Kroužek „Povídálek“ pro žáky z 1. stupně ZŠ a děti z MŠ (středa 1. duben 2020)

Vážení rodiče,

obsahem kroužku „Povídálek“ jsou řečová cvičení (logopedická cvičení). Kroužek je určen pro žáky z 1. stupně základní školy a děti z mateřské školy a pro děti naší školy je bezplatný.
Řečová cvičení probíhají individuálně v délce 15 – 30 minut přes počítač/mobil (aplikace Skype, WhatsApp či jiné).
Garantem kroužku je Mgr. Monika Weilová (weilova@seznam.cz).

Máte-li zájem o zapojení Vašeho dítěte do kroužku, napište prosím, paní Weilové mail a do předmětu zprávy mailu uveďte:

– jméno dítěte

– věk dítěte

– Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova

– do adresáře přidejte mailovou adresu – reditel@zsolsany.cz

Zapsal: Marek Šimoňák, ředitel základní školy a mateřské školy