14.00 hodin v učebně 4. třídy.
Cena: 1000,- Kč (platbu je možné uhradit ve 2 splátkách v 1. a 2. pololetí).
Termín platby: úterý 2. říjen. Platbu proveďte na účet školy (86-3219260257/0100. Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a třídu žáka + zobcová flétna).

Datum zahájení: úterý 2. října.
Délka vyučování: 45 minut.
Garant kroužku: Iveta Matulová – kontakt.
AAAA
Kroužek keramiky pro začátečníky 1. až 3. ročník
AAAA
Kroužek bude zaměřený na rozvoj jemné motoriky a jako příprava do hodin výtvarné výchovy a pracovních činností. Děti zde budou pracovat s keramickou hlínou, burelem a glazurou. V hodinách budou vytvářet originální díla.
Kroužek bude v pondělí od října do konce května.
Cena: 1000,- Kč (platbu je možné uhradit ve 2. splátkách v 1. a 2. pololetí).
Termín platby: pondělí 8. říjen. Platbu proveďte na účet školy (86-3219260257/0100. Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a třídu žáka + keramika pro začátečníky).
Datum zahájení: pondělí 8. října, 15.30 – 16:30 hodin, keramická dílna školy.
Délka kroužku: 60 minut.
Garant kroužku: Věra Kudynová – kontakt, Blahoslava Dobrovolná – kontakt.
AAA
Výtvarný kroužek pro děti od 3. do 5. třídy včetně
AAA
Kroužek je určen pro všechny žáky, kteří chtějí rozvíjet svoje výtvarné schopnosti a dovednosti.
Jeho náplní bude kresba, malba, koláže, grafika, modelování i prostorová tvorba.
Kroužek bude každou středu od října do konce května.
Cena: 1000,-Kč (platbu je možno uhradit ve 2 splátkách v 1. a 2. pololetí).
Termín platby: středa 3. říjen. Platbu proveďte na účet školy (86-3219260257/0100. Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a třídu žáka + výtvarný kroužek).

Datum zahájení: středa 3. října, 14.00 hodin, učebna 9. třídy.
Délka vyučování: 60 minut.
Garant kroužku: Jitka Krajíčková –  kontakt.
AAA
Kroužek cvičení k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro žáky 9. třídy
AAA
Náplní kroužku je procvičení typových úloh podle požadavků ke státním přijímacím zkouškám z českého jazyka na střední školy.
Kroužek bude probíhat ve čtvrtek od října do druhého termínu přijímacích zkoušek.
Datum zahájení: čtvrtek 4. října, 14.00 hodin, učebna přírodních věd.
Délka vyučování: 45 minut.
Garant kroužku: Bohumila Navrátilová – kontakt.
Úhrada: 1000.- Kč za říjen až duben školního roku 2018/2019. Žáci budou dostávat tištěné materiály.
Termín platby: čtvrtek 4. říjen. Platbu proveďte na účet školy (86-3219260257/0100. Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a třídu žáka + čeština).
AAAA
Kroužek psaní všemi deseti pro žáky 4. až 9. třídy
AAAA
Kroužek je určen pro všechny žáky, kteří chtějí zvládnout desetiprstovou metodu psaní na klávesnici PC, a to naslepo. Budeme používat zajímavý program ZAV, který umožňuje individuální přístup podle schopností účastníků. Je tedy určen nejen pro začátečníky, ale trénují podle něj i reprezentanti ČR v grafických disciplínách.
Kroužek bude probíhat každý čtvrtek od října do poloviny června.
Cena: 1000,- Kč (platbu je možné uhradit ve 2 splátkách v 1. a 2. pololetí).
Termín platby: čtvrtek 4. říjen. Platbu proveďte na účet školy (86-3219260257/0100. Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a třídu žáka + psaní všemi deseti).

Datum zahájení: čtvrtek 4. října 2018, 14.00 hodin, počítačová učebna.
Délka vyučování: 45 minut.
Garant kroužku: Šárka Šťastná – kontakt.
AAAA
Kroužek keramiky pro pokročilé žáky 3. – 9. ročník
AAAA
Kroužek bude zaměřený na vytváření dekorativní a užitkové keramiky náročnějších tvarů. Žáci se seznámí se základními technikami zpracování keramické hlíny, způsobu výpalu v keramické peci a dekorování keramiky glazurami. Cílem je získat nejen povědomí o výrobě keramiky, ale i rozvoj zručnosti, fantazie a estetického cítění. Kroužek bude ve čtvrtek v době od 15:30 hodin do 16:45 hodin.
Místo: keramická dílna školy (stará škola).
Datum zahájení: čtvrtek 4. října 2018 – 8 lekcí (1. pololetí). Únor 2019 – 8 lekcí (2. pololetí).
Cena: 1600,- Kč (platbu 800,- Kč je možné uhradit na jednotlivá pololetí).
Termín platby: čtvrtek 4. říjen. Platbu proveďte na účet kroužku (277 700 90 03/0800). Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a třídu žáka + keramika pro pokročilé).

Vybrané finanční prostředky budou použity na nákup pomůcek, materiálu (hlína a glazury), úhradu energie.
Garant kroužku: Jaroslava Rašková – kontakt, Josef Vacovský –  Webové stránky: .. Josef Vacovský.
AAAA
Kroužek Věda nás baví pro děti od 2. do 5. třídy včetně
AAAA
Kroužek VĚDA NÁS BAVÍ je určen pro děti z 1. stupně ZŠ a seznamuje žáky s vědními obory jako je chemie, fyzika, biologie, vědy o Zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si děti mohou vědecké poznatky vyzkoušet v praxi (za využití různých experimentů). Hned první hodinu nás v tomto roce čeká Newtonská kapalina, ale nebojte se, nebudeme nic rozlévat, tato kapalina se ve skutečnosti chová jako pevná látka a mladí vědci dostanou možnost si ji odnést domů. V dalších lekcích nás čeká míchání barev, zkoumání buněk, atomu, vody, sestavíme model srdce a plic, představíme si fáze měsíce nebo si sestrojíme model Země. Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let. Děti z první třídy mohou kroužek navštěvovat po domluvě.
Cena: 1 pololetí (14 lekcí) 1290,- Kč tj. 92 Kč za lekci. Materiál žáci dostanou zdarma a z každé lekce si mohou výrobek odnést domů.
Platba: přihlášení probíhá elektronicky pouze na stránkách https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlaska, podklady k platbě jsou zasílány elektronicky na uvedený email.
Kroužek bude každou středu od října do června od 14.00 do 15.00 hodin v učebně přírodních věd.
Délka vyučování: 60 minut
Garant kroužku: Zuzana Šínová, tel.: 607 601 163
Bližší informace naleznete na www.vedanasbavi.cz